Szepo

A Skorpió erőtere

Feltöltötte: Tövissi Enikő   ·   11 éve   ·   100528   ·   Archívum

Minősége szerint szilárd, elemi csoportosítás szerint víz jegy, évszak szerint őszi, negatív jegy.

Uralkodó bolygói: Plutó, Mars

Időszaka: okt.24.- nov.22.

A Skorpió erőtere

A görög mitológia szerint  több legenda is kering:

Egyik legenda szerint: Orion ki akarta a Föld minden vadállatát irtani. Viszont a Föld istennője, Gaia nem nézte jó szemmel Orion szándékát, ezért egy óriás skorpiót küldött a vadász megtámadására. Orion akárhogy próbálkozott, nem tudta legyőzni a skorpiót. Amikor Orion elfáradt, menekülni próbált, ekkor a skorpió halálosan megmarta a vadászt. A skorpiót Gaia a szolgálataiért feltette a csillagos égre. Mindmáig úgy látszik, hogy a skorpió üldözi Oriont az égen.

Egy másik monda szerint: Mivel Orion, a vadász szerelmével üldözte Artemiszt, az "örök szűz istennőt", ezért Artemisz parancsára egy skorpió szúrása ölte meg Oriont. Amióta Orion az égboltra került, azóta minden skorpiót gyűlöl, így azonnal eltűnik a nyugati látóhatáron, amint a Skorpió keleten feljön.

Harmadik monda szerint: Orion és Artemisz szerelmesek voltak. Ezt a szerelmet Artemisz testvére Apollón nem nézte jó szemmel. Ezért, hogy a vadászt elpusztítsa, egy óriás skorpiót küldött Orion vadászösvényére. Orion harcba keveredett a skorpióval. Ekkor Apollón (a fény, a világosság istene) egy fénysugarat bocsátott Orionra, aki a fény visszaverődésétől felismerhetetlen lett, és azt mondta testvérének, hogy nem tudja azt a fénysugarat eltalálni a nyilával. Artemisz (a vadászat istennője) kapott a kihíváson, célzott, lőtt így megölte a szerelmét. Artemisz bánatában Oriont, Apollón jutalomként a skorpiót tette fel a csillagos égre csillagképként.” (forrás: http: //www.gae.hu/ mitologia)

Ebben a jegyben megnyilatkozik az előző jegyek visszahatása és összeggző hatása is. Ebben a jegyben a befeléfordulás, koncentráltság lesz jellemző a negatív jellemző miatt. A skorpió víz-eleme mély lelkiséget, elmélyülő érzést ad, de ehhez a Mars és a Plutó nagy feszültségű ereje is járul. A Léleknek itt szembe kell néznie mindazzal a feladattal, amelyek megértésére és átélésére az előző skorpiofokozatok megérlelték. A Skorpió nem elégszik meg a rend és az összhang(szűz) kedvéért létrehozott kiegyenlítéssel(mérleg), sem az ellentétek áthidalásával, sem a szelíd és meggondolt eszközökkel. Mindent újraértékel és próbának veti alá az eddigi eredményeket. Az ellentétek a legélesebb és legvégletesebb formában merülnek fel újra és nem maradnak meg a normális élet síkján, hanem magasabb régiókba törnek. Erőit arra irányítja, hogy az anyagiság és testiség legrejtettebb természetét is megismerje, de nem kívülről szemlélve, mint a szűz, hanem átélésben. Ugyanakkor megsejti, hogy a testiség mélységétől a szellemség felé vezető úton, az ütköző ellentétek és végletek gyökeres megoldása csak egy magasabb létsíkon válhat lehetővé. Ez kimondottan nagy válságok előidézése során kerül felismerésre. A skorpió az a pont, ahol a „lenn” és a „fent”, a testiség és a szellemiség, a véges és a végtelen, az alacsonyrendű és a magasrendűség, a mohó életszomj és a a megtisztult felemelkedés találkoznak, hogy megvívják csatájukat. A Skorpió érzi, hogy le kell mondania mindenről ami testies és kézzelfogható, el kell szakadnia a végestől,  de egyúttal azt is tudja, hogy az ember csak azt áldozhatja fel, amit a magáénak mondhat. Ezért ösztöne arra sarkallja, hogy belemerüljön a végesbe, a testiségbe, a szenvedélyekbe, mert tudja, hogy útja ezeken keresztül vezet. Tudja, hogy, csak akkor emelkedhet fel, ha megismerte és leküzdötte  a véges, de rendkívül erős kötelékeket. Feladata, hogy megölje önmagában az alacsonyrendű, testi embert, hogy feltámadhasson benne a letisztult, magasrendű ember. Útja azonban nem elméleti, szellemi, hanem az áthatolás, az átgázolás a leküzdendő területen. Épp ezért tartja fogva a szenvedély, s mindennél erősebben a testiségben gyökerező titok, amelynek felsőbb értelme mégis kiemelkedik és egyetemességre mutat. Már sok-sok tapasztalat a háta mögött van, csak a nemiség misztériuma tartja fogva: a kettőség misztériuma, amely mögött titokzatos egység ígérete áll. Faust útja ez, aki végigjárva a megismerés különböző útjait, arra az eredményre jutott, hogy bele kell vetnie magát a beteljesülő átélésbe, a szerelembe, mert útja csak ezen keresztül vezethet tovább, bizakodva, hogy a törekvő lélek előbb-utóbb csak eléri célját: a felszabadulást és a felemelkedést. A skorpió ember sámára a szerelem nem kényelmes öröm, mint az Oroszlánszülöttnek, hanem egész valóját felrázó élmény, pokol vagy tisztító tűz, minél több örömet talál benne, annál inkább rádöbben, hogy amit kap, az csak látszat, véges jelképe valami végtelennek, a végtelenbeolvadás teljes üdvösségének. Ha keresztül tud jutni ezen a végső akadályon, akkor rátalál önmagára és a kínzó ellentétek végső kiegyenlítésére: újjászületik, valami meghal benne és feltámad a magasba. Ezek a hajlamok a skorpió-szülöttet a misztériumok felé hajtják, hidat keres a véges és a végtelen között. Amíg azonban a testiség kötelékei gúzsba kötik, a fekete mágia vezedelmei környékezik. Mindig él benne a meggyőződés, hogy a legmélyebb bukásból is fel tud emelekedni és érzi az erőt, hogy ne adja fel a küzdelmet. Szelleme végletek között csapong, itt van az élet és a halál határa, a nagy átmenet, a szellemi újjászületés legnagyobb lehetősége. Itt kínálkozik a legnagyobb felemelkedés, és a legmélyebb bukás. Itt kísért a sátán, és itt győzheti le a kísértőt az, aki fölébe tud kerekedni,. A Skorpió, ha erőit felszabadította az érzékiség béklyói alól, óriási energiákat bír latbavetni és mágikus képességeit is magasabbrendű céljainak szolgálatába állíthatja. Nagy átalakítók, új rend hirdetői, bölcsek, az élet-halál kérdéseivel szembenéző kiváló orvosok, de alantas romlott formában szörnyű gonosztevők is akadnak közöttük. 

A Skorpió másik fő témaköre a szellemi tartalmakhoz való kötődés, másképpen fogalmazva ragaszkodás egy ideához, egy képhez.  Ideák és elképzelések rögzülnek bennünk, hogy milyennek kellene lennie a társamnak, a vagyonomnak, az alkatunknak, a munkámnak, a gyerekemnek. Ezek olyan tartalmak, amelyek kategorikusan uralkodnak fölöttünk, és hatalmat is nyernek általában, befolyásolnak, manipulálnak és a saját képükre szolgáltatnak minket. Mephisto alakja ez, aki azt suttogja a fülünkbe: "Ezt kell tenned", "ezt kellene tenned!" „Beülteti a bogarat a fülünkbe” A bűvös csábító azt ígéri, hogy segíségével elérjük azt az elérhetetlenül csábító képet, amit mutat. Igen fontos eltérés van az Oroszlán és a Skorpió között, ugyanis a Skorpió mindenek fölött uralkodni akar, olyan fanatizmussal, megszállottsággal, elkeseredett akarással küzd a rögeszme által diktált kép eléréséért, hogy minden élő és életteli dolgon is átgázol ennek érdekében. Miután az elképzeléseknek nincs közük a valóságos élethez, az élet teljesen a háttérbe szorul, így nyugodtan lehet mondani, hogy a skorpió minden élet ellensége. A skorpió mindig magában hordozza a fanatizmust, a Rákban arról nagyít fel képeket, hogy az anyámnak hogyan kellett volna viszonyulnia hozzám, a Bikában arról, hogy mennyi pénzemnek kellene lennie, és így tovább. A jelszava: vagy fekete vagy fehér, nincs köztes út. Mindig arra csábít, amit jónak tartok, mert tudja, hogy a  legnagyobb jó könnyen átcsaphat  az ellentétébe, így az élet ellenségévé válik. A skorpió maga a szellemi fundamentalizmus, képeivel valódi terrort gyakorol.

MefisztóMivel a skorpió szellemi principium, nincs konkrét, saját eszköze a cselekvéshez, így ő maga nem tesz semmit, csak duruzsol a fülünkbe: elcsábít és tévútra vezet. Tettekre készteti azokat, akik képesek tenni: a kos, az oroszlán vagy a rák. Ő a felbűjtó, a manipulátor.

 A Skorpió erőterében levő Lilith ennek a jegynek a mély-tudattalanba merülő tulajdonságait kölcsönzi tulajdonosának. Akkor beszélünk Skorpió- karmáról, ha a Lilith, a sárkányfarok vagy több bolygó (stellium) kerül az Skorpió-jegyébe, VAGY ha ezek a nyolcas házba kerülnek. Rejtett Skorpió- karmát sejtet a Plutónak a sárkányfarokkal vagy a Lilith-el való együttállása. Ha a Nap, a Hold vagy a sárkányfarok ebben az erőtérben helyezkedik el, akkor eléggé nyilvánvalóak a Skorpió-jellemzők. Természetesen minden más bolygó, ha ebben a jegyben tartózkódik, a fent említett tulajdonságokkal rendelkezik.

 Ha az aszcendens(a felkelő jegy) esik ebbe a jegybe, akkor a Skorpió pozitív teljes újjászületési tulajdonságait kell magában kialakítania a szülöttnek.

 A Skorpió jegyében kezdődő Ház, az az életterület, amely a fent említett tulajdonságokkal rendelkezik. Amelyik házban a Plutó elhelyezkedik, az említett életterület előzményeiként szolgál(bennünk).

 A nyolcadik ház (életterület) tartozik a Skorpió hatásköre alá, tehát az ebben a házban megforduló bolygók mind vitriolos skorpiós minőséget kapnak, ennek jellemzőivel felruházottak lesznek. Ez a halál és újjászületés háza, az itt található negatív bolygókat teljesen át kell életképes minőségekké transzformálni.

 A Skorpió archetípusa, akár a többi jegynél láttuk, jelen van a világban, a fentiekben leírt módon minden ami a világunkba elénk kerül ide tartozik.

 A skorpió principiumához tartozik minden apró állat: rovarok, bogarak, amelyek titokban hatolak be, a vírusok és a baktériumok, gombák, férgek, és természetesen a skorpió, a kígyó, húsevő növények, a fémek közül talán a plutónium.

Ide tartozik a reklámipar, a plasztikai sebészet, amelyek azon igyekeznek, hogy az embert másnak mutassák, mint amilyen. A tetoválás és a testékszer a skorpiós elképzelések valóra válása, gyakran használnak igen beszédesen pókokat, skorpiót, szörnyeket vagy más démoni alakok képeit. Minden mesterséges forma azt hirdeti, hogy „hozzám tartozol!”.

Ide tartozik a 13. szám, a fekete és a vörös,( a vámpír színei).

A test síkján : ivarszervek(prosztata és petefészek), másodsorban a bél végső traktusa, a belső kiválasztású mirigyek, a szimpatikus idegrendszer részben, az orr. A skorpió szelleme áll a vetélések, halvaszületett babák eseményének hátterében is.

Skorpió országok: Poroszország, Bajorország, Marokkó, Norvégia, Észak-Szíria, Lappföld, városok közül: München, Danzig, Genf, Davos, Baltimore, Hull, New Foundland, Cincinatti, Nottingham.

A mesterségek közül a fényképész, a kórboncnok, a géntechnológia, reklámipar, pszichológus, búvár, régész..

A Skorpió titkos jelszavát Goethe adta Mephisto szájába:

Inkább ne jöjjön létre semmi. Mit Bűnnek szoktak nevezni, Romlásnak, Rossznak, röviden az hát sajátos elemem”.

A skorpió ki akar irtani minden életet, hogy a helyén megalapíthassa a halott elképzelések birodalmát.

Itt jegyzem meg, hogy minden vonatkozásban amikor bűnről beszélnek, akkor az életellenességről van szó, minden eszme, lelki tartalom, eszköz, esemény ami nem életképes, nem az életet szolgálja és táplálja, a halálba vezet.

Feloldani a skorpió életellenes rögeszméjét a vele polárisan szemközt fekvő Bika életdús teremtőerejével lehet, ami életet teremt halál helyett. Továbbá nagyon fontos a titkolt, rejtett tartalmak felszínre hozása, különben a teremtés ennek jegyében zajlik elég kellemetlenül, sőt tragikusan.


http://www.asztroporta.hu/

 

 Felhasznált irodalom:

 Baktay Ervin: a csillagfejtés könyve;

 Peter Orban: Az asztrológia tankönyve;

 Dubravszky László-Eörssy János: A tradicionális asztrológia tankönyve;

 Kozma Szilárd: A karma sajátosságai a napjegyek szerint;

 http: //www.gae.hu/ mitologia

Képek forrásai: www.pixabay.com, www.marvel.com.

 


Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
A mozgás egészen pontos meghatározását megadni éppolyan nehéz, mint az időét, a térét vagy a létezését. A mozgás mélyen átszövi a létezést, olyannyira, hogy fogalmazódtak meg már e kettőt ...

Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Szellemiekkel foglalkozók körében olykor felmerül(het) a kérdés, hogy azokat a magas, tiszta elveket, amelyeket elsajátítottak a spirituális „tudományból” miként lehet összekapcsolni a személyes ...

Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Van, aki a fény ünnepének nevezi a Karácsonyt, van, aki a szeretet ünnepének. Valójában a fény és szeretet egységének ünnepe, a krisztusi princípium ünnepe (amelyben egységesen van jelen fény és ...

Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Először vegyük a véletlen fogalmát. Voltak ugyan olyan metafizikai kijelentések, hogy a véletlen nem létezik, de ha alaposabban utánanézünk, kiderül, hogy létezik és éppen a metafizikai irodalomban ...

A Bak erőtere
A Bak erőtere
Minősége szerint kardinális, elemi csoportosítás szerint földi jegy, évszak szerint téli, negatív jegy. Uralkodó bolygója: Szaturnusz Időszaka: dec.22.- jan.20.