Szepo

A kauzális információ

Feltöltötte: Tövissi Enikő   ·   10 éve   ·   54886   ·   Archívum

 "A dolgok nem kívül kezdődnek, hanem belül, és nem alul, hanem felül, és nem a láthatóban, hanem a láthatatlanban."

(Hamvas Béla)

 

A kauzális információ

A kauzalitás okfejtést jelent, a kauzális információ ok-feltáró információ. Minden földi információ az Egyetemességhez képest zavart információ. A megsűrűsödött, zavart információ az Egy-ből kiszakadt valóság, minden élőlény “bűnbeesése”. Csak ami az Egységtől, az Isteni léttől eltérő, az tud az anyagi világba érkezni és megnyilvánulni. Minden ember éberségének a mértéke az, hogy mennyire tudja saját lényén (személyén) keresztül visszafejteni ezt az eltérést. Ehhez kell élnünk, tapasztalnunk. A fejlődés abban áll, hogy mennyire ismerjük meg a zavarainkat, ezeknek okát, létezésünk végső valósága tulajdonképpen ennek a létezésnek végső okát is jelenti. Miért vannak az életben problémáink? Ugyanazért amiért születtünk.

Az emberi Lét durva szinteken, 3 szinten nyilvánul meg: szellemi-lelki-fizikai szinteken. A felsőbb szintek milyensége (egyetemes tisztasága avagy ettől való eltérése, zavartsága) hatással van az alatta levő szintek milyenségére. Nagyon jól tudjuk, amikor a ma már csak fizikai szervek “orvoslásával” foglalkozó orvostudomány nem tud megoldást kínálni, akkor széttárt karokkal mondja, hogy a betegségnek pszichoszomatikus oka van. Lelki szinteket vél és ezzel az ő hatásköre bezárult, igaza is van. Mostanában tartottunk ott, hogy a lelki szinteken is kezdtünk vizsgálódni és ezeket a területeket feltárva orvoslást találtunk lelki-testi szintre egyaránt. Ha egy testi panasznak lelki okait keressük, az is okfejtést jelent. Azonban nem csak a betegségeknek – mint testi zavaroknak - vannak lelki okai, más eseményeknek is, más fizikai zavarnak is lehet akár lelki okot is feltételezni. Egy baleset előzményeiben például biztosan fellelhető. Ilyen előzmények után nem nehéz azt elfogadnunk, hogy a szellemi okok megismerése, feltárása megoldást adhat a szellemi-lelki-testi szinteken egyaránt, tehát az ember felépítésének mindhárom szintjére kiterjedően orvosol(ja az ember saját magát). Ezzel a hatáskör bővült az okok visszafejtésében. Hatóerejében is meg lehet tapasztalni a különböző szintek közötti különbséget, ugyanúgy ahogy a lelki megoldással sokkal erősebb hatást lehet elérni fizikai szinten is, a szellemi szintű megoldás is hatásában sokkal erősebb, mint csak a lelki szintű megoldások bármelyike. Hogy nem látható? Ugyan már! Ki tudna egy vágyat, egy szándékot figyelmen kívül hagyni! Nem annyira érzéketlen az ember, hogy ezekről ne vegyen tudomást, csak ami szemmel látható és érzékelhető. Nem baj, ha nem látható, a jó hír, hogy kiatapasztalható mindenki számára. Ahogy mondta Hamvas: "A létezés egésze mindenki számára állandóan és tökéletesen nyílt, és mindenki annyit él belőle, amennyit akar."

A kauzális asztrológia erről a szellemi szintről ad választ és javaslatot az élet bajos dolgaira.

Az alapvető kérdés a Miért? Ha a személy élete, azaz annak mozzanatai (életeseményei) az ő saját Életfeladatának megoldására van “élve”, akkor az élete iránya helyes(1); amennyiben a problémáit az ő saját életének Miért-jével oldja meg(2), így egy nehéz – mert változtatásokra sarkalló- de eredményes, boldog, egészséges életet kap saját MAGától.

 

Forrás:

http://ww.asztroporta.hu/

 


Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
A mozgás egészen pontos meghatározását megadni éppolyan nehéz, mint az időét, a térét vagy a létezését. A mozgás mélyen átszövi a létezést, olyannyira, hogy fogalmazódtak meg már e kettőt ...

Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Szellemiekkel foglalkozók körében olykor felmerül(het) a kérdés, hogy azokat a magas, tiszta elveket, amelyeket elsajátítottak a spirituális „tudományból” miként lehet összekapcsolni a személyes ...

Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Van, aki a fény ünnepének nevezi a Karácsonyt, van, aki a szeretet ünnepének. Valójában a fény és szeretet egységének ünnepe, a krisztusi princípium ünnepe (amelyben egységesen van jelen fény és ...

Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Először vegyük a véletlen fogalmát. Voltak ugyan olyan metafizikai kijelentések, hogy a véletlen nem létezik, de ha alaposabban utánanézünk, kiderül, hogy létezik és éppen a metafizikai irodalomban ...

A Bak erőtere
A Bak erőtere
Minősége szerint kardinális, elemi csoportosítás szerint földi jegy, évszak szerint téli, negatív jegy. Uralkodó bolygója: Szaturnusz Időszaka: dec.22.- jan.20.