Szepo

A személyiség jegyei

Feltöltötte: Tövissi Enikő   ·   11 éve   ·   89044   ·   Archívum

A három(!) személyiségi bolygó: a Hold, a Szaturnusz és a Nap. Természetesen mindegyiknek megvan a jól meghatározott funkciója az egész személyiségünkben.

A személyiség jegyei

Kezdem a Szaturnusszal, mert ez a minőség jelzi a szellemi forrást ahonnan származunk és egyben a Célt is ahová tartunk. Ha nem ismerjük egyiket sem, létünk a céltalansággal egyenértékű. Ha szellemünkből eredendően a tetteink nem erre tartanak, jönnek a nehézségek. Így sokan tartják a Szaturnuszt nehézségeket, gátoltságokat, problémákat okozó bolygónak(ráadásul ha determinisztikusan gondolkoznak), de ez nem így van. Amennyiben a Szaturnusz által jelzett törvényességet (azaz az E.T-et) ismerjük, betartjuk, a sorsmegoldásunkon dolgozunk, ezekért teszünk, egyáltalán nem az akadályozó arcát ismerjük meg, hanem egyszerűen a fejlődést, ami megnyilvánul mindabban amitől nem határoljuk el magunkat. A “keskeny úton'" járásért felel ő, és így bennünk is ez kell helyesen működjön. Minket is felelősségre tanít. Mi a felelősség? Az, ha válaszolni tudunk, hogy valamit miért csinálunk. A végső Miért-re a válasz nem lehet más, mint az Életfeladatunk, így a helyes felelősség is abban áll, hogy errefelé tartsunk, olyan válaszokat adjunk az élethelyzetekre, melyekkel a mi saját sorsmegoldásunkat szolgáljuk. Az életünkben csak abból fakadóan vannak problémáink, amilyen okból és feladattal és rendeltetéssel születtünk. Nincs más út. A Szaturnuszi minőség azt az isteni lelkiismeretünket jelenti, amivel képesek vagyunk az életünket megoldani, vagyis a karmikus tengelyünkön munkálkodni. Sokan foglalkoznak manapság a tudatalatti(Hold) feltárásával, és egyesítve ez a tudatunkkal az a képzetünk lehet, hogy már kerek egészek vagyunk, de ha nincs meg ennek a sorsfeladatunk irányába mutató igazodás, akkor rossz vezetéssel vagy rossz iránytartással nem érünk célba. Ennyire szeretne minket megtanítani az egység élménybe kapcsolt legbelsőbb lelkiismeretünk hangja és szelleme. A személyességre szeretne megtanítani: arra, hogy a saját sorsunkat élve, saját magunkat vezeteve, saját életfeladatunkat teljesítsük be. Nincsenek a szomszédból vagy a külvilágból koppintható életmodellek: a teremtés egyedi példányai vagyunk, utunk különböző módokon valósíthatja meg az Abszolút teljességet. Az aranykor megvalósulásának az esélyét hordozza magában, amennyiben mi is így akarjuk. A horoszkópunkban elfoglalt helye alapján, azon az életterületen feladatunk van, felelősséggel tartozunk és ezt a minőséget a legjobb minőségében elsajátítva a karmánk oldásához, a Sorsfeladatunk beteljesítéséhez kapunk elengedhetetlen tanítómestert. Ennek a spirituális minőségnek a szó-fogadó és Törvény-fogadó és betartó jelezte állapotából abba az irányba szeretne felnevelni minket, hogy mi magunk egész személyünkkel legyünk a hiteles, Egyetemes Törvényesség. A Szaturnusz a teremtés ábrájában, mint az asztrogrammban is a függőleges tengelyt(Ic-Mc) fémjelzi, ez a Sorstengely.

Ahogy már a fentiekben is kiderült, a Hold a személyiségtudatunk rejtett tartalmát, a lelkiség minőségét jelenti. Az ösztönéletünket, a vágyainkat, az ellenőrízhetetlen és érzékeny, önkéntelenül befolyásolható tudattalanunkat jelképezi. A Hold az éjszaka Istennője, a mélybe való leszállás fővilágítója, a mélytudattalanunk. A Hold által jelzett energiaminőség rejtettsége okán bír óriási mágikus erővel, így életünket akaratlanul és a tudatos cselekedeteink ellenére is irányítja és a mélyből befolyásolja. Így ezáltal folytonos kapcsolatban állunk önkéntelenül is más létformákkal. Amikor gyermeket várunk a szívünk alatt, ez a minőség annyira aktív, hogy életet formál, életre kelti az anya ösztönéletét, vágyait, lelkiségét. Az önkéntelen információáramlási(befogadási, átalakítási és visszatükröződési) képességünk és kreativításunk minőségét is jelzi. Mágikussága és információáramlása folytán minden teremtői és teremtési folyamat szülő-anyja.

Érdekes, mert minden minőség mintha tartalmazna egy irányultságot, egy forrást ahonnan érkezik és egy célt ahová tart. A Hold-minőség alapján tudunk a kiszolgáltatottságból(gyermekből) gondoskodókká(anyává) válni; érzéseinkben is annyira felnőni, hogy oldottak legyünk, megbocsátóak, és elfogadóak, mert az oldottság adja meg a megváltásunkat is. Minél inkább ismerjük a mély és rejtett (mágikus) ösztön- és lelkivilágunkat, annál emelkedetebb szintről tudunk magunkra tekinteni, így annál szélesebb a beteljesülési perspektíva is :)) Ezen a minőségen múlik, hogy mennyire ismerjük meg magunkat teljesen és mennyire tudjuk magunkat az önkéntelen mágikus teremtésből a tudatos teremtésbe emelni. A horoszkópunkban elfoglalt helye árulkodik a teremtéshez(anyához, gyermekhez, nőkhöz) való viszonyulásunkról, félelmeinkről, vágyainkról, ösztöneinkről, sóvárgásainkról, és arról az életterületről ahová szeretnénk tartozni. A Holdhoz tartozik a teremtésábra és az asztrogramm vizszintes tengelye(Ac-Dc), ez választja el a tudatos és tudatalatti tartamakat.

A harmadik személyiség minőség a Nap, ez a személyiségtudatunk, a Léttudatunk megtestesítője. Az egyéni földi létezésünk(a kör középpontja) az egyetemes Egészbe(a kör pereme) való bekapcsolódását jelenti. Így individuális tudatunkat az egyetemes Létbe minél harmonikusabban beillesszük - a rendeltetésünkbe ágyazódva és az Egyetemes Törvényekről való tudásunkkal, az Egész (és így az egészség) annál jobban a miénk lehet. Így jelenti az egészségünket is. A Nap egyrészt a természeti és individuális meghatározottságainkat, ösztönös képességeinket, spontán késztetéseinket mutatja, magasabb szinvonalán pedig a szellemi öntudatára ébredt lényünket szimbolizálja, aki képes az Egyetemes Lét-tudatot elérni. A születési horoszkópunkban a Nap az elfoglalt jegy és ház alapján jelzi azt a spirituális erőteret, amely alapján a értelmi erőnket, szellemi világosságunkat a legkönyebben ki tudjuk bontakoztatni és egész személyiségünket szétsugározni a már megszerzett spirituális minőség “melegét” és “napfényét”. A Nap a fényével megvilágít mindent körülötte, így világítja meg minden minőségünket is, így a Nap jegyének spirituális minősége minden egyes tulajdonságunkra hatással van. A személyiségünk legerősebb vonása ez, tudatunk és eszmélésünk nappali világossága. A Nap az arany, ő a szellemi középpontunk, a centrumunk. A keresztben a Nap van középen, a teremtésábra és az asztrogramm centruma, a találkozástengyely és a sorstengely kereszteződésében. Itt találkozik az egyén, a világ, a tudatos és tudat alatti, és ez mind EGY.

A hármuk egymáshoz való viszonya is sok mindenre fényt vet.

Ha a Szaturnusz a Holddal jó fényszögben van, azt jelenti, hogy tudatalattink az Életfeladatunk megoldásáért dolgozik, tudattalanul is jól viszonyulunk a sorshoz, ok-okozati törvényszerűségekhez, a következményekhez és az előzményekhez, a feladatokhoz, az élet feladatához. Meglehet ez nem is tudatos, ha a Nappal nincs megfelelő jó viszony. A Nap és Szaturnusz jó fényszöge a tudatosságunkat mutatja a helyes Sorsfeladatunk megoldása irányába, a cselekvőképes és szervezett, tudatos lépteinket a helyes irányba. A felvállalt személyességet és felelős hozzáállást, a jó célirányt. A Nap és a Hold jó fényszöge a tudatalattinak a tudatossá tett erőfeszítéseket jelzi. Hogy fogja egymás kezét és segíti a tudatosság a tudatalatti megismerését, ezt mutatja meg ez a viszonyulás. Arannyá tudjuk-e varázsolni a vágyainkat, ösztöneinket?

A legjobb, ha ezek mindhárman jó viszonyban vannak egymással. Ekkor harmonikus személyiségről beszélünk. Nagyon sokszor előfordul e három személyiségbolygó feszültsége, itt arról lehet szó, hogy nagyon önös, önző, egyedi módon próbál a személy boldogulni, érvényesülni, vagyis végső soron “spekulálni”, hogy “minél több halat tudjon kifogni”.

Ne feledjük el, hogy a három a visszatérés az EGY-be!

A minél mélyrehatóbb ismeret ezekben a minőségekben oldott, sikeres boldog állapotokkal ajándékoz meg bennünket, amit szívből kívánok Mindenkinek!

 

 

http://www.asztroporta.hu/

 

 


Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
A mozgás egészen pontos meghatározását megadni éppolyan nehéz, mint az időét, a térét vagy a létezését. A mozgás mélyen átszövi a létezést, olyannyira, hogy fogalmazódtak meg már e kettőt ...

Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Szellemiekkel foglalkozók körében olykor felmerül(het) a kérdés, hogy azokat a magas, tiszta elveket, amelyeket elsajátítottak a spirituális „tudományból” miként lehet összekapcsolni a személyes ...

Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Van, aki a fény ünnepének nevezi a Karácsonyt, van, aki a szeretet ünnepének. Valójában a fény és szeretet egységének ünnepe, a krisztusi princípium ünnepe (amelyben egységesen van jelen fény és ...

Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Először vegyük a véletlen fogalmát. Voltak ugyan olyan metafizikai kijelentések, hogy a véletlen nem létezik, de ha alaposabban utánanézünk, kiderül, hogy létezik és éppen a metafizikai irodalomban ...

A Bak erőtere
A Bak erőtere
Minősége szerint kardinális, elemi csoportosítás szerint földi jegy, évszak szerint téli, negatív jegy. Uralkodó bolygója: Szaturnusz Időszaka: dec.22.- jan.20.