Szepo

A Kos erőtere

Feltöltötte: Tövissi Enikő   ·   11 éve   ·   50055   ·   Archívum

Minősége szerint kardinális, elemi felosztása szerint tűz jegy, évszak szerint tavaszi, pozitiv jegy

Uralkodó bolygója: Mars

Időszaka: márc. 21.- ápr.20

 

A Kos erőtere

A Kos az első teremtési mozzanat kauzális lételvét testesíti meg. A Teremtés minden előfeltétel és akadály nélküli megtörténésének a szükségét és elemi erejét képviseli.

Mitológiai vonatkozása a Wikipédia szerint:

A tavaszpontot jelző Kost nagy becsben tartották a görög csillaghit kialakulása idején. Manilius római költő (Kr. u. 1. század) „az állatövi jegyek hercegének” nevezte. A Tigris felső folyása mentén élő asszírok, akik kosáldozattal hódoltak a tavaszi napéjegyenlőségnek, „oltárként” vagy „áldozatként” emlegették a csillagképet. A görög csillaghitben a Kos a híres aranygyapjú legendájával kapcsolódik össze. Apollónisz Rhodiosz (Kr. e. 3. század) hellenisztikus költő a következőképpen számol be erről a történetről. Hellé és Phrixosz Nephelének, a felhőasszonynak és Athamasznak, a boiótiai királynak voltak a gyermekei. Athamasz azonban ráunt feleségére, ezért újranősült, Inót vette feleségül, aki ki nem állhatta a két gyereket, kivált Phrixoszot, mert saját fiának akarta a trónt. Ezért gonosz tervet forralt a gyermekek elpusztítására. Titokban a gabonaraktárakhoz lopódzott, és felgyújtotta. A kincset érő vetőmag elvesztése éhínséggel fenyegette a lakosságot. Athamasz küldöncöt menesztett a delphoi jósdába, Inó azonban megvesztegette a hazatérő hírvivőt; rávette, mondja azt, hogy a jóslat a fiatal herceg feláldozását követeli, különben nem számíthatnak új vetésre. Phrixosz már halálára készülődött. Nephelé kétségbeesett könyörgését meghallva azonban Hermész, az istenek követe aranygyapjas kost küldött, hogy ragadja el a fiút az áldozati oltárról.

A kos Phrixosz mellett nővérét, Hellét is hátára vette, és repülve menekült velük az üldözők elől. Sokáig repültek, Hellé pedig nagyon elfáradt, és amint az Európát Ázsiától elválasztó keskeny tengerszoroshoz értek, Hellé belezuhant az alattuk lévő tengerbe, s halálát lelte a habok között. Ettől kezdve nevezték a szorost Hellészpontosznak, „Hellé tengerének”. A kos a Fekete-tenger partjára, Kolkhiszba röpítette Phrixoszt. A fiú itt hálából megmeneküléséért feláldozta a kost Zeusznak (a római mitológiában Jupiternek), a gyapjat pedig Kolkhisz királyának, Aiétésznek adta. Aiétész Arész (Mars) hadisten szent ligetében egy sárkánnyal őriztette az aranygyapjút. Az aranygyapjat Iaszón szerezte meg és az argonauták vitték vissza Hellászba.” (forrás: www.wikipédia.hu)mozgokos

 

A kos erőterében ősenergiák állnak rendelkezésre, amelyek ki akarnak törni, cselekedni akarnak. Ez az energia készteti a sejtet osztódásra, az embriót a szülőcsatornába való behatolásra, majd a megszületésre. Ezek az energiák ítéletmentesen törnek előre, az ember nem képes irányítani vagy magyarázni őket. Az embrió nem gondolkozik el a születésen, a katona a most kezdődő harcon, minden ösztönösen, impulzívan történik. Ez az energia vak, és kizárólag a túlélést szolgálja. Aktív, önfejű, részvétlen és kíméletlen ez az energiamező. Ebben található minden harc eredete. A természet nagyon mélyen az emberi létbe süllyesztette ezeket a tulajdonságokat, hogy bíztosítva legyen a faj túlélése. Tettek, harcok nélkül az ember faj nem maradna fenn. Ha ez az enrgia színre lép, akkor kezdeményező, bátor, merész, úttörő szellemű, másrészt dühös, kötekedő, romboló és kegyetlen is tud lenni. Testi felépítésünkben a kos-jegyének analógiája az energiatestünk: azok a testi energiák amelyek a szervezet alapvető funkciói révén életben tartják a testet.

A Kos erőterében az erők tele frisseséggel kelnek életre, duzzadva az erőktől, célt keresve. Az energiák szinte határtalanul törnek életre, ebben a mozzanatban az erőkifejtés szinte öncélű, a Lélek nem ébredt még öntudatra, létének “értelmét” még a tevékenységben, az erők felhasználásában látja. Úgy érzi, hogy élete nem egyéb, mint a benne feszülő erők kifejtésének szolgálatába állított eszköz. Keveset törődik önmagával, vagy az életével, mindenhez gyorsasággal, könnyedén, nagy naivitással, lendülettel áll hozzá. A Kos-jelű emberekre azt szokták mondani, hogy gondolkodás nélkül, fejjel mennek a falnak, ami igaz is...csak a közelállók tudják róla, hogy néha sikerül is nekik áttörni a falat. Nem szereti a bonyolult kérdéseket, egyszerűségre törekszik gondolkodásával is. Ellenvetéseket, korlátozásokat nem tűr, ezzel szemben türelmetlen, összeütközéseket vállal inkább, hogy az erők döntsék el a helyzetet. Elszántságában dacos, nyakasan küzd. Természete szerint jóindulatú, jóérzésű, amit lelki egyszerűsége, naivitása támaszt alá. Tevékenysége kifele ható és szétáradó.

A Kos erőterében levő Lilith ennek a jegynek a mély-tudattalanba merülő tulajdonságait kölcsönzi tulajdonosának. Ha a sárkányfarok helyezkedik itt el, az életben igencsak megnyilvánuló negatív kos-tulajdonságokat figyelhetjük meg, olyannyira, mintha a tulajdonosnak a napjegye lenne ebben az erőtérben. Ha a Nap, a Hold, az aszcendens, vagy a sárkányfarok ebben az erőtérben helyezkedik el, akkor eléggé nyilvánvalóak a kos-tulajdonságok. Természetesen minden más bolygó, ha ebben a jegyben tartózkódik, kitörő és erőtől duzzadó tulajdonságokkal rendelkezik.

A Kos jegyében kezdődő Ház (életterület) az az életterület, amely a fent említett tulajdonságokkal rendelkezik. Amelyik házban a Mars elhelyezkedik, az említett életterület előzményeiként szolgál- bennünk.kos

Az első horoszkópház megfelel a kos energia minőségének, így akinek az első házban találhatóak bolygói -főként a Nap-  rendelkezik a kosra jellemző sajátosságokkal.

Ez az energia jelen van a világban is, ezért természetesen a világ eseményei képében is szembejön velünk. Civilizált – megkímélt - világban élünk, így sokszor fölöslegesnek tűnik ez a potenciál, ezért különböző szervezetekre osztották: kommandó, katonaság, autóversenyzés, labdarúgás, rendőrség. Ez az energia mivel kezdettől fogva jelen van, nem hunyhatunk szemet fölötte, emlékeztet arra, hogy ne dugjuk a fejünket a homokba, hiszen bennünk is megvan a kos-energiája és szükség is van rá.

A kos princípium hordozói: ragadozó és vadászó állatok, farkasok, vadászkutyák; minden tövises növény, mint a bogáncs, rózsa, csalán; minden égető és csípős fűszer, mint a chili, bors, csípős paprika; minden rövidital. Ide tartozik a vas, a fegyverek; a piros szín, a sportkocsik, a 9-es szám, a hét napjai közül a kedd. Kos ország Németország, Anglia, Dánia, Japán, Szíria, városok közül Berlin, Marseilles, Nápoly, Firenze, Verona, Padova, Krakow tartozik ehhez az erőtérhez.

A test síkján ide tartozik a fej, a vér, az epe, ezekkel összefüggésben a fejfájás, a vérmérgezés, az epekő, valamint minden gyulladásos és lázas folyamat. Megbetegedések közül az álmatlanság, szem, fül- és fogfájás, az agy és agyhártya megbetegedései tartoznak ide.A kos energetikamezője az immunrendszerünk.

A Kos-ember természetének a kemény, küzdelmes munka felel meg; minden tűzzel, vassal, erővel, késsel kapcsolatos munkálkodás testhezálló. Jó sportember is, de az erő és az ügyesség kifejtése öncélú. Minden veszéllyel járó szembesülés is megfelelő: katona, tűzoltó, harcművész, hegesztő, rendőr.

A kos energetika kiegyenlített, harmonikus működtetéséhez ajánlom Hamvas Béla sorait:

Azt kérdezed, hogyan egyeztetem össze gondolkozásom vadságát életmódom szelídségével? Kérdezd azt, hogy a szenvedélyesen szerető férfi miért nem töri össze kedvesét. Minél szenvedélyesebb, annál gyengédebb, minél erősebb, annál gyengébb. Merhetek szelíd lenni, hiszen tüzem olyan mérhetetlen, hogy már semmi más nem méltó hozzám, csak a szelídség.

 És még egy:

Az élet a legtöbb embernek túl erős. (...)Csak a legerősebbek viselik el minden hamisítás nélkül, egész illatával, csak a legerősebbek tudják az életből fakadó mámort józanul és tisztán élni.”

 

Felhasznált irodalom:

Baktay Ervin: a csillagfejtés könyve;

Peter Orban: Az asztrológia tankönyve;

Dubravszky László-Eörssy János: A tradicionális asztrológia tankönyve;

Kozma Szilárd: A karma sajátosságai a napjegyek szerint;

Hamvas Béla: A magyar Hüperion;

www.wikipédia.hu


http://www.asztroporta.hu/


Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
A mozgás egészen pontos meghatározását megadni éppolyan nehéz, mint az időét, a térét vagy a létezését. A mozgás mélyen átszövi a létezést, olyannyira, hogy fogalmazódtak meg már e kettőt ...

Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Szellemiekkel foglalkozók körében olykor felmerül(het) a kérdés, hogy azokat a magas, tiszta elveket, amelyeket elsajátítottak a spirituális „tudományból” miként lehet összekapcsolni a személyes ...

Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Van, aki a fény ünnepének nevezi a Karácsonyt, van, aki a szeretet ünnepének. Valójában a fény és szeretet egységének ünnepe, a krisztusi princípium ünnepe (amelyben egységesen van jelen fény és ...

Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Először vegyük a véletlen fogalmát. Voltak ugyan olyan metafizikai kijelentések, hogy a véletlen nem létezik, de ha alaposabban utánanézünk, kiderül, hogy létezik és éppen a metafizikai irodalomban ...

A Bak erőtere
A Bak erőtere
Minősége szerint kardinális, elemi csoportosítás szerint földi jegy, évszak szerint téli, negatív jegy. Uralkodó bolygója: Szaturnusz Időszaka: dec.22.- jan.20.