Szepo

A tudat térképe - a kereszt és kör alapú tudatmodell

Feltöltötte: János-Széll István   ·   9 éve   ·   17531   ·   Ez meg az

Az emberi tudatot többféleképpen ábrázolták már. Ismerünk több próbálkozást, teljes képet azonban nem igazán találunk. Talán Carl Gustav Jung tudat modellje áll legközelebb ahhoz, amiről írni fogok. Jelen írásom egy kísérlet, kísérletezek a tudat ábrázolásának témájában, az alábbi írást tehát mint kísérlet kell olvasni és értelmezni. Szó lesz a tudat különböző szféráiról, az ÉN és TE viszonyáról, a Lentről és Fentről, a tükröződésről, a lineáris logikáról és az analógiáról. A tudat, mint kör, egységes egész, magában foglalja az egész létezés értelmezési lehetőségét, kapcsolatot teremt a szférák, dimenziók között. Az alábbi rajz az általam felrajzolt tudat térkép, vagy tudat modell, a leírás pedig távolról sem teljes, inkább témaindítónak szántam. Mindenképp szükségeltetik a továbbgondolás és a tisztázás.

A tudat térképe - a kereszt és kör alapú tudatmodell

A tudat térképe, J.Sz.István szerint. Alapja az asztrológiai kereszt és a kör.

A tudatot mindenképp egy körrel kezdeném ábrázolni. A kör a teljesség, az egység szimbóluma. A tudat mindent átfog és átölel, összekapcsol. A nappali, éber tudat ennek a körnek a közepe, az a hely, ahol minden információ találkozik. Az alábbi képen Jung személyiségmodellje látható, az egyik

Jung tudat modellje 1

ábrázolásában a sok közül. A kollektív tudattalan fogalmát Jung vezette be, amely szerint valahol a tudattalan legmélyén minden ember össze van kapcsolva, vagyis közös tudatalattival rendelkezik. (Kép forrása: http://www.slideshare.net/zsoltd1/az-emberi-termeszetsotetoldaladeakzs20121027)

Ez azonban nem teljes, és nem is lehet teljes, mert a tudatnak át kell ölelnie nem csak a tudatalatti szféráit, hanem a tudat feletti szférákat is, azaz az analógiát, az ami fent úgy lent axiómát, és ugyanakkor az Én és a Te viszonyát - vagyis a tükröződést. A tudat ugyanakkor magában foglalja az élet területeit, ahol az megnyilvánul, és ezek logikus kapcsolatát. Az általam rajzolt tudat térképen ezeket az összefüggéseket követhetjük végig.

A tudat térképe az asztrológia térképéből érthető meg. Tudjuk, hogy az asztrogram bal fele az ÉN, jobb fele a TE, felső fele a KINT, vagy FENT, az alsó fele a LENT, BENT. Az asztrogram közepe az éber tudat, amelyből négy fő irányban haladhatunk az értelmezéssel, két síkon. A lineáris logika síkja köti össze az én és a te oldalakat, vagyis a személyiséget és a tükröt. A két oldal folytonos kölcsönhatása eredményezi a fejlődés egyik aspektusát, amelyet az emberi kapcsolatok generálnak. Az ÉN, vagyis az aszcendens részre tenném a Tarot Mágus, vagyis az egyes kártyáját, hisz ez az első, primer megnyilvánulást jelenti, a cselekvést, a megnyilvánulást. A deszcendens részre a Tarot huszonegyes, Világ kártyája kerülne, ahol a két elem (ÉN - TE, azaz ÉN és a TÜKÖR) egyesül. Az Aszcendens felőli rész, vagyis az Én, két életterületet (asztrológiai házat) választ el egymástól, a személyiség és az áldozat területeit. A Deszcendens, vagyis a te oldal, a párkapcsolatot és a mindennapi munka, tevékenység, a kultusz területeit választja el. A lineáris Jung tudat modellje 2mozgás alapján a személyiség a tükröződésben fejlődik, a párkapcsolat a személyiségen keresztül. A személyiség és a párkapcsolat minősége mindig ugyanaz, a rossz párkapcsolat rossz személyiséget jelöl és fordítva. Ez a tükröződés azonban nem épp ilyen egyszerű, mert figyelembe kell venni a lenti (kollektív tudattalan) tartalmakat is, illetve az információ evolúciós (lentről felfele történő) mozgását is.

Az analógián keresztül, azaz a függőleges tengelyen haladva értjük meg a bent és kint viszonyát. Az IC (ég alja) a tudat legmélyebb pontja, azaz a kollektív tudattalan területe, ahol az ÉN és a TE, azaz a személyiség és a tükör összeér, mondhatni egy és ugyanaz. Az ég alja a negyedik házat (család), és a harmadik házat (tapasztalat) választja el egymástól. Az ég közepe, az MC a tudat legfelsőbb pontja, ahol ismét találkozik az én és a te. A lenti és a fenti részre ugyanazt a huszonkettes (nullás) Tarot kártyát tenném, csak alul a nulla, felül a huszonkettes értékben. A Tarot Bolond nevű kártyája jelképezi ugyanis az alfát és ómegát, a kezdetet és a véget.

(2. kép forrása: http://eberseg.blogspot.ro/2014/02/jung-elme-modellje.html)

Vizsgáljuk meg alaposabban az általam rajzolt tudat térképet, modellt. Láthatjuk, hogy úgy, ahogy kollektív tudattalant határozunk meg, szükség van kollektív tudat felettire is, amit a hagyomány Akasha krónikának ismer. Az Akasha krónika az értelmezett (megoldott, átvilágított) tapasztalatok gyűjtőhelye, míg a kollektív tudattalan az át nem világított (problémák) helye. A tudat működési elve a fejlődésben rejlik, a kollektív tudatalattiból önmagán keresztül felhozza az át nem világított (meg nem értett) információt, és azt az értelmezés után (amelyet az én - te tengelyen tesz meg), felközvetíti a felettes én, az Akasha birodalmába. A fejlődés lényege ez a folyamatos információ átvilágítás és felközvetítés. Ebben a tudatmodellben az Egót a vízszintes, az Ént és a Te-t összekötő vonalra tenném, jobban mondva a kettő közötti feszültségre. Az Egó az, ami nem szeretné átengedni a lentről jöttet, hogy felmenjen. Miért? Mert az Egó csak lineárisan lát, és nem tudja, hogy függőleges mozgás is van a tudatban. Az Egó csak az ÉN és a Te viszonyában tud gondolkodni, így nem csoda, hogy képtelen a fent és a lent megértésében.

Az Én és a Te viszonya a tükröződés. Ez azt jelenti, hogy a tudat a külvilágból csak azt tudja értelmezni (látni), amivel azonos hullámhosszon van, így fel tudja önmagát tárni. Hisz abból adódóan, hogy a külvilág tükrözi őt, fel tudja mérni a saját úgymond rezgési szintjét, vagyis hiányosságait, és azokat korrigálni tudja. Ebben a játékban tudja ugyanakkor az információkat felhozni a mély-tudattalanjából, a közös tudattalanból, és megérteni, felemelni, átvilágítani, és azt felközvetíteni.

Ebből a tudati modellből azt is látjuk, hogy a különböző életterületek hogyan befolyásolják a tudat működését. Nézzük például a biztonság, anyagiak életterületét, ha ez rosszul működik, akkor a tudat képtelen rendesen összekapcsolni a tudatalatti tartalmakat a személyiségével, azaz nem tudja magára vonatkoztatni saját problémáit. Ezzel a gondolati sémával végig lehet kísérletből gondolni az összes életterületet.

Az általam felvázolt tudatmodell tehát vízszintesen az ÉN-t köti össze a TE-vel (a személyt a tükörrel), függőlegesen pedig a kollektív tudattalant a kollektív tudat felettivel (Akasha krónikával). Ez a kereszt, a sors szimbóluma. Az embernek nem csak sorsa, hanem feladata ebben a kereszt által jelképezett köttetésben részt venni, és fejlődni. A kör úgy lesz teljes, ha minden cikkelye (életterület, asztrológiai ház) meg van élve. A körben a kereszt a Föld szimbóluma, Azaz a fizikai dimenzió szimbóluma, ahol ez a tudati modell érvényes és értelmezhető.

Várom tehát mindazok hozzászólását, akik szívesen továbbgondolnák vagy javítanák ezt a tudat modellt.


Nocebo, avagy a modern kor fekete mágiája
Nocebo, avagy a modern kor fekete mágiája
Ebben a cikkben kényelmet megzavaró gondolatok vannak. Olyan gondolatok, amelyek feltételeznek valamit, amit tovább lehet gondolni, elemezni. Aki továbbra is a hatalmon lévők jóhiszeműségében és ártatlanságában ...

Kvantumfizika és a világnézetek harca
Kvantumfizika és a világnézetek harca
Az eddigiekben tisztáztuk, hogy az emberek által észlelt és megélt valóság egy szuperpozíció materializálódása, és ez a megjelenő valóság minden esetben a szemlélő tudatának függvénye. Az, hogy ...

Kvantumfizika és a felelősség
Kvantumfizika és a felelősség
A kvantumfizika tudománya megértést ad a felelősség megélésére is, hisz amikor a Schrödinger dobozát kinyitjuk, hogy megnézzük a macskát, akkor a mi felelősségünk az, hogy a macska él vagy halott. ...

Kvantumfizika és Isten szuperpozíciója
Kvantumfizika és Isten szuperpozíciója
A kvantummechanika a tudománynak egy olyan ága, melyben találkozni látszik a tudományos felfedezés és a hagyomány dimenziója. Az, amit a hagyomány, és több, a hagyomány témájában jártas, és azt ...

A járvány metafizikai megközelítése
A járvány metafizikai megközelítése
Eddig a járvánnyal kapcsolatban inkább társadalmi szempontok alapján írtam, ezekben az írásokban a párbeszéd hiányára és az egyoldalúságra koncentrálva. Ez a társadalmi, politikai és tudományos ...