Szepo

A játék komolysága - 9 kiemelés a kereszténységről Hamvas Béla nyomán

Feltöltötte: János-Széll István   ·   10 éve   ·   27743   ·   Ez meg az

A játékot komolyan kell venni, mondja Hamvas. A játék komolysága az, ami számít. A komolyság ismertető jegye a megszabadulásért épített életterv. A hosszú távra tervezett létezés. Nem csak pillanatnyi élet. A rövid távon tetszetős dolgoknak szolgálni komolytalanság. Aki a játékot komolyan veszi, az a terhein nem akar könnyíteni. Nem dől be az apparátus könnyítéseinek. Nem szolgálja az élet megnyerésére tett kísérletet. A komoly odaadja az életét valamiért, ami az életnél több. A játék komolysága: a maximális felelősség. A játék komolysága: maximális hűség. A hűség több, mint a hit. A hűség az alapállást felismerni és azt felvenni. Nincs komikusabb annál, mint az élet élvezetét és a könnyítést komolyan venni.

A játék komolysága - 9 kiemelés a kereszténységről Hamvas Béla nyomán

Kép forrása: http://www.parameter.sk/rovat/kultura/2012/04/08/husvet-jezus-krisztus-feltamadasat-unnepli-kereszteny-vilag

Magyar írók közül nem sokan mutattak rá a kereszténység igazi arcára, a kereszténység metafizikájára és a kereszténység meg a kereszténységből lett vallás különbségeire. A kereszténységet kevesen közelítették meg onnan, ahonnan kellene: a hagyományokból. Ma a kereszténység alatt a vallást értik, ez épült be a köztudatba. A vallás azonban távol áll attól, amit a kereszténység jelent. Azt mondja Hamvas, hogy a vallás, a tudomány könnyíteni akar az élet terhein, ezzel szemben a hagyomány az, ami visszaadja az embernek önmagát. Az élet szomjúságának szolgái, akik a kereszténységet vallássá tették, és akik ebben elmerülnek. A könnyítés azonban a valóság elől való kitérés, elbújás. Elbújni nem lehet, sem a sorsunk elől, sem az Isten elől. Ma a védekezésre és az elbújásra vagyunk berendezkedve, a civilizáció nem más, mint az Isten elleni védekezés építménye. A gyógyszeripar, az egészségügy, a pszichológia, a gazdaságtan. Védekezés és rejtőzködés. Elbújni azonban nem lehet. Még Istenben sem. Valaki minél inkább elbújik, annál inkább látható.

Különbség van az üdv és a megszabadulás között. Az üdv a büntetés és az ajándék jegyében áll, mondja Hamvas. A tudomány és a vallás az üdvöt kétféle módon értelmezi és próbálja elérni. Mindkét esetben azonban kívülről várt a boldogság. A vallás azt mondja, hogy az életedben a jó cselekedetekért ajándék az üdv. A megszabadulás azonban nem üdv. Nem büntetés és nem ajándék. A kereszténység a megszabadulás metafizikája. Lemondani az üdvről. A mennyország nem számít. Ami számít, az a megszabadulás. A mennyország jutalom, de a kereszténység lemond a jutalomról. Aki odaadja az életét, megnyeri azt. Jutalmat csak az vár, aki nem tudja odaadni az életét.

A megszabadulás az igazi keresztény logikával és tettel érhető el. Aki gondolataival a valláson, filozófián és tudományon nem emelkedik felül, tényleges jelenléte nincs. A felülemelkedés éberséget jelent. Látni. Az éberség jelenlét. A vallás, a filozófia és a tudomány a könnyítés jegyében, így az élet megnyerésének jegyében áll. A hagyomány visszaadja az embernek önmagát. Ma azonban felül kell emelkedni a misztikán és az ezotérián is. Felül kell emelkedni a pozitív gondolkodás, és a többi ma divatos életkönnyítési praktikán is. Minden betegség és szenvedés oka a kábulat. A kábulat, vagyis az éberségvesztés, más szavakkal az alapállás hiánya. A tudomány és a vallás ezt az alvó állapotot próbálja fenntartani. Aki azonban felülemelkedik ezeken, és elkezd látni, az közelebb kerül az alapálláshoz.

A hagyomány és a hagyományra épülő vallás között lényeges különbség van. Ez a legjobban a kereszténységből lett vallás esetén tűnik szembe. A vallás ugyanis teljesen szemben áll a kereszténységgel. Nem felszabadítani akar, hanem uralkodni, azáltal, hogy a terheket meg akarja könnyíteni. Ez nem csak a klérus hibája. Azoknak is a hibája, akik az életet meg akarják könnyíteni. Az emberiség hibája. Ezért Európában az utóbbi kétezer év nem volt más, mint kemény szembenállás és irritáció a kereszténységgel szemben.

Az élet nehéz, mondta Buddha. De nem azért nehéz, amiért van, hanem mert nehézzé tesszük, a könnyítési igyekezetünkkel. Az utóbbi két ezer év alatt számos technika, elmélet, dogma és életmód alakult ki a könnyítést szolgálni, s ezek összekapcsolódva alakítják a mindennapi életünk. A köztudatba beépültek azok a hamis eszmék, amelyeket be kell magolni a könnyű élet eléréséhez, a mindig más a hibás, meg a külső tényezők dogmáit. Az első lépés a felelősség elhárítása, és a látszat kedvéért a hamis felelősség felvállalása. Nincs komolytalanabb és komikusabb, mint az apparátus szolgálására berendezkedni. Ezért komolytalan az egész civilizáció, amely végső soron az Antikrisztus jegyében áll.

A keresztény hagyománynak Európában három ellensége volt: a klérus,a politikai hatalom és a szcientifizmus. A klérus belülről bomlasztotta szét, a politikai hatalom üldözte, a szcientifizmus bosszúra esküdött. A tudomány bosszút akart állni a valláson, de végül ugyanazt a szerepet vállalta fel. Egyrészt a szórakoztatás: szétszórni az embert, hogy az egységből kiessen. Másrészt a hatalom: dogmák beültetése az uralkodás eszközeként.

A vallás, a könnyítések első számú nagymestere, igyekezett azt a látszatot fenntartani, hogy van az  Úr, és van az ember, aki por és hamu. Az ember, aki a felsőbb entitásoknak maximálisan ki van szolgálva, és a felsőbb entitások földi közvetítőinek - a papoknak - minden szavát el kell hinnie, nekik adakoznia kell, mert az ember maga egy porszem, nulla felelősséggel. Ha az elvárásoknak megfelelően él, akkor az üdv lesz a jutalma. Ha nem tesz eleget az elvárásoknak, akkor pokolra, vagy enyhébb esetben tisztítótűzre kerül.

A tudomány a könnyítés második nagymestere. Nem csak a kényelmi eszközök kínaiak által napi egydolláros bérért való legyárt-tatásán keresztül, hanem az emberek fejébe módszeresen bevésett tudományos dogmák segítségével. Amíg a vallás az Istenre mutat ha nem mennek a dolgaink, a tudomány a samponra és a mosóporra, meg az ómega zsírsavakra. A vallás azt mondja: bízz Istenben. A tudomány: bízz a nőgyógyászodban és a gyógyszerészedben.

Egy idő után a tudomány és a vallás jól megfér egymás mellett: bízz Istenben és vedd meg a biztonsági berendezést. Bízz Istenben és köss életbiztosítást.

A kereszténység nem vallás, nem filozófia, nem pszichológia, nem viselkedéstan. A kereszténység nem tanít semmire, amit tesz, hogy a korrupciót legmélyebb pontján megérinti és az alapállást megmutatja. A korrupciót felszámolni csak a helyes alapállással lehet. Az élet megkönnyítése érdekében korrupcióban kell lenni. Önmagunkkal és Istennel szemben. A szomjúság a korrupt lét ismertetőjele, mondja Hamvas. Az ember a korrupcióban azonnal tiltakozni és védekezni kezd, ha világossággal háborgatják. A korrupció a lefokozott élet.

A vallásnak az alapállásról nincs tudomása. Ha volna, nem lenne vallás. Ha a vallás tudna az alapállásról, nem a könnyítés jegyében állna. Azonban a vallás szemben áll a hagyománnyal, így az igazi kereszténységgel is. Teljes erőbevetéssel üldözi a hagyományt, és mindazt, aki a kereszténységet a hagyományokból és az alapállásból kiindulva próbálja értelmezni. Utólag teljesen beolvasztotta a társadalmi normákat, a gazdaságot és a tudományt. Végül is a vallás és a tudomány szövetségbe lépett a kereszténység ellen. És minden vallásra igaz az, hogy a hagyományt, amelyből születtek, eltorzították vagy megtagadták. Ezért ma már nincs jelentősége az univerzális vallásnak, ugyanúgy, ahogy nincs jelentősége az univerzális nyelvnek sem. Minden ember, népcsoport jól meghatározott életfeladattal született, amelyet nem lehet globalizálni. Minden nyelv az alapállásról szóló tudásunk magjait hordozza. Az eszperantó egy vicc. Az univerzális nyelvnek nem lehet spiritualitása, ezért születésétől azonnal holt nyelvé változna, de nem a használata, hanem a jelentése tekintetében.

A keresztény vallás, mint minden vallás, vasárnapi jelenség. A jutalom és a büntetés jegyében áll. A tetszetős életért mennyország a jutalom, a bűnökért a pokol a büntetés. A hagyomány ezzel szemben felszabadít. A hagyomány azt mondja, nem kell a jutalom. Csak az élhet komoly életet, aki lemond a jutalomról. Az életét odaadja, azért, ami az életnél több.

Az ember, akinek nincs spirituális bázisa, arról ismerhető fel, hogy csak azt látja, ami rövid távon tetszetős.

Az igazi tudás, a hagyomány kötelez. Aki a hagyománynak tudatában van, és az igazi kereszténységet megérti, annak élete megváltozik. De nem azért mert akarja az üdvért és a jutalomért, hanem azért, mert felismerésre tesz szert.

A vallás nem szabadít fel, hanem csak védelmet nyújt. Védelmet nyújt az igazi kereszténységgel szemben. Minden könnyítés a valóságtól való félelemből fakad. Ezért védekezik és gyűjt vagyont és fegyverkezik, rejtőzik vallásba és világnézetbe és épít civilizációt. A civilizáció nem eszme és nem tanítás, hanem magatartás: a hagyománnyal szembeni roppant készültség. A kereszténységgel szemben álló langyos eszmevilág.

Az igazi kereszténység az ember alapállásáról, a primordiális lét korrupciójáról és a megromlott lét helyreállításáról szóló tudás.

Az élet könnyítése nem bűn, hanem vicc. Lényegtelennek és komolytalannak maradni. Az élet nem a bűnben aljasodik el, hanem ha az ember link lesz és svihák.

A játék komolysága.


Nocebo, avagy a modern kor fekete mágiája
Nocebo, avagy a modern kor fekete mágiája
Ebben a cikkben kényelmet megzavaró gondolatok vannak. Olyan gondolatok, amelyek feltételeznek valamit, amit tovább lehet gondolni, elemezni. Aki továbbra is a hatalmon lévők jóhiszeműségében és ártatlanságában ...

Kvantumfizika és a világnézetek harca
Kvantumfizika és a világnézetek harca
Az eddigiekben tisztáztuk, hogy az emberek által észlelt és megélt valóság egy szuperpozíció materializálódása, és ez a megjelenő valóság minden esetben a szemlélő tudatának függvénye. Az, hogy ...

Kvantumfizika és a felelősség
Kvantumfizika és a felelősség
A kvantumfizika tudománya megértést ad a felelősség megélésére is, hisz amikor a Schrödinger dobozát kinyitjuk, hogy megnézzük a macskát, akkor a mi felelősségünk az, hogy a macska él vagy halott. ...

Kvantumfizika és Isten szuperpozíciója
Kvantumfizika és Isten szuperpozíciója
A kvantummechanika a tudománynak egy olyan ága, melyben találkozni látszik a tudományos felfedezés és a hagyomány dimenziója. Az, amit a hagyomány, és több, a hagyomány témájában jártas, és azt ...

A járvány metafizikai megközelítése
A járvány metafizikai megközelítése
Eddig a járvánnyal kapcsolatban inkább társadalmi szempontok alapján írtam, ezekben az írásokban a párbeszéd hiányára és az egyoldalúságra koncentrálva. Ez a társadalmi, politikai és tudományos ...