Szepo

A szűz erőtere

Feltöltötte: Tövissi Enikő   ·   11 éve   ·   69511   ·   Archívum

Minősége szerint változó, elemi csoportosítás szerint föld jegy, évszak szerint őszi, negatív jegy.

Uralkodó bolygója: Merkúr

Időszaka: aug.23.- szept.22

A szűz erőtere

A görög mitológia szerint:

Szűz: (latin neve: Virgo) Astraeia a görög mitológiában Zeusz és Themisz leánya, az igazság istennője, a szemérmesség nővére. Astraeia eredetileg az aranykor boldog emberei között élt (Dike néven), de látva az emberek erkölcsi romlását, kénytelen volt elhagyni a földet, és visszatérni az égbe, ahol a Szűz csillagzat néven ismert.

A téli napforduló idején itt az állatöv hatodik jegyében kel fel a Nap. A mítosz szerint a Szűz csillagkép az igazság istennőjének: Astraeinek állít emléket, akit az antik világ aranykorában nagy tisztelettel öveztek.

 “Rend az, ami önmagát önmagából szabályozza, állandóan rendezi és rendben tartja.”

(Hamvas Béla)

Ebben a jegyben a Lélek újból befelé fordulva megóvó, összetartó hajlammal fejti ki tevékenységét. A földies elem miatt itt is földies dolgok felé fordul, a gyűjtés, a meglévőkről való gondoskodás lép előtérbe. A szűz takarékoskodó: úgy erejével, mint az anyagiakkal. Erre szüksége is van, mert életereje csekélyebb, betegségekre könyebben hajlamos, ezt még aggodalmaskodó természetével megfejeli és képzelt betegségekre is hajlik. Óvatos, fél a bajtól és elővigyázatos. Az anyagot nem olyan egyszerű nyers formájában látja, mint a bika, nem is a felhasználásával törődik, hanem értelmi-szellemi hajlama kutató törekvéssel párosul, igyekszik ismereteket szerezni. Az ikrekkel ellentétben nem az elmélet érdekli, hanem földiessége révén az anyag, és nem kifelé irányul az ugyancsak Merkúr által uralt intellektusa, hanem befelé az anyagba - ez önmagára is érvényes. Nem felszínes és csapongó, hanem mélyreható, alapos, megfontolt és aprólékos. A kritikát a szétválasztás kedvéért műveli, hogy elválassza a minőségit az ocsútól, az igazságot a hazugságtól, mint ahogy a mitológiai vonatkozásból is kiderűl, hogy a szűz az Igazsághoz is tartozik. Az ember viszonyát vizsgálja az anyaghoz képest, gondolkozóvá, bölcselkedővé válik, keresi mindennek az értelmét és a megfigyeléseit rendszerbe foglalja. A rendszeresség itt mintha azért lenne, hogy az oroszlán szétáradását gyűjtse össze. Aggodalmas gonddal tesz rendet, pontos, pedáns, rendes, kínosan ügyel a tisztaságra, felügyeli a bevételekett-kiadásokat. A dolgok megismerésére törekedve tudományos, rendszerező munkásságban is megtalálja a helyét. Rendet teremt a világ dolgaiban és éppen ezért nagyon szigorú a kritikájában, amikor rendszertelenséggel, nagyvonalúsággal, és könnyelműséggel, pazarlással találkozik. Az Oroszlán uralkodásának a visszahatásaként a szűz készségesen szolgál és saját erőit meggyőződéssel bocsátja mások, irányító tekintélyek rendelkezésére. Készségesen mond köszönetet, hálás, nem cselekszik a külvilágban, és nincsenek céljai. Nagyon fáradságos közreműködéssel hozza egyensúlyba a rák érzelmi túláradását, az oroszlán nagyzási hóbortját, sőt elővigyázatosságával próbálja megelőzni a káros következményeket. Mély személyes lelkiismerettel rendelkezik, mely a léleknek az arcába csap félelmet, nyomást, szégyenérzetet, bűntudatot. A lelki higiéniát éppúgy ápolja mint a testit, sokszor tűnik ünneprontónak az elővigyázatos frázisai alapján. “Ne vessék el a sulykot” - ez jellemzője lehet. Azon túl, hogy óvatos, mindig vigyáz arra, hogy az egyensúlyt megtalálja a férfi és női pólus között, ezért megfelelési késztetései is igen erősek. Egyszerűen tökéletes akar lenni. Nem mer hibázni, nem mer elmulasztani, de ő maga szenved a legjobban ettől a túlzott tökéletességre hajtó elvárástól. Szereti a természetességet, a természetet, kirándulásokat is. A föld adja megbízhatóságát is, amit szorgalmával, megfelelési törekvéseivel, aprólékos kivitelező hajlamával megfejelve, ha aggodalmán túl tudja tenni magát, igen jó eredményeket tud elérni. Mégis örökös bíztatást, megerősítést vár kívülről.

szuzA Szűz erőterében levő Lilith ennek a jegynek a mély-tudattalanba merülő tulajdonságait kölcsönzi tulajdonosának. Akkor beszélünk Szűz karmáról, ha a Lilith, a sárkányfarok vagy több bolygó (stellium) kerül az Szűz-jegyébe, VAGY ha ezek a hatos házba kerülnek. Rejtett Szűz karmát sejtet a Merkúrnak a sárkányfarokkal vagy a Lilith-el való együttállása. Ha a Nap, a Hold vagy a sárkányfarok ebben az erőtérben helyezkedik el, akkor eléggé nyilvánvalóak a Szűz-jellemzők. Természetesen minden más bolygó, ha ebben a jegyben tartózkódik, a fent említett tulajdonságokkal rendelkezik.

Ha az aszcendens(a felkelő jegy) esik a szűz jegyébe, akkor a fent említett pozitív szűz tulajdonságokat kell magában kialakítania a szülöttnek.

A Szűz jegyében kezdődő ház, az az életterület, amely a fent említett tulajdonságokkal rendelkezik. Amelyik házban a Merkúr elhelyezkedik, az említett életterület előzményeiként szolgál(bennünk).

A hatodik ház (életterület) tartozik az Szűz hatásköre alá, tehát az ebben a házban megforduló bolygók mind Szűz minőséget kapnak, ennek jellemzőivel felruházottak lesznek. Ezáltal a személy is rendelkezni fog Szűz jellemzőkkel. Ezt az életterületet a klasszikus asztrológia a munka házának tartja. Munkálkodni csak azon kell, - de azon mindenképpen és minden pillanatban érdemes - hogy kultikus gyomlálással és nemesítéssel magunkat az Egy szellemiségéhez emeljük.

A Szűz archetípusa, akár a többi jegynél láttuk, jelen van a világban.

Szűz-principiumhoz tartozik minden fáradhatatlanul tevékenykedő állat: hangyák, méhek, bogarak, aranyhörcsögök, a vízkerekeket forgató bivalyok, az igavonó barmok, a hasznos szerszámok és eszközök, mérőeszközök, mérőszalagok, minden tárgy ami a biztonság és pontosság eszköze: GPS, órák, nagyítók, mikrószkópok, a felfedezések eszközei, orvosi diagnosztikai műszerek.

A test síkján elsősorban a bélrendszer tartozik ide, betegségként a hasmenés, székszorulás és a bélrendszer zavarai, epegyulladás, hasnyálmirigy gyulladás, gyomorégések, lép-, epe és májbetegségek.

Szűz fém a higany, akárcsak az Ikreknél.

Szűz országok: Szilézia, Elzász, Horvátország, Görögország(sztem az inkább Bak), Törökország, Mezopotámia, Nyugat-India.

Szűz városok: Heidelberg, Strasbourg, Párizs, Lyon, Toulouse, Basel, Riga, Bagdad, Jeruzsálem, Boston, Los Angeles.

A hivatás síkján ide tartoznak a tudósok, a számokkal, adatokkal és mérési eredményekkel foglalkozók. Szűz jellegű szakma az ápolónő, orvos, ápoló, biztosítási ügynök, könyvelő és minden közalkalmazott.

Feloldani a szűz aggodalmaskodó szűklátókörűségét a vele polárisan ellentétes Egység élmény megtapasztalásával lehet. Úgy lehet az életünknek megtalálni a Rendeltetését, ha magunkat az Egységhez viszonyítjuk (mérjük szűziesen), elrugaszkodunk a “nem látja a fától az erdőt” mentalitástól, a “látja az erdőt a fáival együtt” mentalitásba, hogy egységesen érzékeljünk, egységesen érezzünk. Csak az lehet Rend, ami az Egységbe visz. Úgy gondolkozás, mint minden minőség területén.

Végezetül Márai Sándor “12 jegy-12 idézet” -ének az Szűzekhez intézett sorait ajánlom:

Szüzeknek – Az egyezkedésről

Mindennél fontosabb, hogy munkánkat, hajlamainkat és életütemünket egyeztessük a természet nagy és örök ritmusával. A hold járása, a szelek fordulása, a nap forrósága, az éjszaka áramai, mindez alakítja személyes sorsunkat, keddi vagy szerdai életrendünket is: az ember hallja, nagyon messziről, az intéseket és figyelmeztetéseket, a világmindenség óvó-igazító zörejeit… Egyszerre kell élni a nappal, a holddal, a vizek áradásával, a hideggel és meleggel: soha nem ellene, mindig belesimulva a világ összhangjába, a teremtés és pusztulás teljes rendjébe. Csak azok botlanak meg az életben, akik valahogyan belülről süketek a világ hangjai iránt.”

 

http://www.asztroporta.hu/

 

Felhasznált irodalom:

Baktay Ervin: a csillagfejtés könyve;

Peter Orban: Az asztrológia tankönyve;

Dubravszky László-Eörssy János: A tradicionális asztrológia tankönyve;

Kozma Szilárd: A karma sajátosságai a napjegyek szerint;

http: //www.gae.hu/ mitologia

http://napkavehaz.hu/szelence/12-jegy-12-marai-idezetMozgás, tevékenységek és spiritualitás.
Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
A mozgás egészen pontos meghatározását megadni éppolyan nehéz, mint az időét, a térét vagy a létezését. A mozgás mélyen átszövi a létezést, olyannyira, hogy fogalmazódtak meg már e kettőt ...

Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Szellemiekkel foglalkozók körében olykor felmerül(het) a kérdés, hogy azokat a magas, tiszta elveket, amelyeket elsajátítottak a spirituális „tudományból” miként lehet összekapcsolni a személyes ...

Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Van, aki a fény ünnepének nevezi a Karácsonyt, van, aki a szeretet ünnepének. Valójában a fény és szeretet egységének ünnepe, a krisztusi princípium ünnepe (amelyben egységesen van jelen fény és ...

Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Először vegyük a véletlen fogalmát. Voltak ugyan olyan metafizikai kijelentések, hogy a véletlen nem létezik, de ha alaposabban utánanézünk, kiderül, hogy létezik és éppen a metafizikai irodalomban ...

A Bak erőtere
A Bak erőtere
Minősége szerint kardinális, elemi csoportosítás szerint földi jegy, évszak szerint téli, negatív jegy. Uralkodó bolygója: Szaturnusz Időszaka: dec.22.- jan.20.