Szepo

Az asztrológia logikája

Feltöltötte: Dénes Mária   ·   11 éve   ·   14255   ·   Sorsfigyelő

„Való, hazugság nélkül, biztos és igaz. Ami fent van megfelel annak ami lent van, és ami lent van megfelel annak ami fent van, hogy az egyetlen Isten varázslatának műveletét végrehajtsd. “   Hermész Triszmegisztosz

Az asztrológia logikája

A köztudatban az asztrológia, egyelőre, még mindig nagyobbrészt az irracionális jövőbe látással, a jóslással van összekapcsolva. Eme tévhit fenntartásában nagy szerepük van az asztrológiát jóslássá degradáló és azt ilyen módon napi szinten használó, valamint ezáltal eme tudásrendszerrel visszaélő asztrológus „kollégáknak”, meg másoknak is, például az asztrológia általi nyereségnövelés-témában valamilyen szinten érdekelt gátlástalan média- tulajdonosoknak, szerkesztőknek. Ezen írás célja néhány téveszme eloszlatása az asztrológia működésével, rendeltetésével, helyes művelésével kapcsolatban, természetesen beleértve a jövőbelátást is.

Milyen az asztrológia „logikája”?

Az asztrológia, a személyes horoszkópértelmezés logikája a felszíni, pusztán a fizikai valóság tényeivel számoló, pragmatikus gondolkodás által valóban nem követhető, s nem értelmezhető. Ezért tűnik első látásra irracionálisnak sokak számára.  Azonban ez messze nem jelenti azt, hogy ne lenne megérthető, ne lenne logosza, ne lenne értelme. Időráfordítás és személyes tapasztalat kérdése csupán. Az asztrológia a fizikai, látható, érzékelhető valóságot, mint szimbólumot tárja fel. Képes a gyakorlati valóságban tapasztalható események, tartalmak mögött és előtt álló szellemi tartalmakat megnevezni és megkülönböztetni. A teremtés oka mindig a szellemben van, még „jóval” a konkrét megnyilvánulások előtt.

Azt a gondolkozást amely képes összekapcsolni a belsőt és a külsőt, a fentet és lentet, analógiás gondolkozásnak, valóságmegközelítési módnak nevezzük.

„Való, hazugság nélkül, biztos és igaz. Ami fent van megfelel annak ami lent van, és ami lent van megfelel annak ami fent van, hogy az egyetlen(Isten) varázslatának műveletét végrehajtsd. “-mondja Hermész Triszmegisztosz s valóban ez az asztrológia kulcsmondata, mottója.

Gondolatok a vírusokkal, a betegséggel és az asztrológiával kapcsolatban.

Mivel itt nem lineáris (egysíkú) fizikai ok-okozati megközelítési módról van szó, mint amilyen például, hogy „azért kaptam el a virózist, mert megtámadták a vírusok a szervezetem", hanem analogikus megközelítésről. Ennek a valóság megközelítésnek a fényében, amennyiben jobbítani szeretnék a helyzetemen, s azt szeretném, hogy többet ne kapjam el, vagy legalább ne annyira súlyosan kapjam el a betegséget, mint korábban, tulajdonképpen nem a vírusokkal foglalkozom. Nem a vírusokat tekintem a betegségem okozójának, mint ahogy azt a pragmatikus, egysíkú gondolkozás teszi, hanem a vírusokat csupán következménynek, eszközöknek tekintem, helyzet-beteljesítő, és a fizikai szem elől rejtett, mélyebb szellemi, lelki  valóságot kifejező tényezőknek, valóságelemeknek. A megbetegedésem okát, okait, nem a fizikai dimenzióban kutatom, hanem fentebb, a kézzel nem tapintható és szemmel nem látható lelkemben, szellememben vagyis a gondolkozásomban, érzelmeimben, stb.. Annyi egyébként mostanra már mindenki számára nagyjából nyilvánvaló és köztudott kezd lenni, nem mindig és nem mindenki kapja el a fertőző betegségeket (s nyilván más betegséget sem), s nem mindenkit győz le egy influenza, emésztőrendszeri gyulladás, vagy más járvány, hanem elsősorban az arra fogékonyakat, azokat akiknek valamilyen oknál fogva, általánosan, vagy valamilyen szempontból gyengébb, legyengültebb az immunrendszerük, vagyis a védelmi rendszerük, s ezáltal a védekező képességük.  Kimutatott tény, hogy a fizikai szervezetünk a maga biológiai törvényei mellett, szoros korrelációban, együttműködésben áll a gondolkozásunkkal, érzelmeinkkel. Lásd példaként a hormonokat, vannak hormonok amelyek maguktól, a mi tudatos befolyásolásunk nélkül termelődnek, de vannak olyanok is szép számmal, amelyek viszont valamely gondolat, akarat hatására termelődnek. Másként elképzelhetetlen is lenne élni, tevékenykedni

Miután megértettük, hogy szoros összefüggés van a fizikai egészségünk és lelki életünk között, tovább lépve, elmondhatjuk azt is, hogy a vírusok által van biztosítva az, hogy fizikai szinten is megjelenhessen, annak a hamis információkkal fertőződött és ezért agresszív, zavaros tudatállapotnak a kivetülése és főképp következménye, amely magasabb szinten, a szellemben (a lelkemben) jött létre. Ahhoz, hogy az ember ezt a tudati, lelki megfertőződést egyértelműen felismerje, beismerje és ezáltal kijavíthassa, szükség van erre a fizikai testben megjelenő egyértelműsítő jelzőrendszerre, ami a felmerülő betegség. Azt a hamis, egészségtelen állapotot, amelyet nem ismerünk fel magunkban időben, vagy nem javítunk ki időben, kénytelenek leszünk megtapasztalni a fizikai egészségromlásunkban. Hányszor hazudjuk ugyanis azt magunknak, hogy minden rendben van velünk, bennünk, csak közben éppen lebetegedtünk. A betegségnek az a legfontosabb szerepe, hogy éberré tegyen, hogy nyilvánvalóvá tegyen valamit, amit nem helyesen élünk meg. A fájdalmas fizikai tünetek rávezetnek arra, hogy valahol, valamiben eltértünk az egész-séges keretektől, hozzáállástól.

Legtöbben, akik valamelyest fogékonyak a pszichológiai megközelítésre, azt mondják a stressztől betegedtek le. Ezzel a magyarázattal csupán az a baj, hogy itt meg is áll. A pragmatikus embernek fel sem tűnik, hogy neki is lehet valamelyes köze a saját, vagy gyereke betegségéhez. Hite szerint ezt a külvilág, vagy valamilyen más, számára ellenőrizhetetlen tényezők okozzák ezt, akárcsak a stresszt. Nos, az asztrológia ezeket a lelki, szellemi megfeleléseket, összefüggéseket, stresszhez vezető okokat keresi és tárja fel, mert valójában innen gyógyítható meg az ember, s mindenki azért született, hogy lelkének (szellemének) ezen mélységeibe bejáratot nyerjen, s egyre jobban eligazodjon benne, s ezáltal a sorsát és életét jobban megértse és megtanulja kezébe venni, a negatív mintákat kijavítani.  Még a betegsége is ezt szolgálja, illetve ezt szolgálná, ha lenne rá értelme, tudatossága, szellemi rálátása, komolysága a személynek.  Tulajdonképpen egy megfordított, feje tetejére állított személetmódban szenved manapság az emberiség nagy része. Éspedig abban, hogy az külsőt, az anyagot, a pragmatikumot tartja elsődlegesnek és a belsőt, a lelkit, a szellemet és annak törvényeit másodlagosnak. Illetve valamelyiket mindig igyekszik kizárni, nem fontosnak megítélni, szembeállítani a másikkal. Ráadásul a külsőből eredezteti a belsőt. Úgy, ahogyan tették a múlt század eleji pszichológusok, akik a lelki tevékenységet csupán az agyműködés mechanizmusának következményeként határozták meg. Például, azért van jókedvem, mert endorfint termelt az agyam. A középiskolás könyvekben még mindig ezt tanítják. Nem vagyunk tudatában, de nap mind nap áldozatul esünk ennek a megfordított logikának. Pl. azért vagyok bosszús mert felmérgesített a kollégám, a szomszédom, a párom. Ez semmiben nem különbözik attól, hogy azért vagyok haragos mert megbomlott a hormonegyensúlyom. Mindkettő az okokat a külvilágra vezeti vissza és oda vetíti ki, s nem helyezi a részt az egészbe, a történésnek nem ad mélységet, személyességet, a külsőt a belsővel nem kapcsolja össze. Itt nem arról van szó, hogy nincsenek külső hatások. Külső hatások mindig is vannak, voltak és lesznek, sőt, az anyag is visszahat a szellemre. Itt arról van szó, ahonnan kiindulnak a külső hatásként érzékelt sorshelyzetek, élethelyzetek. Ezeket, a külső eseményeket eredményező, de belül található, okokat és azok egyetemes természetét tudja megmutatni az asztrológia, a személyes horoszkópértelmezés. Valójában minden külső hatás értem van, engem szolgál, az én fejlődésem, az én tudatosodásom, az én éberebbé válásom érdekében van, s amennyiben helyesen megértem az üzenetét, akkor hosszútávon az egyre jobb, teljesebb állapotok irányába vezetem el magam.


A koronavírus járvány tanulságai 1
A koronavírus járvány tanulságai 1
„Mindenből lehet tanulni és kell is, a betegségekből, sorscsapásokból, hátráltatásokból pedig  különösen.” Remélem most, amikor mindenkinek le kellett lassulnia vagy állnia a járvány következtében ...

A betegség egyik forrása: a lelki tehetetlenség érzet
A betegség egyik forrása: a lelki tehetetlenség érzet
Tudjuk már, hogy a betegségek a hosszan, többszörösen, valójában naponta ismétlődően, megélt, vagy kevesebbszer ugyan, de sokkszerűen és mélyen átélt negatív érzelmekből alakulnak ki.  A negatív ...

A Vénusz - a születési képletünkben
A Vénusz - a születési képletünkben
A Vénusz által megtestesített teremtő-erő az a magnetikus, vonzó erő, amelynek hatására a két nagy polaritás, a férfi és a női, egymáshoz kezd vonzódni, el kezd közeledni, egyesülni, kiegyenlítődni ...

A Nap - a születési képletünkben
A Nap - a születési képletünkben
A Nap az öröklétbe ágyazott, de onnan kilépő, megnyilvánult egyéni éntudatot, önérzékelést és önértékelést jeleníti meg a születési képletben.A csillagjegy amelyben található a születési ...

2015 a kínai asztrológia, valamint az aritmológia szempontjából
2015 a kínai asztrológia, valamint az aritmológia szempontjából
A kínai asztrológia szerint 2015 a Kecske éve és február 9.-étől kezdődik. A Bak alapvetően a törvényekkel, a törvények ismeretével, ismertetésével és alkalmazásával áll kapcsolatban, vagyis ...