Szepo

A Rák erőtere

Feltöltötte: Tövissi Enikő   ·   11 éve   ·   60541   ·   Archívum

Minősége szerint kardinális, elemi csoportosítás szerint víz jegy, évszak szerint nyári, negatív jegy.

Uralkodó bolygója: Hold

Időszaka: jún.22.- júl.23

A Rák erőtere

 A görög mitológia szerint:

Az alakzat a híres görög hős, Héraklész emlékét őrzi. Neki egy alkalommal a sokfejű vízikígyót (a Hydra-t) kellett legyőznie. A küzdelem kezdetben szerencsétlenül alakult. Ahányszor csak levágott egy kígyófejet, annak helyére mindannyiszor két másik fej nőtt. Az állatok a rák kivételével mind Héraklész mellett álltak. A rákot Héra istennő azért küldte oda, hogy fogja meg a hős lábát. A rák Héraklész sarkát megfogta, de ő végül mégis legyőzte a Hydra-t. Héra úgy köszönte meg a rák segítségét, hogy az állat később csillagkép formában az égbolton foglalt helyet.”(forrás: http://www.gae.hu/mitologia/Cancer/cancer.htm)

 rak-j

A nyári napfordulóval a Lélek érzelmei irányába fordul. A Lélek továbbhaladva a fejlődésben ebben az erőtérben újra befelé, önmaga felé fordul. Határozottabban kezd foglalkozni énjével, megjelenik nagyon kezdetleges formában a szeretet, de ennek bonyolultabb lehetőségeivel még nincs tisztában. Önösségét nem állítja előtérbe, hanem azonosítja szűkebb környezetének igényeivel. A Rák az előző jegy szétárasztó tendenciájával szemben újra gyűjt, felhalmoz, megóv, de nem anyagiakat, mint a Bika, hanem azért hogy hasznát lássák azok, akik felé szeretetével és gondoskodásával fordul: a családja. A szeretet és a gondoskodás szűk körre koncentrálódik, ezért erősebb. A szeretet a Rák esetében még öncél: szeretnie kell, mert ez a természete, a rák szeretetének legjellemzőbb kifejezése az anyai szeretet. A Rák embere a szeretett lényt teljesen azonosítja önmagával. Odaadó gondoskodás, a testi-lelki szükségletek, hiányok kielégítése, betöltése, az otthonnal való foglalkozás a rák-ember elsőrendű tevékenységei közé tartozik. Szereti gyerekeit, családját, otthonát, hazáját, szülőföldjét; nagy erőfeszítésre, sőt önfeláldozásra is képes az övéiért. De érzései, s az előző fokozatokon megszerzett tapasztalatok is követelik a magukét: értelmi-szellemi érdeklődése a távoli dolgok, messzeségek felé fordul és képzeletben éli át, amit a valóságban nem érhet el. Erős képzelet él benne, és ezzel az elérhetetlen messzeségek felé kalandozik. Vágya a messzeség, az utazás, a tenger határtalansága, ám ragaszkodása a szűkebb vagy tágabb otthonához eléggé ellentmondásos érzéseket szül benne. Elvágyódik, de amikor távol van, a honvágy hatalmasodik el rajta. A Rákban uralkodó Hold a maga változékonyságával ezt az erőteret is ezzel szinezi, így a Rák- emberben változékony hangulatokat generál. Diszharmonikus hatások odáig vezetnek, hogy kiszakad szűkebb környezetéből, így a kifestett utazások valóra válnak, ám senki sem érez olyan erős honvágyat, mint a Rák-típus. A rákok továbbá érzékenyek és sebezhetőek. De jól is jön ilyenkor egy páncél! Élnek is ezzel az adottságukkal, mert ha megsebzik őket, elvonulnak, szinte eltűnnek a világ szeme elől.rak

A gondoskodás, az anyaszerep a rák ember életének legfontosabb vállalása.

A víz minősége által a rák mind mélyebbre és mélyebbre vágyik, az érzelmek annyira erősek, hogy mind nagyobb sajnálatra ösztönzik. Ez a rák-típus (szerintem) legnagyobb problémája: a sajnálat, ennek alapja az elhagyottról, nem gondozottról való fájdalma. Legjobban a gyerekeket tudja sajnálni, de ezek híján jöhetnek az állatok, az öregek, saját magának a sajnáltatása – ez jelenti a táptalajt is a rák betegségnek.

A kardinális jelleg miatt kitartó, erős, szívós akaratú, ahogy a mondás is mondja: “lassú víz partot mos”. Sokan meglepődnek azon, hogy a rákok érzékenységük ellenére mennyire akaratosak, szívósak tudnak lenni, ez a fő v. kardinális jelleg miatt van.

Tágabb értelmezés szerint a rák erőtere jelenti a kályhát, ahonnan indulunk: az anyát. Ez jelenti azt, hogy megismerjük a Forrásunkat, ahonnan származunk. Ez a Mag, mert mag-unk vagyunk. Mag-unknál kell lennünk, nem máshol, legfennebb kiruccanhatunk, hogy szélesítsük a perspektívánkat. Tudnunk kell milyenek vagyunk és honnan származunk. Itt vagyunk otthon, ez azt jelenti, hogy a szellemvilág, az Univerzum az otthonunk. Innen származunk, ezt kell felkutatnunk. Jelenti azt, hogy bármi érjen a világban, a családba visszavonulva kutatjuk fel az okát annak, csak addig kell magunkban kutatni, míg a vágyainkat, sóvárgásainkat, indítékainkat megtaláljuk az adott vonatkozásban. Ez jelenti a tudattalanunkkal való munkát, ösztönéletünkben való mélybúvárkodást. Ez az IC pontja az asztrogrammunknak, ez az Ég alja, a "vágy sötét éjszakája", amit integrálnunk kell magunkban. Csak akkor lesz "aranykorunk", ha ismerjük a vágyainkat. Ezért jelenti a bennünk élő belső gyermeket, az ösztöneinket, a vágyainkat, a sóvárgásainkat, az érzéseinket. Mindez azt fedi le, amivel indulásunkkor találkoztunk: édesanyánk volt az, akivel a születésünkkor találkoztunk, aztán vele kapcsolatosan éltük meg alapvető érzelmeinket. Később a gyermekeink azok, akik által megtapasztaljuk ennek a területnek a másik oldalát: a gondoskodást. Mindenkinek ezt jelenti a rák-témaköre, a rák-ember viszont nem tud ezekről lemondani, nem tud elszakadni ezektől a minőségektől. Mindent tartogat: az örömét, de a sértettségét is. A víz minőség magnetizmusával odatapad önkéntelenül a lelkéhez, nem tudja elengedni az érzelmeit. Ezért a rák valahol mindig gyermek, gyermeki marad, nem tud felnőni. Ugyanúgy, ahogy a gyerekneveléskor is megtapasztalhatjuk, hogy abban a tulajdonságában, ahol a gyermekeinket megsajnáljuk, ott változatlanságra ítéltük, gyermeki szinten hagytuk bennük azt a vonást. Nevelni csak felnőtt módjára lehet, az érzések tudomásulvételével, de a sajnálat teljes kiküszöbölésével. A Rák embernek, ahogy a rák-jellemvonásoknak is fel kell nőniük. Vigyázni kell azonban, mert a rideg szigorúságban az érzelmek elnyomása komoly betegségekhez vezethet. Az egyensúlyra itt is törekedni kell.

anyaEbben az erőtérben a jupiteri értékítéletnek van ereje, tehát a morál az, ami megmutatja a helyes értékrendet. A rák-típus egyébként a hétköznapi polgár típusa.

A Rák erőterében levő Lilith ennek a jegynek a mély-tudattalanba merülő tulajdonságait kölcsönzi tulajdonosának. Akkor beszélünk Rák karmáról, ha a Lilith, a sárkányfarok vagy több bolygó (stellium) kerül az Rák-jegyébe, VAGY ha ezek a IV-es házba kerülnek. Rejtett Rák karmát sejtet a Holdnak a sárkányfarokkal vagy a Lilith-el való együttállása. Ha a Nap, a Hold vagy a sárkányfarok ebben az erőtérben helyezkedik el, akkor eléggé nyilvánvalóak a Rák-tulajdonságok. Természetesen minden más bolygó, ha ebben a jegyben tartózkódik, a fent említett rák-tulajdonságokkal rendelkezik.

A Rák jegyében kezdődő Ház (életterület) az az életterület, amely a fent említett tulajdonságokkal rendelkezik. Amelyik házban a Hold elhelyezkedik, az említett életterület előzményeiként szolgál(bennünk).

A negyedik ház (életterület) tartozik a Rák hatásköre alá, tehát az ebben a házban megforduló bolygók mind Rák minőséget kapnak, ennek jellemzőivel felruházottak lesznek. Ezáltal a személy is rendelkezni fog Rák principiummal.

A Rák principiuma a világban is jelen van, a világ eseményei kapcsán is szembejön velünk és bennünk is fellelhető az érzéseink, vágyaink alakjában. Az anyák, a gyermekek, a gondoskodásra szorulók formájában jelenik meg elsősorban.Ide tartozik a 2-es szám, a hét napjai közül a hétfő, az ezüst.

A Rák-principium hordozói: minden ragaszkodó állat, dédelgetett házi állatok, a sérült állatok, a tej, a gyermekek, a sérültek, a tehetetlenek, az árvák. Rák-ország Skócia, Hollandia, Paraguay, Új-Zéland, Rák-városok:Manchester, Amsterdam, Stockholm, Bern, Milano, Velence, Genova, Isztambul, Algír, Tunisz, New York.

A test síkján ide tartozik a gyomor, bél- és anyagcsereproblémák, mellel, anyaméhhel kapcsolatos bajok, reuma.

A hivatás síkján ide tartozik minden olyan tevékenység, amely a másokról való gondoskodással függ össze: bába, dúla, dajka, ovónő, szociális munkás , nem utolsó sorban az ANYAI HIVATÁS.

A Rák-erőtér a vele szemközti Bak jelleggel egyenlíthető ki, mert a felelősségvállalás az, ami a gyermeki erőket igazi felnőtt minőségbe emeli. A szülői felelősségvállalás az igazi kiegyenlített minőség ezen a vonalon.

Ám, “A vasbilincset eltépni könnyebb, mint a virágkoszorút. (Abbé Constant)


http://www.asztroporta.hu/

 

Felhasznált irodalom:

Baktay Ervin: a csillagfejtés könyve;

Peter Orban: Az asztrológia tankönyve;

Dubravszky László-Eörssy János: A tradicionális asztrológia tankönyve;

Kozma Szilárd: A karma sajátosságai a napjegyek szerint;

http://www.gae.hu/mitologia/Cancer/cancer.htm


Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
A mozgás egészen pontos meghatározását megadni éppolyan nehéz, mint az időét, a térét vagy a létezését. A mozgás mélyen átszövi a létezést, olyannyira, hogy fogalmazódtak meg már e kettőt ...

Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Szellemiekkel foglalkozók körében olykor felmerül(het) a kérdés, hogy azokat a magas, tiszta elveket, amelyeket elsajátítottak a spirituális „tudományból” miként lehet összekapcsolni a személyes ...

Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Van, aki a fény ünnepének nevezi a Karácsonyt, van, aki a szeretet ünnepének. Valójában a fény és szeretet egységének ünnepe, a krisztusi princípium ünnepe (amelyben egységesen van jelen fény és ...

Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Először vegyük a véletlen fogalmát. Voltak ugyan olyan metafizikai kijelentések, hogy a véletlen nem létezik, de ha alaposabban utánanézünk, kiderül, hogy létezik és éppen a metafizikai irodalomban ...

A Bak erőtere
A Bak erőtere
Minősége szerint kardinális, elemi csoportosítás szerint földi jegy, évszak szerint téli, negatív jegy. Uralkodó bolygója: Szaturnusz Időszaka: dec.22.- jan.20.