Szepo

A Vénusz - a születési képletünkben

Feltöltötte: Dénes Mária   ·   5 éve   ·   10034   ·   Sorsfigyelő

A Vénusz által megtestesített teremtő-erő az a magnetikus, vonzó erő, amelynek hatására a két nagy polaritás, a férfi és a női, egymáshoz kezd vonzódni, el kezd közeledni, egyesülni, kiegyenlítődni akar.

Fizikai szinten ez a szexuális aktusban valósul meg legvégül. A Vénusz tulajdonképpen előkészíti a feltételeket úgy, hogy az élet a maga teljességében létrejöhessen a fizikai valóságban, a jin és jang kiegyenlítődése által.

Ugyanakkor a négy asztrológiai elem, a tűz, levegő, föld, víz eleme közötti egyensúlyra, harmóniára és kiegyenlítődésre való törekvést is szimbolizálja.

A Vénusz - a születési képletünkben

 

Szimbolikája 

A Vénusz szimbóluma a kör, alatta a kereszttel. A kör, mint tudjuk, az egység, a teljesség, a végtelen szimbóluma. A végtelen olyan értelemben, hogy nincs kezdete és nincs vége, ugyanis bármelyik hely a körön  a kezdet, és a vég is, az alfa és az ómega is egyben, ahol valami véget ér, ott nyomban  kezdődik is újból.

A kereszt, nem véletlenül a kereszténység egyik nagy, sokat használt szimbóluma, a vízszintes és a függőleges tengely metszése egymással, a vízszintesé, amely ha kitárjuk karunkat az előttünk és mögöttünk elterülő világot öleli fel, a függőleges pedig levisz a föld mélyébe és az felvezet az ég magasságába. A vízszintes vonal, a minket körbevevő megnyilvánult, fizikailag érzékelhető világot szimbolizálja tehát, a függőleges pedig  a tudatalatti és a tudatfölötti világát. A kereszt a kettő együtt. Az ember nem más, mint egy megtestesült kereszt. Legalábbis, a kereszt az ember lényének ezt az összetett minőségét jeleníti meg képi formában, az emberét, aki érzékeli az őt körül vevő világot, sőt ő maga is fizikailag létező, látható, tapintható stb., miközben a függőleges világnak is hordozója, illetve a függőleges világnak az irányított egyede, annak a szolgálója, ha tud erről, ha nem, ha akarja ezt, ha nem.  

A Vénusz jele e két szimbólumnak egyesülése és viszonya egymáshoz. A viszony az, hogy, a teljesség-tudat szimbóluma, a kör a kereszten, fölötte áll. Az abszolút létezés, a szellem köre, kapcsolatba kerül a megnyilvánulttal, a földi élet keresztjével éspedig úgy, hogy azt felülről áthatja, besugározza, a maga harmóniájával felruházza.

 

A Vénusz jelentése 

A Vénusz által megtestesített teremtő-erő az a magnetikus, vonzó erő, amelynek hatására a két nagy polaritás a férfi és a női egymáshoz kezd vonzódni, el kezd közeledni, egyesülni, kiegyenlítődni akar.

Fizikai szinten ez a szexuális aktusban valósul meg legvégül. A Vénusz tulajdonképpen előkészíti azokat a feltételeket, hogy az élet a maga teljességében létrejöhessen a fizikai valóságban a jin és jang kiegyenlítődése által.

Aphrodite

A Vénuszt emberi szinten az érzéki és esztétikai, bájos, kedves, fiatal, egészséges, kiegyensúlyozott, békés, kellemesen lágy testtel és hangszínnel, hanghordozással rendelkező  és ezért magához, magába- vonzó nő képével lehet leírni a legkönnyebben. Azon  nőével, aki nem azért vonzó, mert tudatosan csábít, hanem, mert önmagában is szépség, báj,  kifinomultság, kellemes megjelenés. Megjelenése üzenet arra, hogy aki velem van, annak boldog összhangban telik az élete. A Vénusz tehát ezt a vonzó, arányos, kiegyensúlyozott minőséget, vagy az erre való törekvést jelöli minden nőben. (Hamvas Béla: A női test szépsége, az a nagy ígéret, amit a nő maga soha nem tud beváltani.)

Ugyanakkor a négy asztrológiai elem a tűz, levegő, föld, víz eleme közötti egyensúlyra, harmóniára és kiegyenlítődésre való törekvést is szimbolizálja.

 

Női horoszkópban azt mutatja meg, hogy az illető nőnek milyen az érzéki önmagához való viszonya, miképp éli meg azt, milyen ambíciói, vagy éppen ellenkezőleg fusztrációi, félelmei és idegenkedésevannak ezzel kapcsolatban. Valamint, hogy miképp kapcsolódik az érzéki nőisége az élet többi területéhez, milyen viszonyban áll a személyiségének a többi részével. Kapcsolatban áll a pénzhez való viszonnyal, mivel a legkönnyebben a pénz segítségével lehet hozzá jutni a különféle fizikai alapú, esztétikai, kulturális örömforrásokhoz.

Amikor harmonikus Vénusz valakinek a születési képletében, akkor az érzékiséghez, a szerelemhez és erotikához való viszonya egészséges és kiegyensúlyozott. Jellemző az általános összhangra törekvés úgy a lelki beállítódásában, mint az életvezetésében, mind pedig a környezetével való viszonyrendszerben. Ezért  barátságos, aki nem szereti a szélsőségeket, a harsányt, a frivolt, a közönségest, a giccset. Nem áll tőle távol a művészi igényesség sem, mint az általános összhangra törekvésnek egy magasabb rendű, tudatos kifejezésére és művelésére való törekvés, vagy minimum az erre való érzékenység. Amennyiben az érzékiségét helyén kezeli az életében, nincs sem alul sem felül értékelve. Nincsenek sem túlzások, sem elnyomó visszafogások, amelyek különböző perverzióknak, értelmetlen és törvénytelen szexualitás gyakorlatnak adhatnának táptalajt, illetve azt elfogadnák, de nincsenek benne öröm és boldogság kompenzációk sem.

A második végletben,  a nőies vonások elnyomása nemtelen,  nőiesség nélküli külsőt és megnyilvánulásokat kölcsönöznek a nőknek. Az első esetben, amely  a jelenlegi kultúránkra jellemző,  a Vénuszi elv túlzásba vitele, amikor  a mind  nagyobb és nagyobb hatás érdekében, meg az egymást felülmúlására való törekvés, plusz egyéb képzelet fertőző hatások és azonosulások következtében előkerülnek a mindent elfedő smink készletek, a műszempillák, a műkörmök, műhajak, mindenféle krémek és egyéb szépítkező szerek óriási arzenálja, egészen a különböző szépészeti célú plasztika beavatkozásokig elmenően.

A személyes nőies jellegzetességek  természetes ragyogásától  egyre jobban távolodva ezáltal, az erőltetettebb, mesterségesebb és ezáltal hamisabb megjelenésig, megnyilvánulásokig. A végeredmény pedig már egyenesen ízléstelen és taszító, sokszor. Jól mutatván mindez, hogy az egy irányba tett, a végletekig túlzásba vitt tevékenység épp ugyanazt a negatív eredményt éri el, mint a másik véglete, amikor is elnyomni, leszorítani, elfojtani igyekszik valaki egy adott princípiumot, annak valamilyen elemét, kasztrálva ezáltal a lényének és a lényegiségének (alapfunkciójának)bizonyos részét.

Ez minden lételvre érvényes egyébként. Ezért vesszük az asztrológiában számba a szélsőségeket. A segítségükkel kideríthető, többek között, további fokozásra, vagy éppen visszafogásra van szükség az adott területen. Nyilván, a minden értékrend, értékítélet nélküli szerelmi, szexuális viszonyok folytatása éppúgy boldogtalansághoz, csalódottsághoz, személyiség zavarokhoz vezet, mint ennek a területnek az évekig történő elkerülése.

 

 A negatívan manifesztálódó Vénusszal kapcsolatban nem beszéltünk még a személyes szépséggel összefüggő önkéntelen hiúság, öntetszelgés, önzőség felébredéséről, s az ezzel együtt járó „vetélytársi” irigységről, valamint ennek ellentétéről, a fizikai külsővel összefüggő kisebbrendűség érzésről, valamint az úgynevezett testkép zavarokról. Ilyenkor a nők úgy képzelik, hogy boldogságuk, szerelmi beteljesedésük a testük hibái miatt lehetetlen. Holott, eközben testük szép, fiatal, arányos, egészséges. Tehát, nyilvánvaló, hogy valamilyen lelki traumájuknak, amellyel nem sikerült szembenézni és feloldani, a hatásait vetítik ki önkéntelenül a testükre. Ilyenkor persze hiába a test agyonkínzása a kívánt szépség elérése érdekében, mert ameddig a boldogtalanság, az összhang hiányának okozója nincs felfedve és beismerve, feloldva,  addig,  vagy a test nem fog engedelmeskedni és mondjuk mindig vissza fog kövéredni, vagy a nő fog elégedetlen maradni, s mást látni, mint ami a valóságban van, s amit többi ember érzékel mikor őt nézi.

Illetve, van amikor elbagatelizálják nem csupán a párkapcsolati  összhang fontosságát, benne az öröm adás és kapás fontosságát, hanem a szép külső fontosságát is. És ekkor, úgymond elhanyagolják magukat a nők, meg nyilván a férfiak is.

 

Férfi horoszkópban azt mutatja meg a Vénusz helyzete, hogy milyen típusú az a szépség amely vonzani kezdi, milyen értékeket keres és talál szépnek egy nőben, az általánosságokon túl. Vannak, akik a levegősebb, szabadabb, intellektuálisabb nőket, mások az öntudatosokat, vagy a gyakorlatiasakat, a gondoskodókat, érzelmeseket részesítik előnyben.

A Vénusz állása arról is képet ad miképp viszonyul az érzéki nőhöz, vagyis, a nő érzékiségéhez. Valamint, hogy mennyire tud és akar gyöngéd és érzéki, netán odaadó lenni. Mennyire ad a megjelenésére.  Diszharmonikusan, itt a durva, fukar, fatuskótól kezdve, a mindig bájolgó, költekező, dzsigolóig, minden megtalálható, még a céltudatos férfiakban is, az eltúlzott birtoklási vágyukkal tüntető férfiak magatartását és a belső, tisztázatlan kéjvágyból eredő féltékenységet is beleértve. 

 Vénusz a születési képletben

További vonatkozások

Nem utolsó sorban írjuk le pedig azt is, hogy a Vénusz amilyen életterületen található megmutatja, hogy a szexualitást miképp képzeli el és éli meg a személy. Valamint az ott jelentkező feszültségeket, félreértéseket és megoldási kísérleteket. A megoldási kísérleteknek a pozitív, vagy negatív irányba vivő eredményeit és következményeit, vagyis azt, amit jól közelít meg és helyesen tesz és azt, amit hamisan, vagy rossz irányból, téves képzetekkel, elgondolásokkal és téves törekvésekkel telten.

 

 

Vénusz analógiák

A hétből a Vénusz napja a péntek.

Féme a réz, száma a 4. 

Testrészek közül a torok, a bőr és a húgyhólyag.

Grafikája: Szép, fiatal nő.

 

 


A koronavírus járvány tanulságai 1
A koronavírus járvány tanulságai 1
„Mindenből lehet tanulni és kell is, a betegségekből, sorscsapásokból, hátráltatásokból pedig  különösen.” Remélem most, amikor mindenkinek le kellett lassulnia vagy állnia a járvány következtében ...

A betegség egyik forrása: a lelki tehetetlenség érzet
A betegség egyik forrása: a lelki tehetetlenség érzet
Tudjuk már, hogy a betegségek a hosszan, többszörösen, valójában naponta ismétlődően, megélt, vagy kevesebbszer ugyan, de sokkszerűen és mélyen átélt negatív érzelmekből alakulnak ki.  A negatív ...

A Nap - a születési képletünkben
A Nap - a születési képletünkben
A Nap az öröklétbe ágyazott, de onnan kilépő, megnyilvánult egyéni éntudatot, önérzékelést és önértékelést jeleníti meg a születési képletben.A csillagjegy amelyben található a születési ...

2015 a kínai asztrológia, valamint az aritmológia szempontjából
2015 a kínai asztrológia, valamint az aritmológia szempontjából
A kínai asztrológia szerint 2015 a Kecske éve és február 9.-étől kezdődik. A Bak alapvetően a törvényekkel, a törvények ismeretével, ismertetésével és alkalmazásával áll kapcsolatban, vagyis ...

Felkészülésem a természetes, otthon szüléseimre
Felkészülésem a természetes, otthon szüléseimre
Az évek folyamán számos jövendőbeli, vagy már gyereket szült kismama szellemi alapállását, lelki történéseit követtem végig a várandóság alatt a saját szüléseimen kívül. Volt amikor tudatosan ...