Szepo

A Mérleg Erőtere

Feltöltötte: Tövissi Enikő   ·   11 éve   ·   62287   ·   Archívum

Minősége szerint kardinális, elemi csoportosítás szerint levegő jegy, évszak szerint őszi, pozitív jegy.

Uralkodó bolygója: Vénusz

Időszaka: szept.24.- okt.23.

A Mérleg Erőtere

Kép forrása: http://www.shopzeus.hu/

"A görög mitológia szerint:

A mérleg számos leírás szerint korábban a Skorpióhoz tartozott, és csak később vált önálló csillagképpé. A görög mitológiában Zeusz egy aranymérleg segítségével döntötte el az egymással vetélkedő emberek vagy harcosok sorsát. Hasonló funkciója van a mérlegnek az igazságszolgáltatás istennője, Themisz kezében is. Héphaisztoszt az olümposzi vallás a Mérleg jegyéhez kapcsolja, úgy mint a Mérleg csillagkép készítőjét.

Érdekes még megemlíteni az egyiptomi mitológia mérleghez fűződő részét, amely az egyiptomi főisten, Ozirisz bíráskodásának tárgya. Ezzel méri meg a halottak szívét. A mérleg egyik serpenyőjébe az ítéletre váró szívét, áttételesen a lelkét helyezi, a másikba egy szobrocskát, vagy strucctollat tesz. A mérleg így a halott erkölcsi érdemeit állapítja meg.”

A mérlegről mindenkinek a harmónia jut általában eszébe, ha egy kicsit mérlegelünk, akkor talán az értékek mérlegelése is beugrik. A Lélek eddigi fejlődése során már sokat tanult, az előző lépcsőfokon a szűznél megtanulta már a rendtartás értékét, a rendeltetését fontosságát, itt fellázad már a túlzott rendszeresség és aprólékosság ellen. Érdeklődése nagyvonalú és széleskörű, és a kiáradó vénuszi energiák által átszőtt. Tevékenysége is a pozitív, kiáradó jelleg miatt inkább alkotó és szétterjesztő formában nyilvánul meg. Az eddigi ismeretek és tapasztalatok között próbál egyensúlyt találni és teremteni. Öntudatosságát nehéz észrevenni, pedig ugyanúgy mint a kosnak, a mérlegnek is van, ez a szilárd(fix) jelleg miatt is akaratosságban, öntudatban is megnyilvánul. Nem olyan az önössége, mint a tüzes kosnak és oroszlánnak, hanem lágyabb, de önérzetesen tud büszke lenni, és kevésbé önző, merleghiszen igyekszik egyensúlyt találni önmaga és a külvilág érdekei között. Mindennél jobban a kiegyenlítődésre, a harmónia helyreállítására irányítja a figyelmét, tevékenységét és célját ebben találja meg. A rendet nem szorítja annyira anyagias és szűk határok közé, inkább az arányosság vénuszi elvét igyekszik átélni, és arra törekszik, hogy a Törvény, az értelem, a szellem uralkodjék(levegős jegy lévén). A célok felé fordítja erejét, de lendülete inkább kimért, mint heves, meggondolt és célkitűző. A felmerülő problémák leküzdésére értelmi-szellemi eszközökkel “játszik” és eszköztárába tartoznak a kiegyezés, a kompromisszum, a kiegyenlítődés módszerei. Nem fordul élesen szembe semmivel, hanem inkább akalmazkodással, behízelgéssel éri el célkitűzéseit, amikhez igenis ragaszkodik. Rábeszélőképességgel társul a tetszetős érintkezési repertoárja. A jog, az igazság, becsület, mások nagy-nagy tisztelete lép előtérbe és még ebben is a formák nagy jelentőséget kapnak. Képes értékítéletét a formának alárendelni, viszont nem üres, hanem értelemmel telt formációkat kedvel határozott céllal, amellyel szintén a harmóniát, az ellentétek áthidalását szolgálja. A szépség már nem az anyagformáló készségből ered, mint a Bikánál, hanem szellemi törekvések táplálják. Magas színvonalú művészet az eredmény. A rend és a szépség a Mérlegben az egybehangolást, az éles ellentétek elsimítását igyekszik megvalósítani, de eszközei nagyon finomak és felületesek, így az eredmény sem tartós. A Mérleg típus nagyon harmóniára törekvő élettárs, kerüli a konfliktust.

 A Mérleg erőterével kezdetét veszi a szellem világa, a horoszkópban a VII. háztól, ami a mérleg jegyének felel meg, kezdetét veszi a szellemi negyed. Ez az a tartomány(szellemi szféra), ahonnan útjukra indultak a világunkban megjelenő tárgyak, személyek, események. A Mérleg világa az, amit kerestünk, amire szükségünk van, annak ellenére, hogy azt szerettük volna, vagy csak javunkra szolgál. Ebből az erőtérből származik mindaz amire szükségünk van, amit a személyiségünk a polaritás által bevonzott. Minden embernek vannak vágyai, elképzelései arról, hogy milyennek szeretné a körülötte levő világot: házastársat, barátot, rokont, üzletfelet, ám a Mérleg erőteréből a mérleg szűrőjén az jön át a világunkba, amire pontosan a továbbfejlődésünkhöz szükségünk van. Nyilvánvalóan ez a szűrő egyéni, mindenki a saját karmáját és ebből adódó szellemi-lelki-fizikai beállítódásait használja szűrőnek, hogy megkaphassa pontosan azt, ami előreviszi – és ez korántsem egyezik azzal, amire vágyott, csak ha már olyan tudatos és éber szinten él, hogy a tudatos teremtés “bölcs köve” a zsebében (vagy a szivében) van. Milyen érdekes, hogy a világgal való szembesülés által nyílik ki a kapu a szellemi világra, ez az Én küszöbe a világra, egyben önmagára.

Ennek értelmében – a polaritás által – mindenki mindig azt várja el a másiktól, amire saját maga nem képes, vagy ami belőle hiányzik. Itt találja meg a “zsák a foltját”. Van abban is (rész)igazság , hogy az ember azt teszi meg kívül, amire belül képtelen, ez képezi a kompenzáció szellemi alapját.

A Mérleg az az állatövi jegy a belső világunkban, amelynek hatására más embereket keresek és ugyanúgy más emberek is keresnek engem. A másik ember pontosan az ellentéte annak, ami én vagyok abban a pillanatban – egyszerűen, de ez csak a polaritás és mérleg jellegzetsségeket figyelembevéve igaz, mert a többi Egyetemes Törvény által árnyalódik a kép. Ez az Én kiegészítése.

Aki azt állítja, hogy nincs szüksége társra önmaga kiegészítéséül, az hatalmas tévedésben él.

A Mérleg által hintázunk a “kinn” és “bent” között, a kilengés annál nagyobb, minél kevésbé értjük a világunkba kerülő események Miértjét, a harmónia annál esélyesebb minél kiegyensúlyozottabban tudunk egyensúlyt találni magunk és világunk között, minél inkább értjük magunkat általa és minél inkább tudjuk a vágyainkat kívül is formába önteni: teremteni. Minél inkább fenn, annál inkább bent, minél inkább lenn, annál inkább kinn, így adódik a fenn- lenn egyensúlya egyúttal.

Mérleg-problematika a hamis kiegyezés, a konfliktuskerülés, a döntésképtelenség, vacilálálás, totojázás. De ez csak a felszín. Másik fele a mérleg problémának, amikor az ember nem akarja beengedni a külvilágból érkező ingereket, mondván, hogy azok nem hozzá tartoznak, nem akarja felismerni magát azokban az eseményekben, személyekben, akik a világába kerültek. Így kerül a felelősséghárítás problémája a képbe a mérlegnél. Így kerül terítékre az, hogy a másik a hibás, a társ, a világ, a környezet, vagy bármi, csak nem maga a személy. Ez ugyanúgy mérleg-gyávaságból fakad, mert hiányzik az ember saját magával szemben tanúsított bátorsága.

A Mérleg erőterében egyszerűen csak bekerülnek a világunkba a dolgok, ezt érteni és értelmezni még későbbi lélekfejlődési szinteken lesz alkalma megtanulni a Léleknek.

 A Mérleg erőterében levő Lilith ennek a jegynek a mély-tudattalanba merülő tulajdonságait kölcsönzi tulajdonosának. Akkor beszélünk Mérleg- karmáról, ha a Lilith, a sárkányfarok vagy több bolygó (stellium) kerül az Mérleg-jegyébe, VAGY ha ezek a hetes házba kerülnek. Rejtett Mérleg- karmát sejtet a Vénusznak a sárkányfarokkal vagy a Lilith-el való együttállása. Ha a Nap, a Hold vagy a sárkányfarok ebben az erőtérben helyezkedik el, akkor eléggé nyilvánvalóak a Mérleg-jellemzők. Természetesen minden más bolygó, ha ebben a jegyben tartózkódik, a fent említett tulajdonságokkal rendelkezik.

 Ha az aszcendens(a felkelő jegy) esik ebbe a jegybe, akkor a fent említett pozitív Mérleg tulajdonságokat kell magában kialakítania a szülöttnek.

 A Mérleg jegyében kezdődő Ház, az az életterület, amely a fent említett tulajdonságokkal rendelkezik. Amelyik házban a Vénusz elhelyezkedik, az említett életterület előzményeiként szolgál(bennünk).

 A hetedik ház (életterület) tartozik a Mérleg hatásköre alá, tehát az ebben a házban megforduló bolygók mind Mérleg minőséget kapnak, ennek jellemzőivel felruházottak lesznek. Ezáltal a személy is rendelkezni fog Mérleg jellemzőkkel.

 A Mérleg archetípusa, akár a többi jegynél láttuk, jelen van a világban, a fentiekben leírt módon minden ami a világunkba elénk kerül ide tartozik.

 Mérleg-principiumhoz tartozik a zene és a tánc, sportok közül az aikido, játékok közül nem csak a mérleghinta :), minden félénk állat: szarvas, mókus, galamb(békegalamb jelképe); növények közül a szép növények: öszibarack,eper, meggy, levendula, jázmin, a tövis nélküli(!!) rózsa. Ide tartozik minden ékszer, különleges ruhadarab ami több mint funkcionális, a dekoráció.; a számok közül a 6, a hét napjai közül a péntek, a rózsaszín és a világoszöld színek.

A test síkján elsősorban a deréktáj, vesék, hólyag, vesemedence tartozik a Mérleg principiumhoz, betegségek közül a vesebajok, anyagcsere bajok, reuma, bőrérzékenység,

Mérleg fém a réz,

Mérleg országok: Felső Egyiptom, Japán, kína, Tibet, Indokína, Argentína, Ausztrália, Ausztria, Tibet,

Mérleg városok: Antwerpen, Kobanhavn, Frankfurt, Freiburg, Bécs, Graz, Lisszabon, Johannesburg.

A hivatás síkján ide tartoznak a jogi, diplomáciával, igazságszolgáltatással kapcsolatos foglalkozások, szociális jellegű hivatások, a szépségipar és divatipar minden ága, művészetek, a színház világa, a show-biznisz mind mérleg jellegű szakmák közé tartoznak.

 Feloldani a mérleg konfliktuskerúlő, félénk, kompromisszumkész magatartását a vele polárisan szemben levő kos energiájával, bátorságával lehet egyensúlyba hozni, miszerint a bátor, célratörő, kíméletlen igazságkeresés helyreállítja a megalkuvást, a konfliktuskerülésből származó belső békétlenségeket.

merl1

 Végezetül Márai Sándor “12 jegy-12 idézet” -ének a Mérlegekhez intézett sorait ajánlom:

 “Mérlegeknek - az igényről:

És neveld lelked kérlelhetetlen igényérzetre. Ez a legfontosabb. A tömegek világa csak mohó, de nem igényes. Te maradj mértéktartó és igényes. A világ egyre jobban hasonlít egyfajta Woolworths-áruházra, ahol egy hatosért megkapni mindent, silány kivitelben, ami az élvező hajlamú tömegek napi vágyait gyorsan, olcsón és krajcáros minőségben kielégítheti. Ennek a tömegkielégülésnek veszélyei már mutatkoznak, az élet és a szellem minden területén. Egy kultúra nemcsak akkor pusztul el, ha Athén és Róma finom terein megjelennek csatabárddal a barbárok, hanem elpusztul akkor is, ha ugyanezek a barbárok megjelennek egy kultúra közterein és igény nélkül nagy keresletet, kínálatot és árucserét bonyolítanak le. Te válogass. Ne finnyásan és orrfintorgatva válogass, hanem szigorúan és könyörtelenül. Nem lehetsz elég igényes erkölcsiekben, szellemiekben. Nem mondhatod elég következetesen: ez nemes, ez talmi, ez érték, ez vacak. Ez a dolgod, ha ember vagy, s meg akarod tartani ezt a rangot.

 

 http://www.asztroporta.hu/

 

 Felhasznált irodalom:

 Baktay Ervin: a csillagfejtés könyve;

 Peter Orban: Az asztrológia tankönyve;

 Dubravszky László-Eörssy János: A tradicionális asztrológia tankönyve;

 Kozma Szilárd: A karma sajátosságai a napjegyek szerint;

 http: //www.gae.hu/ mitologia

 http://napkavehaz.hu/szelence/12-jegy-12-marai-idezetMozgás, tevékenységek és spiritualitás.
Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
A mozgás egészen pontos meghatározását megadni éppolyan nehéz, mint az időét, a térét vagy a létezését. A mozgás mélyen átszövi a létezést, olyannyira, hogy fogalmazódtak meg már e kettőt ...

Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Szellemiekkel foglalkozók körében olykor felmerül(het) a kérdés, hogy azokat a magas, tiszta elveket, amelyeket elsajátítottak a spirituális „tudományból” miként lehet összekapcsolni a személyes ...

Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Van, aki a fény ünnepének nevezi a Karácsonyt, van, aki a szeretet ünnepének. Valójában a fény és szeretet egységének ünnepe, a krisztusi princípium ünnepe (amelyben egységesen van jelen fény és ...

Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Először vegyük a véletlen fogalmát. Voltak ugyan olyan metafizikai kijelentések, hogy a véletlen nem létezik, de ha alaposabban utánanézünk, kiderül, hogy létezik és éppen a metafizikai irodalomban ...

A Bak erőtere
A Bak erőtere
Minősége szerint kardinális, elemi csoportosítás szerint földi jegy, évszak szerint téli, negatív jegy. Uralkodó bolygója: Szaturnusz Időszaka: dec.22.- jan.20.