Szepo

2013 AZ EURÓPAI ASZTROLÓGIA ELEMEI SZERINT II.

Feltöltötte: Dénes Mária   ·   11 éve   ·   40649   ·   Sorsfigyelő

A 2013-as év kedvez minden állhatatos, az Isteni Igazság szerinti személyes átalakulásnak, személyes megtisztulási, megigazulási elköteleződésnek, titok és maszk mentesülésnek, egyáltalán az ilyen jellegű szellemi megismerési, megvalósítási utón való járásnak. Viszont hátráltatásokba kerül, nem várt nehézségekbe, egyhelyben tartásba ütközik az, akinek ilyen szintű „adósságai" vannak, de aki ellenáll, ellenállott nekik, aki halogatja, kerülgeti őket, hitegeti magát, benne maradva a személyes, kicsinyes pl. párkapcsolati korrupcióiban, annak ellenére, hogy már nagyon aktuális lenne a teljes megfordulás. A valódi kiegyenlítődési lehetőségek megnyílásának, megnyításának érdekében is.

2013 AZ EURÓPAI ASZTROLÓGIA ELEMEI SZERINT II.

A következő lassan mozgó bolygó a Szaturnusz, a személyes és egyetemes felelősségtudat őselve, valamint a határok figyelemmel tartásának és általában a határok  betartásának a szükségességének az elve.

2012 októberétől – 2015 szeptemberéig a Szaturnusz a Skorpióban tartózkodik. Az egész évben tehát a Skorpió jegyén fog átmenni, sőt, még majdnem két évig lesz itt.

Azon asztrológiai házhelyzet, bolygó, karmikus pont, ahol a Szaturnusz halad át az lassú, nemegyszer kényszerítőnek, kellemetlennek érzett események, állapotok színhelye. Leginkább olyankor, ha az adott lételvvel korábban diszharmonikus, gyermeteg, felelősséghárító volt a viszonya valakinek. Mindez ameddig a Szaturnusz a Skorpióban található nagymértékben érinti nem csupán az egyéni én és az egyetemes én viszonyait, hanem a férfi-nő közötti viszonyrendszert is, nem utolsó sorban a szexualitást. Ilyenkor szokott kiderülni, egyértelművé válni, hogy az ezen a területeken történt az Egyetemes Törvényekkel nem egyező magatartásnak bizony nem várt, és a kábaságban nem számított, következményei vannak. Amennyiben e következményekkel való szembesülést, kényszerű elviselést, nem csupán kívülről jövő sorskényszerként, vagy sorscsapásként fogja fel valaki, amely ellen kézzel, lábbal védekeznie kell, amelytől ki kell borulnia, akkor új szellemi tudatosságon alapuló belátása és a nagyobb tudatossággal együtt járó jobb felelősség és a sorsalakítási képessége alakul ki Szervezettebbé, reálisabbá, következetesebbé, megfontoltabbá válik.

Azok a Skorpió, vagy Skorpió meghatározottságokkal született személyek számára, akik az újjászületés, személyes megújulás, a megváltozás, megváltódás, a személyes és közösségi korrupció mentes élet, és az Isteni Igazság irányába elkötelezettek, ez egy fokozottan összeszedett, bölcs időszaknak ígérkezik. Olyan év, amikor a spirituális és személyes felelősségvállalás pozitív hatása által kevesebb a türelmetlenkedés, a belső és külső háborgás, indulatoskodás, miközben több a belső bizonyosság, igazság látás, a további megigazulás melletti komoly elköteleződés, következetesség, lényeglátás, feladat és felelősségvállalás, egyáltalán több a hajlandóság a mértékletességre, az értelmes visszafogottságra, a tudatosságra, a spirituális szintű hiba meglátásra, a belátásra és hiba jóvá tételre.

A negatív Skorpió bolygókkal és karmikus pontokkal rendelkezők ebben az évben el kell viseljenek több kényszerű sorsleállítást, egyhelyben tartást, tervek, szándékok meghiúsulását. Tulajdonképpen ezek a legszelídebb sorsfigyelmeztetések. Ugyanis az olyan emberek, akik a Skorpió szellemiségével kerülnek erősen diszharmóniába, illetve, akik már születetten ilyen karmával rendelkeznek, ráadásul ezt még tovább növelik az életük folyamán, azoknak igen nehezükre esik a megfordulás a régi negatív magatartásmintákból, világias cselekvési és gondolkozás mintáikból. Nehezen és döcögősen megy az egyes korrupt személyiségi vonásaiktól, életgyakorlataiktól való gyökeres lemondás, leszokás, hátat fordítás, mint ahogy nem megy az igazságosnak, jogosnak érzett, nem egyszer szélsőségesen romboló, haragvó, mérgelődő, elkeseredő, gonosz, visszaélő  érzelmi, mentális, kauzális imaginációs és gyakorlati tevékenységektől való megszabadulás sem. Az ilyen emberek leállítása a Szaturnusz által képviselt egyetemes sorserők által, nemegyszer sokkal szélsőségesebb módon történik, ugyanis a hatás-visszahatás törvénye értelmében, minél jobban támadunk és türelmetlenkedünk befele és ezáltal felfele a legfinomabb szellemi tartalmaink fele, vagyis a bennünk élő, s minket fenntartó Egyetemes Léterők (életerők) irányába, annál durvább sors viszonyokat és sors visszahatásokat vagyunk kénytelenek elszenvedni. Ezek lehetnek komoly (pár)kapcsolati vagy anyagi veszteségek, vagy az életveszélyes helyzetek kialakulása, a depresszióra hajlamos állapotok felerősödése, sőt egyeseknek a fizikai létből való idő előtti távozása is.

Tehát ez év maximálisan kedvez minden állhatatos, az Isteni Igazság szerinti személyes átalakulásnak, személyes megtisztulási, megigazulási elköteleződésnek, titok mentesülésnek és az ilyen jellegű szellemi megismerési és megvalósítási utón való járásnak. Viszont hátráltatásokba kerül az, akinek ilyen szintű „adósságai” vannak, de aki ellenáll nekik, vagy aki halogatja, kerülgeti őket, benne maradva a személyes, kicsinyes pl. párkapcsolati korrupcióiban, annak ellenére, hogy már nagyon aktuális lenne a teljes megfordulás a valódi kiegyenlítődési lehetőségek megnyílásának érdekében is. 

Forrás: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=566238630070879&set=a.521389741222435.134281.521384767889599&type=1&theater

A sas az igazságalapokon megtisztult, a hamvaiból (szélsőséges, majdhogynem megsemmisítő tapasztalatok árán, azokból feltámadott) újjászülett Lélek szimbóluma. Pozitív Skorpiói analógia.


Az Uránusz a Kos jegyében marad továbbra is.

Ilyen szinten igencsak oda kell figyelniük az akarati tevékenységük, a türelmetlenségük tekintetében a Kosoknak, a Kos karmásoknak. Ugyanis fokozottan hajlamosak az előrehaladási türelmetlenségükből (vagy éppen ellenkező végletben a személyes gyávaságból) a fakadó ellenség(kép) gyártásra, mentális agresszivitásra, durváskodásra, hirtelenkedésre, erőszakoskodásra s ezeknek következtében a balesetekre, fejfásokra, fejütésekre, homloküreg gyulladásokra, hűlésekre.  Mindez érvényes leginkább Júliustól, amikortól kezdve az Uránusz egy T kvadrátnak nevezett negatív, feszült asztrológiai alakzatba kerül a Jupiterrel (az emberi igazság érzet, igazság tudat, hierarchia) és a Plútóval (az Isteni Igazság) bolygójával. Ez utóbbi a Bak  erőteréből, vagyis a közösség, a közösségi kérdések, a törvényesség irányából, a Jupiter pedig a Rákból, a családi élet irányából fényszögezi negatívan az Uránuszt. Ilyen körülmények között tehát ajánlott félretenni az önérvényesítési képtelenségérzetből származó forrófejűséget, hirtelenkedést, ötletszerű viselkedést, az öncélú személyes szabadság kergetést és időt kell fordítani az egységesebb, átfogóbb, teljesebb, átgondoltabb és ezért megalapozottabb szemléletre, tervekre, döntésekre, áldozat vállalásokra, az olyankora amelybe bőven belefér mind a család, mind pedig a közösségben folytatott konstruktív, de ugyanakkor igazságon alapuló magatartás.Természetesen itt még lenne mondanivaló, mint ahogy máshol is, de maradjunk ennyiben.


A Neptunusz, az Egyetemes Szeretet és Egység princípiuma pedig a Halak jegyének szintén az első felében található. Pozitív formájában a minél tisztább szeretet áramoltatása és egyetemes (minden létezővel való) egység átélése irányába jelent ösztönző hatást. Negatív formában a ködösítés, a miszticizmus, a hiszékenység, homályosítás, kaotikus állapotok irányába való fogékonyságot jelenti. Megemlítendő a Neptun-Jupiter-Szaturnusz egy vizes nagytrigonnak nevezett háromszögben vesz rész, amely a legpozitívabb asztrológiai alakzat. Így remélhetőleg a szellemtudományoknak a felelősebb, józan értékítélettel, szeretettel egybekapcsolt területeire és művelőire lesznek fogékonyak az emberek. Egyéni szinten pedig, aki ebben valamilyen formában érintett a születési képlete által, igen kreatív, mélyre ható, hosszú távú eredményekben is gazdag, életigenlő, inspirált időszakot él át. Nyilván ennek feltétele a befele fordulásra a szellemi munkára szánt idő és ráhangolódás. Ugyanis a Neptunusz által jelölt lelki, szellemi tartalmak, akárcsak a Szaturnusz által jelöltek lehiggadt következetesség, befele fordulás, elmélkedés mellett tudnak igazán áldásosan működni.

A Plútó az Isteni Igazság bolygója a Bak jegyének első felében található. Így továbbra is aktuális marad az Egyetemes Törvények szellemében való, a gyakorlati, konkrétumokig lehatoló, átalakulás mind személyes, mind pedig emberiség szinten.A koronavírus járvány tanulságai 1
A koronavírus járvány tanulságai 1
„Mindenből lehet tanulni és kell is, a betegségekből, sorscsapásokból, hátráltatásokból pedig  különösen.” Remélem most, amikor mindenkinek le kellett lassulnia vagy állnia a járvány következtében ...

A betegség egyik forrása: a lelki tehetetlenség érzet
A betegség egyik forrása: a lelki tehetetlenség érzet
Tudjuk már, hogy a betegségek a hosszan, többszörösen, valójában naponta ismétlődően, megélt, vagy kevesebbszer ugyan, de sokkszerűen és mélyen átélt negatív érzelmekből alakulnak ki.  A negatív ...

A Vénusz - a születési képletünkben
A Vénusz - a születési képletünkben
A Vénusz által megtestesített teremtő-erő az a magnetikus, vonzó erő, amelynek hatására a két nagy polaritás, a férfi és a női, egymáshoz kezd vonzódni, el kezd közeledni, egyesülni, kiegyenlítődni ...

A Nap - a születési képletünkben
A Nap - a születési képletünkben
A Nap az öröklétbe ágyazott, de onnan kilépő, megnyilvánult egyéni éntudatot, önérzékelést és önértékelést jeleníti meg a születési képletben.A csillagjegy amelyben található a születési ...

2015 a kínai asztrológia, valamint az aritmológia szempontjából
2015 a kínai asztrológia, valamint az aritmológia szempontjából
A kínai asztrológia szerint 2015 a Kecske éve és február 9.-étől kezdődik. A Bak alapvetően a törvényekkel, a törvények ismeretével, ismertetésével és alkalmazásával áll kapcsolatban, vagyis ...