Szepo

A Bika erőtere

Feltöltötte: Tövissi Enikő   ·   11 éve   ·   82840   ·   Archívum

Minősége szerint szilárd, elemi csoportosítás szerint föld jegy, évszak szerint tavaszi, negatív jegy.

Uralkodó bolygója: Vénusz

Időszaka: ápr.21.- máj.21

A Bika erőtere

, Kép forrása: hu.wikipedia.org/wiki/Fájl:Tóbiás_Klára_alvilági_bika_(800x785).jpg

A Bika spirituális erőtere a fizikai létezéshez és a fizikai létben való megállapodáshoz szükségszerű állapotokat, körülményeket és megteremtési-létrehozási folyamatokat jelképezi. Ezek a táplálék, a hajlék és szexuális kapcsolatok harmonikus folytonosságát hivatottak biztosítani. Az előző jegyben a Lélek már megvívta a harcot, ebben az erőtérben megszilárdítani szeretné a már kiküzdött eredményeket.

A görög mitológia szerinti történet:

Europa gyönyörű lánya volt a Tyrén királynak Agenornak. Zeusz meglátta Europát, amint virágokat szedett a tengerparton és szerelemre lobbant iránta. Átváltozott egy gyönyörű fehér bikává és lement a tengerpartra. A bika kecsesen odament Europa elé és a lábaihoz térdelt. A bika megjelenése és mozgása olyan szelíd volt, hogy Europa a bika nyakát virágokkal díszítette, és felült a hátára. Ekkor a bika hirtelen átrohant a tengeren, elrabolva Europát. A bika csak akkor fedte fel magát, amikor Kréta szigetére értek. Zeusz ekkor ledobta a bika alakját és emberi alakot öltött, majd magáévá tette Europát egy ciprus fa alatt. Így lett Europa kréta első királynéja és szült Zeusznak három fiút. Végül Zeusz a szerelmük emlékére a bika alakját feltette az égre.”(forrás: http://www.gae.hu/mitologia/Taurus/Taurus.htm)

A Vénuszt a köznyelvben Esthajnalcsillagként ismerjük.

Ebben az erőtérben energiák állnak rendelkezésre, hogy birtokba vegyük és körülhatároljuk mindazt, ami a Kos-erőterében elérhetővé vált. Dagobert bácsi hatalmas pénztárolókat épített “ennek jegyében”, amelyben összegyűjtötte a vagyonát, biztonságba helyezte majd lényegében önmagában is felhalmozva érezte az aranyat. Ebből kiindulva határozza meg önmagát. Így minden, amit összegyűjtök, minden kerítés amelyet a birtokom köré húzok, minden fal egyrészt próbálkozás a határaim biztosítására, másrészt az önértékem emelkedését szolgálja. Nem csak az anyagra vonatkozik ez a “gyűjtési mánia”, ez lehet bármi amitől az önérték növekedését várja az ember, a látható anyagiak csak egy aspektust mutatnak. Ez az energia megköveteli, hogy: Birtokolj és őrizd meg, helyezd biztonságba a vagyonodat!

A veszély, ami kódolva van, abban áll, hogy bármekkora a “birtok”, továbbra is hajtja a kényszer, hogy vagyonát növelje, biztonságát fokozza, önértékét növelje. Ha ez nem sikerül, rögtön értékválságba kerül.

A Bika erőtérben a tevékenység elcsöndesül, de állandóbbá, tartósabbá minősül. Az Én érdeke és jelentősége itt megnövekszik, befelé, és önmaga felé fordul. Ugyanúgy ahogy a Kos, a Bika is ösztönös lény. Még nem hatolt bele az Én mélységeibe, önös és önző. Nem akar vezetni és kezdeményezni, az ismeretlen messzeségeket sem keresi, sőt állandósságra törekszik. Nem keres új, járatlan utakat, otthon érzi jól magát. Ez az erőtér bőségével, állandóságával , megbízhatóságával roppant kedvez a termékenységnek(Hold exaltál a Bikában) is.  Szereti a szerelmet, ez is a termékenységet szolgálja. Az anyag érdekli és megtalálja benne azt, ami önérdekét szolgálja. Arra törekszik, hogy a maga körében mindent alávessen az anyagi és földies értékek szolgálatának. Termel és a termelt javakat szereti elraktározni. Mindenféle energiát beszippant, összegyűjt, megköt és tárol. Ezért tűnik lomhának, nehézkesnek, mert az energiák elakadnak. Szilárdsága fizikai szívósságban, testi-lelki struktúrújában is megmutatkozik. Szívós alkat és nyakas. Nem vezetik magas eszményi elgondolások, mindent gyakorliatasan és egyszerűen fog fel. Pragmatikus, materialista gondolkodású. A szó szoros értelmében jól megveti a lábát a földön, mindent ami a gyarapodást, termelést és létrehozást szolgálja, azt támogatja. Családot alapít, utódokról gondoskodik, biztosítja az anyagi javakat a családja számára, de szeret jól is élni, s ezt elsősorban  olyannal biztosítja ami torkát megsimogatja: étellel, itallal. A bizonytalanság elviselhetetlen számára, de megbízható, híven megtartja amit megígért, amire büszke is. Hűséges társ, de elengedési képtelenségében rögeszmés és féltékeny lehet. Ha felbosszantják akkor megmutatja, hogy róla mintázták a "dühödt bikát".

Ha a Kos jegyében az úttörőről beszéltünk, aki tágítani akarja a határokat, a vadászról;a Bika jegyében a táborvezető mentalitását fedezhetjük fel.

A bika

A Bika erőterében levő Lilith ennek a jegynek a mély-tudattalanba merülő tulajdonságait kölcsönzi tulajdonosának. Ha a sárkányfarok helyezkedik itt el, az életben igencsak megnyilvánuló negatív bika-tulajdonságokat figyelhetjük meg, olyannyira, mintha a tulajdonosnak a napjegye lenne ebben az erőtérben.  Ha a Lilith vagy a sárkányfarok (leszálló Holdcsomó) kerül ebbe a jegybe, Bika karmáról beszélünk. Ha a Nap, a Hold vagy a sárkányfarok ebben az erőtérben helyezkedik el, akkor eléggé nyilvánvalóak a Bika-tulajdonságok. Természetesen minden más bolygó, ha ebben a jegyben tartózkódik, a fent említett tulajdonságokkal ruházza fel.

A Bika jegyében kezdődő Ház az az életterület, amely a fent említett tulajdonságokkal rendelkezik. Amelyik házban a Vénusz elhelyezkedik, az említett életterület előzményeiként szolgál(bennünk).

A második ház (életterület) tartozik a Bika hatásköre alá, tehát az ebbe a házba került bolygók mind Bika minőséget kapnak, ennek jellemzőivel felruházottak lesznek. Ezáltal a személy is rendelkezni fog ezen tulajdonságokkal.

A Bika principiuma a világban is jelen van, a világ eseményei kapcsán is szembejön velünk. A mostani válság is ehhez a jelhez kapcsolódik, értékválságban van az emberiség egésze. Természetesen futkároznak sikeres, befutott, kapzsi, irigy és mohó emberek is, de szembejön velünk ez a legáltalánosabb siránkozások, panaszkodások formájában is.

A Bika-principium hordozói: háziállatok, szelíd ölebek, háziasított növények mint a burgonya, alma, murok, a nemesített rózsa, a tönkölybúza, a 6-os szám, a hét napjai közül a péntek, a réz, a rózsaszín és a világoszöld. Bika ország Írország, Svájc, Svédország, Cyprus, Lengyelország, Irán, Bika-városok: Dublin, Zürich, Palermo, Mantova, Parma, Leipzig.

A test síkján ide tarozik a nyak, garat, a torok, a hangszálak, mandulák, pajzsmirigy, hangszálak, gége és ehhez tartozó betegségek. Akkor alakul ki torokgyulladás, ha nem mondjuk ki azt, amit szeretnénk (pl. a főnöknek, gyerek a tanárnak). Ehhez a területhez tartozik a fizikai test annak minden részével. Az energiatest (Kos) és a fizikai test (Bika) egymásba olvad és egységet alkot.

A napjegyek a test síkján a test egyes részeit jelentik, a bolygók a szerveket.

A hivatás síkján ide tartozik az öncélú pénzszerzéssel kapcsolatos banki hivatalnokoskodás, a vendéglátás, a földművesség, pásztorkodás. A Bikában a Vénusz formálóereje a képzőművészetben is megnyilvánulhat, ösztönzést érez az anyagban való kifejezésre. A tánc és az ének is bika jellegű tevékenységek.

A Bika megtartó erejét a skorpió elengedésével lehet kiegyenlíteni. Ha jól tudjuk működtetni e két energetikát az éber tudatos teremtést tudjuk megvalósítani azzal, hogy vágyainkat felismerve, egyetemessé alakítva rábízzuk a sorsra, hogy megadja nekünk azt, ami "jár" Egyetemesség szerint.

Mert "Mi van, ha az élet vihara feltépi az ajtókat és az ablakokat, és hideg lesz az istállóban? Mi van ha az anyagi biztonság meginog? Mi van, ha a barátai elárulják, ha elveszíti hazáját, házát, udvarát? Mi van akkor, ha nem tudja megőrizni azt, amit meg akar tartani? Mi van, ha az élete körüli kerítés beszakad? (Peter Orban)

 

Felhasznált irodalom:

Baktay Ervin: a csillagfejtés könyve;

Peter Orban: Az asztrológia tankönyve;

Dr.Dubravszky László-Dr.Eörssy János: A tradicionális asztrológia tankönyve;

Kozma Szilárd: A karma sajátosságai a napjegyek szerint;

http://www.gae.hu/mitologia/Taurus/Taurus.htm)

http://hu.wikipedia.org:

http://www.stelliumpress.hu.


http://www.asztroporta.hu/


Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
A mozgás egészen pontos meghatározását megadni éppolyan nehéz, mint az időét, a térét vagy a létezését. A mozgás mélyen átszövi a létezést, olyannyira, hogy fogalmazódtak meg már e kettőt ...

Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Szellemiekkel foglalkozók körében olykor felmerül(het) a kérdés, hogy azokat a magas, tiszta elveket, amelyeket elsajátítottak a spirituális „tudományból” miként lehet összekapcsolni a személyes ...

Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Van, aki a fény ünnepének nevezi a Karácsonyt, van, aki a szeretet ünnepének. Valójában a fény és szeretet egységének ünnepe, a krisztusi princípium ünnepe (amelyben egységesen van jelen fény és ...

Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Először vegyük a véletlen fogalmát. Voltak ugyan olyan metafizikai kijelentések, hogy a véletlen nem létezik, de ha alaposabban utánanézünk, kiderül, hogy létezik és éppen a metafizikai irodalomban ...

A Bak erőtere
A Bak erőtere
Minősége szerint kardinális, elemi csoportosítás szerint földi jegy, évszak szerint téli, negatív jegy. Uralkodó bolygója: Szaturnusz Időszaka: dec.22.- jan.20.