Szepo

Az állatövi jegyek (napjegyek)

Feltöltötte: Tövissi Enikő   ·   11 éve   ·   39793   ·   Archívum

A kör a középpontjával együtt az Egészet, a Teljességet jelképezi. Az állatövi jegyek - a Kostól a Halakig – a körben az óra járásával ellenkező irányban követik egymást. A teljes kör 360°, ezért a 12 állatövi jegyre való felosztáskor minden egyes jegy 30°-os.

Ha az állatövi jegyeket egymás utáni sorrendben nézzük, a Lélek fejlődő tendenciáját fedezhetjük fel bennük, ahogy minden jegy sajátságaiban feltételezi az előző jegy sűrűsödött tapasztalatait, összegzett élményeit. A Lélek fejlődése a Kos teremtési mozzanatától a Halak teljességéig tart.

Az állatövi jegyek (napjegyek)

A jegyeket mindig archetípusoknak kell tekinteni. Mindegyik jegy jelentéstartalma bizonyos értékeket, sajátosságokat foglal magába, s a velük járó testi-lelki, értelmi-szellemi magatartást fejezi ki.

Egy jegy tulajdonságai szöges ellentétben állnak a szemben levő jegy tulajdonságaival, mégis a szembenálló jegyek harmonizálása a célunk. Az ellentétes jegyek harmóniája természetesen középen van. Itt a centrumban felfedezhető e két jegy igazi szellemi információja is, tehát “egységesíteni” a középpontban lehet a jegyek minőségeit, amit úgy lehet, hogy az egyik jegy kiegyenlítődéséhez hozzá kell venni a vele szemben fekvő jegy sajátosságát. (pl. Kos-Mérleg, Bika-Skorpió)

A jegyeknek is van temperamentumuk, motivációjuk.

A jegyek a bolygók jelmezei. Azt mutatják meg, hogy az adott életterületen HOGYAN, MILYEN motivációval, milyen módon gondolkozunk, viszonyulunk, cselekszünk- ezek módjáról árulkodnak.

jegyek

Fontosak a jegyek, egyrészt azért, mert minden ház kezdeténél meghatározható, milyen módon viselkedünk az adott életterületen, másrészt a jegyekben tartózkodó bolygóknak is ilyen szinezetet ad.

Az olyan jegyek, amelyekkel nem kezdődik semmilyen életterület, zárt jegyeknek nevezzük (példánkban az Oroszlán és a Vízöntő), és személyiségünkben nem kapnak nagyobb hangsúlyt, ha nem tartózkodik bolygó sem bennük.

Az állatövi jegyek jelentéstartalmuk szorosan összefügg a bennük uralkodó bolygókéval. Hogy melyik jegynek, milyen planéta az uralkodója, az alábbi világhoroszkóp szemlélteti.

Vilaghoroszkop

Ezt a diagrammot igen tanulságosnak fogjuk találni, ugyanis: “az ősi mítoszok és vallásos szimbólumok mind ezen a titikzatos renden alapulnak. A világhoroszkóp sarkallatos pontjait a Szentírásban is ismételten előtérbe lépő négy jegy – az Oroszlán, a Bika, a Vízöntő és a Skorpió – jelöli.” (Baktay Ervin) A tapasztalat is igazolja azt, hogy a saját jegyében tartózkodó bolygó fokozottan és töretlenül tud érvényesülni (pl. a Kos jegyében tartózkodó Mars, a Rák jegyében levő Hold...)

A következőkben a Kos napjegyétől kezdődően figyelemmel kísérjük az állatövi jegyeket, mint morfogenetikus erőterek sajátosságait, jellemzőit.

 

Felhasznált irodalom:

Baktay Ervin: A csillagfejtés könyve


http://www.asztroporta.hu/


Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
A mozgás egészen pontos meghatározását megadni éppolyan nehéz, mint az időét, a térét vagy a létezését. A mozgás mélyen átszövi a létezést, olyannyira, hogy fogalmazódtak meg már e kettőt ...

Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Szellemiekkel foglalkozók körében olykor felmerül(het) a kérdés, hogy azokat a magas, tiszta elveket, amelyeket elsajátítottak a spirituális „tudományból” miként lehet összekapcsolni a személyes ...

Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Van, aki a fény ünnepének nevezi a Karácsonyt, van, aki a szeretet ünnepének. Valójában a fény és szeretet egységének ünnepe, a krisztusi princípium ünnepe (amelyben egységesen van jelen fény és ...

Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Először vegyük a véletlen fogalmát. Voltak ugyan olyan metafizikai kijelentések, hogy a véletlen nem létezik, de ha alaposabban utánanézünk, kiderül, hogy létezik és éppen a metafizikai irodalomban ...

A Bak erőtere
A Bak erőtere
Minősége szerint kardinális, elemi csoportosítás szerint földi jegy, évszak szerint téli, negatív jegy. Uralkodó bolygója: Szaturnusz Időszaka: dec.22.- jan.20.