Szepo

A Bak erőtere

Feltöltötte: Tövissi Enikő   ·   10 éve   ·   53175   ·   Archívum

Minősége szerint kardinális, elemi csoportosítás szerint földi jegy, évszak szerint téli, negatív jegy.

Uralkodó bolygója: Szaturnusz

Időszaka: dec.22.- jan.20.

A Bak erőtere

"A görög mitológia szerint:

Pan) Hermész és Drüopé nimfa fia, az erdők, mezők, legelők, vadászok, kecskepásztorok és nyájak istene. Pán kecskeszarvval, szakállal, farokkal és kecskelábakkal jött a világra, anyja úgy megijedt tőle, hogy elszaladt és magára hagyta az újszülöttet. Hermész azonban nem hagyta cserben fiát, hanem egy nyúl bőrébe takarva felvitte az Olümposzra, hogy bemutassa őt istentársainak. Az istenek amikor meglátták a furcsa kis szerzetet éktelen kacajra fakadva mulattak a fiú külsején és Dionüszosz mivel leginkább neki tetszett, Pánnak nevezte el, mert „mindnyájan” kedvüket lelték benne. Pán legszívesebben Árkádiában tartózkodott, idejét pásztorkodással és sípjátékkal töltve. Legkedvesebb társai a Szatüroszok, Szilénoszok és különböző nimfáktól született fiai a Paniszkoszok, társnői a nimfák voltak. Sokszor csatlakozott Dionüszosz vidám csapatához, de részt vett a nimfák dáridóin is. Az emberekkel szemben készségesen viselkedett, segített a vadászoknak megkeresni az elejtett vadat, vigyázta és termékennyé tette nyájaikat, de ha álmában megzavarták, haragjában akkorát ordított háborgatójára, hogy azon erőt vett a „páni rémület” a pánik. Pán sok nimfát elcsábított, velük nemzette számtalan fiát, a Paniszkoszokat, Ékhóval Iünx nimfát (Héra később nyaktekerccsé változtatta, mert Zeuszt bájitallal megitatva szerelemre gyullasztotta Héra papnője Ió iránt), Euphémével Krotoszt, Szümaithisszel, pedig Akiszt. Kedvese volt ezenkívül még Szeléné is, aki eleinte visszautasította őt, de egyszer, egy egész éjszakán át tartó olümposzi lakomán Pán tisztára mosott fehér gyapjúval álcázta magát. A már kissé kapatos Szeléné nem ismerte fel, s hagyta, hogy meglovagoltassa a hátán, majd Pán az istennővel elrohant és egy szerelmes éjszakát töltöttek együtt. Szeléné ezután az éjszaka után válogatott állatokból álló juhnyájat ajándékozott kedvesének. Több művészeti alkotás tanúsága szerint Aphroditéhoz is fűzték szerelmi szálak. De Pánt nem kísérte mindig ilyen szerencse a szerelemben, beleszeretett egyszer a szűz Pitüsz nimfába és üldözőbe vette. A riadt lány árkon-bokron keresztül menekült erőszakos csodálója elől, de Pán nem tágított, mikor már majdnem utolérte, Pitüsz rémületében inkább fenyővé változott, mintsem hogy az isten hozzáférhessen. Hasonlóan alakult Szürinxszel való esete is, a gyönyörű nimfa inkább a folyóba ugrott és hagyta, hogy náddá változtassák, de nem lett Pán kedvese. Ebből a nádból készítette el Pán az első pásztorsípot, amelyet a nimfa emlékére szürinxnek nevezett el, de amit mi inkább pánsíp néven ismerünk. Pán összemérte tudását Apollónnal egy zenei versengésben a Tmólosz-hegyen, de vesztesként távozott, pásztorsípját felülmúlta Apollón arany lantja. Szent növénye a bodza. ”

 bak

A Bak jegyében az erők önmaguk felé(negatív jelleg) irányulnak és az anyagi célok elérését tűzték ki célul. Azok a szellemi-értelmi célkitűzések, melyek a Nyilast jellemezték nem elégítették ki, a Bak sokkal kézzelfoghatóbban, szilárdabban akarja biztosítani a földi javakat. Az a Rend érdekli csak, amit a saját szívós erejével uralni tud. Földies jellegével a leganyagiasabb értékekre veti rá magát és ebben a Szaturnusz is támogatja. Egész erejét latba veti, hogy az anyagot uralma alá tudja rendelni. Minél nagyobbaknak bizonyulnak az akadályok, annál jobban ösztönzik. Hallatlan szívósság, kitartás, elszántság jellemzi, ereje koncentráltan önös módon érvényesül. Meggondolt, körültekintő és előrelátó, mert mindig készen áll az akadályok leküzdésére bármikor merülnek is fel. Ereje nagy, de egyetlen kitűzött feladatra irányítja. Tevékenységében szintén megszállottként vesz részt, nem lát és nem hall mást, csak ami a tervét előmozdítja. Makacs és hajthatatlan a határozottságában, de az uralom vágya annyira eltölti, hogy a cél érdekében még magát is aláveti. Nagy önuralom és fegyelmezettség származik ebből, amely addig mehet, hogy a Bak-típus szinte sanyargatja magát, aszkézisra hajlik, megtagadhat magától, de másoktól is sok mindent. Zsugorivá, fösvénnyé válik az anyagiakat öncélnak tekintve, a birtoklásban találja kielégülését. Harmonikusan a Bak nem esik ilyen túlzásokba, de akkor is nagyon takarékos. Gondolataiban is ragaszkodik a már meglevőhöz, nem keres fel más távlatokat. Ezért nem ismer ellenérvet és egyezkedést, dogmatikus, kemény őrzője a betű szerinti törvénynek. Szigorú és lelkiismeretes, a megszerzett vagy rábízott értékek felett megbízhatóan őrködik. A megbízható és felelősségteljes Bak hangsúlyt helyez az igazságra, a rendre, és az életben vinni akarja valamire. A kitartás, szilárdság, hűség, megbízhatóság előnyös vonásaival szemben nagyon hajlamos a ridegségre, kemény önösségre, megátalkodott hajthatatlanságra, s az akadályokkal szemben nem válogat az eszközeiben: kíméletlen, durva és bosszúálló tud lenni. Amilyen nehéz feladatok állnak elébe, olyan nehéz és rideg a sorsa is .

A Bak erőteréhez tartoznak az Egyetemes Törvények ismerete, ezek alkalmazása is. A Bak odafigyel arra, hogy a fiatalabb generációk is figyelembe vegyék ezeket a Törvényeket és betartsák. A felsőbbrendű lelkiismeret nem áll bosszút azonnal, de ha erre van szükség, akár generációkkal később („hetedíziglen” is) torolja meg a Rend megsértését. Van aki azt mondja, hogy az ilyen sors kegyetlen, de a Bak mindig egy magasabb cél szolgálatában áll.

Az igazi lelkiismeretre és felelősségre szeretne megtanítani a Bak minősége. Arra, hogy „létezik egy Törvény” ami szerint „ezt kell tenned”. Kapcsolatban áll a karma törvényével, az ok-okozat Törvényével, miszerint mindennek következménye van, legyen szó gondolatról vagy tettről egyaránt.

Ahogy a mitológiából is kiderül, kapcsolatban áll a pánikkal, ami a nem teljesített Sorsfeladattal, az elutasított sorshelyzettel áll összefüggésben.

bak2

A Bak erőterében levő Lilith ennek a jegynek a mély-tudattalanba merülő tulajdonságait kölcsönzi tulajdonosának. Akkor beszélünk Bak- karmáról, ha a Lilith, a sárkányfarok vagy több bolygó (stellium) kerül az Bak-jegyébe, VAGY ha ezek a tizes házba kerülnek. Rejtett Bak- karmát sejtet a Szaturnusznak a sárkányfarokkal vagy a Lilith-el való együttállása. Ha a Nap, a Hold vagy a sárkányfarok ebben az erőtérben helyezkedik el, akkor eléggé nyilvánvalóak a Bak-jellemzők. Természetesen minden más bolygó, ha ebben a jegyben tartózkodik, a fent említett tulajdonságokkal rendelkezik.

Ha az aszcendens(a felkelő jegy) esik ebbe a jegybe, akkor a fent említett pozitív Bak tulajdonságokat kell magában kialakítania a szülöttnek.

A Bak jegyében kezdődő Ház, az az életterület, amely a fent említett tulajdonságokkal rendelkezik. Amelyik házban a Szaturnusz elhelyezkedik, az említett életterület előzményeiként szolgál(bennünk).

A tizedik ház (életterület) tartozik a Bak hatásköre alá, tehát az ebben a házban megforduló bolygók mind Bak minőséget kapnak, ennek jellemzőivel felruházottak lesznek. Ezáltal a személy is rendelkezni fog Bak jellemzőkkel. Itt kezdődik a Sors-negyede, ez az életterület már a „Sors háza”.

A Bak archetípusa, akár a többi jegynél láttuk, jelen van a világban, a fentiekben leírt módon minden ami a világunkba elénk kerül ide tartozik.

Bak-principiumhoz tartozik természetesen a kecskebak, minden teherhordó állat, teknősbéka.

A test síkján a térd, a könyök tartozik a Bak principiumhoz, a reuma, köszvény, a térd  betegségei mind Bak betegségi tünetek, ugyanúgy mint minden megkövesedett kő-betegség(epekő, vesekő), a rákos daganat is.

Bak fém az ólom és minden nehéz tárgy ugyancsak Bak-analógiával bír.

Bak országok:Bosznia, Albánia, Bulgária, Mexico, Afganisztán, Trácia, Macedónia, Izland

Bak városok:Moszkva, Ulm, Brüsszel, Oxford, Augsburg, Port, Warsó.

A hivatás síkján ide tartoznak a nehéz testi munkát végző munkások: bányász, szénlapátoló, rakodómunkás, kéményseprő, de ide tartoznak a jogot képviselő ügyészek, rendőrök, az állami alkalmazottak.

Ide tartoznak az ásványok, a sók, a gyémánt és a szén, a hét napjai közül a 8-as, a szombat(Saturday). Az Idő és mint olyan, a küszöbök átlépése: a halál is Bak-principim.

Feloldani a Bak merevségét a Rák érzelmi oldottságával lehet. A korlátok helyett nyitottság és oldottság,  merevség helyett az életre jellemző termékenység, rugalmasság a feloldás útja- A Törvény örök, de a Lét a változékonysága által állandósul, hiszen nincs a változásnál állandóbb. Ahogy az Egyetemes Rend és a Törvények örökérvényűek, az Életünk feladata sem változik életünk során, míg az ebben való helytállás csakis rugalmasan, maximálisan alkalmazkodva teljesíthető. Feladatunk helyt állni a saját életünkben, hogy vállalt Sorsfeladatunkat betöltsük földi életünk során.  A felelősség gondviseléssel párosuló minősége, sorsunk megoldásának igen fontos eszköztárához tartoznak.

"Szeresd és hirdesd és valld meg az igazságot, a kis és nagy igazságot, a köznapok és a végzetes percek igazságait, mindig, bátran és félelem nélkül. De nem árt, ha közben csendesen mosolyogsz is: magadon is, az igazságon is.
Mert az igazság állandó és változatlan, mint a természet nagy törvényei. De te, az ember, aki hiszel az igazságban és megvallod azt, nem vagy állandó, sem változatlan. Már az időjárás is megváltoztatja szándékaid, már a hóesés is eltérít az isteni parancs által kijelölt útról, már egy nő is hatással tud lenni reád: ilyen változékony vagy. Mit is remélhetsz önmagadtól? ... Hirdesd az igazságot, de nem árt, ha néha mosolyogsz közben" (Márai Sándor)

Bár az "isteni parancs által kijelölt útról", bármi legyen is,  NE TÉRJ LE!! 

 
 

http://www.asztroporta.hu/

Felhasznált irodalom:

Baktay Ervin: a csillagfejtés könyve;

Peter Orban: Az asztrológia tankönyve;

Dubravszky László-Eörssy János: A tradicionális asztrológia tankönyve;

Kozma Szilárd: A karma sajátosságai a napjegyek szerint;

http: //www.gae.hu/ mitologia

Képek forrásai: http://horoszkopom.hupont.hu, http://selfskills.hu,  www.rendezvenymagazin.hu

 


Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
A mozgás egészen pontos meghatározását megadni éppolyan nehéz, mint az időét, a térét vagy a létezését. A mozgás mélyen átszövi a létezést, olyannyira, hogy fogalmazódtak meg már e kettőt ...

Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Szellemiekkel foglalkozók körében olykor felmerül(het) a kérdés, hogy azokat a magas, tiszta elveket, amelyeket elsajátítottak a spirituális „tudományból” miként lehet összekapcsolni a személyes ...

Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Van, aki a fény ünnepének nevezi a Karácsonyt, van, aki a szeretet ünnepének. Valójában a fény és szeretet egységének ünnepe, a krisztusi princípium ünnepe (amelyben egységesen van jelen fény és ...

Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Először vegyük a véletlen fogalmát. Voltak ugyan olyan metafizikai kijelentések, hogy a véletlen nem létezik, de ha alaposabban utánanézünk, kiderül, hogy létezik és éppen a metafizikai irodalomban ...

Van egy kert
Van egy kert
Van egy kert….az Isten kertje.  Bár pénzen vettük, az Isten az Úr benne, én a szolga. Az Isten vigyázza(nincs bekerítve), locsolja, táplálja, én a családommal művelem. Hogy mi megterem ott!  El sem ...