Szepo

A Nyilas erőtere

Feltöltötte: Tövissi Enikő   ·   10 éve   ·   63039   ·   Archívum

Minősége szerint változó, elemi csoportosítás szerint tüzes jegy, évszak szerint téli, pozitív jegy.

Uralkodó bolygója: Jupiter

Időszaka: nov.23.- dec.22.

A Nyilas erőtere

A görög mitológiában a kentaur a Nyilas csillagzat hagyományos jelképe. A kentaurok félig ember, félig ló testű lények, hegyek és erdős ligetek szilaj, fékezhetetlen természetű lakói. Ixion és egy felhő egyesüléséből születtek. A felhő Zeusz parancsára magára öltötte Héra alakját, akire Ixion szemet vetett. A kentaurok halandó lények, Kheirón kivételével. Őt azonban fájdalom gyötri, mert véletlenül eltalálta Héraklész nyila, ezért meg szeretne halni, lemond halhatatlanságáról.”( http://www.gae.hu/mitologia/Sagittarius/Nyilas.htm)

 A szellemi szféra utolsó jegyében ennek legfejlettebb minőségéhez érkeztünk. Míg a Skorpió erőterében a lélek az egyetlen belső pontra koncentrált, az egyetlen Istenre, addig a Nyilas az ő íját felfelé irányítja és a messzeséget célozza meg.

A Nyilas erőterében a Lélek fejlődése új dimenziókba kerül, amennyiben sikeresen oldotta meg a Skorpió által élére állított problémákat. Újból kifelé fordul és szétáradó tevékenységekben nyilvánul meg. Ha az előző fokozatban sikeresen győzte le önmagát és ennek következtében felszabadult, akkor felülkerekedik a válságokon ebben az erőtérben. Ismeri a szenvedést,  gyötrődéseket és  tisztába kerülve a földi kötelékek értékeivel, erőit most már arra fordítja, hogy a magasabbrendű törvényt szolgálja, ennek átélésére törekedjék,  és másokat is az Egyetemesség elveinek megismerése felé tereljen. A Skorpió vívódó, belső problémák felé forduló hajlamaival szemben, a Nyilas a világban, a külső kapcsolatokban, az életben igyekszik érvényt szerezni törekvéseinek.

nyilasA szellem távlatait keresi, a szellemi principium a mestersége, a tápláléka. De nem csak egyetlen szellemi tartalom, hanem a szellem sokfélesége, nagysága, teljessége jelent számára kihívást. El szeretne jutni a kezdettől a végig, az alfától az ómegáig, és fel akarja ismerni, hogy miként nőtt  ki az alfából az ómega. Azt az értelmet kutatja, amely ott rejtőzik minden élet mélyén, ennek felkutatását tűzte életfeladata zászlajára. Természetesen tudja, hogy maga a keresés, a „hős utazása” maga a cél, hiszen az út a cél. Az értelem, az önismeret megtalálása, az elveszett Paradicsom, a megváltás keresése a feladata.. El kell indulni és a sokaságból, a messzeségből, a sajátunkat kell felismerni és megtalálni, kizárva a tévutakat és a kerülőket. Talán filozófiát, pszichológiát, orvostudományt kell tanulni ahhoz, hogy ezek a fontos és szükséges kerülők végül önmaguk ismeretéhez vezessenek. Saját értelmünk, saját életfeladatunk megtalálásához visznek közelebb. A Nyilast az Isten megtalálásának a vágya hajtja. Ebben a jegyben tükröződik vissza  az Egyetlen, az Egyetlen pedig a Mindenben. A Nyilas mindenben megtalálja az Egységet, a kicsiben a Nagyot, a sokban az egyetlent, közelítsen bármilyen irányból, az egyes részekből mindig az egészre következtet, az emberben megtalálja az Istent. A Nyilas elsősorban önmagát keresi. Megpróbálja megérteni az életfeladatát: Ki vagyok? Honnan jövök? Hova tartok? Ezek a szellemi kérdések egyidősek az emberiséggel, és mindenkiben ott motoszkálnak valahogy. Keresésünk útja egyre tovább vezet, és utunk során végighaladunk a világ lelkén. Végre meg akarjuk érteni! Ez a principium nagyon toleráns, érintetlenül hagyja a másik életét és nem avatkozik bele. Tudja, hogy mindenki élete és sorsa egyedi, az Isten megvalósításának módja személyes.

Az egész élete a szellemi útkeresésről szól. Az isteni terv emberi megvalósulását keresi. Könyvekkel, csoportos foglalkozásokon, tanárként, terapeutaként vagy filozófusként mindig úton van.

 A Nyilasban harmonikus megnyilvánuló Jupiteri emberszeretet és jóindulat, joviálisan lépnek előtérbe. Az emberi együttérzés és együttműködés magasabbrendű célját tudja előmozdítani, miközben természetéből adódva saját jólétére is gondol. Sportkedvelővé teszi az egészséges erőkifejtésre való hajlama, de alkalom is egyben arra, hogy a hasonló hajlamúakat egyesítve, a tevékeny és pozitív erők közösségét teremtse meg. Érdekli minden, ami a közösség és társadalom együttes munkálkodásával összefügg, ebben a kiegyensúlyozott rendet akarja szolgálni. Van a Nyilas-ban egy konzervatívizmus is, mely szerint nem igyekszik újítani, csak hosszas mérlegelés után, az éles sarkok és felületek lecsiszolása után a már régebbi értékekkel összeegyeztetve végül hajlandó elfogadni az újdonságokat. A fennálló, szentesített rendet olyan nagyra becsüli, hogy hajlamos a Világegyetem nagy rendjével azonosítani(kicsiből a nagyot). A Nyilas értékrendjében a vallás, a vallásos hit, a világi törvény, a hagyományokon alapuló világnézeti kérdések első helyen állnak. Belső alkatának semmi sem felel meg jobban, mint ha ezeket az értékeket szolgálja hivatásában is: bíróként, jogászként, törvényozóként, állami tisztviselőként, politikusként, papként…A papi hivatás mindennél inkább Nyilas- jellegű, különösen a magasrendű méltóságok reprezentáló tevékenysége felel meg habitusának. A Nyilasban több az életigenlés, mint az aszkézis, sőt ez teljességgel hiányzik belőle. Szereti a ceremóniákat is, szereti mindennek megadni a módját.

Emberszeretetében adakozó, de adományainak mindig van joviális, barátok szerzésére irányuló szinezete, vagy alamizsna jellege. Nagyon megfelel neki a bőkezű adakozás az ünnepélyesebb alkamakkor, gyűjtésben, jótékonycélú aláírásgyűjtésekben.

A Nyilas általában kerüli a problémákat, ezeknek a konzervatív rend fenntartásával igyekszik elejét venni, s ha mégis felmerülenk, mindenképpen kiküszöböli. Így aztán sokszor csak a rendelkezésre álló hatalommal biztosítja a látszólagos rendet, így nem hajlandó tudomásul venni a forrongó, feszülő, robbanással fenyegető megoldatlan problémákat: ezekben sokszor csak lázadást lát, amelyek szerinte elkerülhetőek volnának, ha mindenki betartaná a fennálló rend szépen kidolgozott elveit.

Messzségbe tekintő, belátó, nagyvonalú, rossz esetben fennhéjázó, másokat a „magas lóról” lenéző, toleráns, humánus. Optimista jelleme van, ért a humorhoz, könnyedén tekint a világra, mert csodálja annak távlatait és sokféleségét. Szava járása, hogy „gazdagság”, „bőség”, mindenképpen a „túl sok” vonzza és mozgatja.

 A Nyilas a messzeségbe vágyik, de a messzeség helyett inkább a szintézis számít, az hogy  magas távlatokból vissza tud-e önmagára vonatkoztatni, meglátja-e a távlatokból magát, megtalálja-e az Egyetemességben az Egyetlen Önmagát, célba talál-e a nyílvesszőjével. Meg tudja –e valósítani az Istenből az embert, le tudja- e önmagához hozni, be tudja-e integrálni a Világegyetem rendjét saját rendjébe. Megtalálja-e, megvalósítja-e  saját isteni tervét Ez  mindnyájunk nyilas problematikája. Az Egyetlen Út – a saját Életfeladatunk útján való járás megtalálása és megvalósítása. Kiegyenlíteni a Nyilas szellemi távlatait és sokaságát csak a megvalósítás mércéjével lehet. Mi az a szellemi Egyetemesség amit meg kell találnom, ami megvalósítható, ami Megvált. Mert mi a megváltás? Ha a földiből (a zavart minőségből) Istenit csinálok, a földi emberi létemből Isteni Abszolút létet valósítok meg–Hittel, tettel egyaránt. „Ami lent van ugyanaz, mint ami fent van, és ami fent van ugyanaz mint ami lent van” (Tabula Smaragdina)

Fontos azt is látnunk, hogy senki sem "ment meg" minket, semmi fölöttes hatalom nem képes önmagunktól - és ennek következményeitől - megmenteni. Az istenséget és a hittel való megvalósítást sem bízhatjuk másra, csak önmagunkra.

 hitA Nyilas erőterében levő Lilith ennek a jegynek a mély-tudattalanba merülő tulajdonságait kölcsönzi tulajdonosának. Akkor beszélünk Nyilas karmáról, ha a Lilith, a sárkányfarok vagy több bolygó (stellium) kerül az Nyilas-jegyébe, VAGY ha ezek a 9-es házba kerülnek. Rejtett nyilas- karmát sejtet a Jupiternek a sárkányfarokkal vagy a Lilith-el való együttállása. Ha a Nap, a Hold vagy a sárkányfarok ebben az erőtérben helyezkedik el, akkor eléggé nyilvánvalóak a nyilas -jellemzők. Természetesen minden más bolygó, ha ebben a jegyben tartózkódik, a fent említett tulajdonságokkal rendelkezik.

A Nyilas jegyében kezdődő Ház, az az életterület, amely a fent említett tulajdonságokkal rendelkezik. Amelyik házban a Jupiter elhelyezkedik, az említett életterület előzményeiként szolgál(bennünk).

A kilencedik ház (életterület) tartozik az nyilas hatásköre alá, tehát az ebben a házban megforduló bolygók mind ilyen minőséget kapnak, ennek jellemzőivel felruházottak lesznek. Ezáltal a személy is rendelkezni fog Nyilas jellemzőkkel.

A nyilas archetípusa, akár a többi jegynél láttuk, jelen van a világban.

Nyilas-principiumhoz tartoznak elsősorban a békés vagy hangos, de mindenképpen Nagy állatok: ló, elefánt, páva, nagy fák: gesztenye, tölgx, jegenyefa; fémje : a cin, száma a 3, napja pedig a csütörtök.

A hivatás síkján ide tartozik a papság, teológia, tanárság, szellemi vezető, terapeuta,  

Nyilas országok:Magyarország, Spanyolország, Toscana, Provence, Dalmácia, Mprvaország, Arábia, Ausztrália, Madagaszkár,

Nyilas városok: Budapest, Kassa, Köln, Laibach, Rotenburg, Stuttgart, Avignon, Toledo, Sheffield.

A szervezet szintjén a máj, a növekedés, gyarapodás(zsír), a comb, a csípő tartoznak ehhez a princípiumhoz.

„Nyilasoknak – Arról, hogy minden nap tovább kell menned

S mert vándor vagy, minden nap tovább kell menned az úton, mely egyetlen célod, tehát lelked és a lelkedben elrejtett isteni tartalom megismerése felé vezet. Nem könnyű ez. Gondold csak meg, milyen sokfajta csábítás hívogat útközben, hogy megpihenj, félbeszakítsd utadat, mással törődjél! Szép nő áll az út mentén és bájos mosollyal int feléd. Tested és érzékeid felelnek e hívásra, szeretnél elvegyülni e szép testtel és átadni magad a kéj édes bódulatának. De tudnod kell, hogy a hiú és kéjes pillanatokat a teljes kietlenség és tanácstalanság követi. Mert lelked mást akar, s mikor tested megéteted egy másik test fülledt fűszerével, a lélek éhes és szomjas marad. Pénz, érdemrendek, címek, rangok akadnak utadba: de mit kezdesz mindezzel, ha a figyelem, fáradtság, idő, mely a világi elismerés ára, elvonja lelked legjobb erőit az isteni megismerésétől? Cimborák kurjongatnak az út mentén, s hívnak magukkal, kaján vállalkozásra biztatnak: mit nyerhetsz minden üzleten és szórakozáson, ha a játékasztal vagy a kocsmaasztal mellett vesztegelsz, s közben lelked kínzó sürgetéssel kérdi: „Miért lopod itt az időt? Mindez gyermekes és aljas. Tovább kell menned, hiszen dolgod van.” Körülbelül így szól hozzád az élet, minden nap, minden pillanatban – megpihenni hív, kéjelegni, szórakozni, kielégülni a hiúságban és hatalomban. De mikor nem ez a dolgod! Vándor vagy és minden nap tovább kell menned. Nem tudhatod, meddig élsz, s egyáltalán lesz-e időd, eljutni utad végcéljához, lelked és az isteni megismeréséhez? Ezért menj minden nap tovább, sebes lábakkal és szegényen is. Mert vándor vagy.(Márai Sándor)

Elgondolkodtatóak Hamvas Béla már-már karmikus meghatározottságokat pendítő sorai is:

"Vajon az eszme nem annál hangosabb, minél sötétebb a mögötte levő bűntudat? Vajon nem a hitetlenség, ami ezeket a gondolatokat fenntartja? Nem annál aktívabb, termékenyebb, sokszavúbb, zajosabb, erőszakosabb, dühösebb az eszme, minél kevésbé és kevesebben hisznek benne, minél vérszegényebb és erőtlenebb és élettelenebb?"

A Nyilas Egyetemes istenkereső távlatait csak a megvalósíthatóság, az egyén terveibe és Életfeladataiba illő tettek tudják Egységbe és egyensúlyba hozni.

http://www.asztroporta.hu/

 

Felhasznált irodalom:

Baktay Ervin: a csillagfejtés könyve;

Peter Orban: Az asztrológia tankönyve;

Dubravszky László-Eörssy János: A tradicionális asztrológia tankönyve;

Kozma Szilárd: A karma sajátosságai a napjegyek szerint;

http: //www.gae.hu/ mitologia

http://napkavehaz.hu/szelence/12-jegy-12-marai-idezet


Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
A mozgás egészen pontos meghatározását megadni éppolyan nehéz, mint az időét, a térét vagy a létezését. A mozgás mélyen átszövi a létezést, olyannyira, hogy fogalmazódtak meg már e kettőt ...

Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Szellemiekkel foglalkozók körében olykor felmerül(het) a kérdés, hogy azokat a magas, tiszta elveket, amelyeket elsajátítottak a spirituális „tudományból” miként lehet összekapcsolni a személyes ...

Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Van, aki a fény ünnepének nevezi a Karácsonyt, van, aki a szeretet ünnepének. Valójában a fény és szeretet egységének ünnepe, a krisztusi princípium ünnepe (amelyben egységesen van jelen fény és ...

Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Először vegyük a véletlen fogalmát. Voltak ugyan olyan metafizikai kijelentések, hogy a véletlen nem létezik, de ha alaposabban utánanézünk, kiderül, hogy létezik és éppen a metafizikai irodalomban ...

A Bak erőtere
A Bak erőtere
Minősége szerint kardinális, elemi csoportosítás szerint földi jegy, évszak szerint téli, negatív jegy. Uralkodó bolygója: Szaturnusz Időszaka: dec.22.- jan.20.