Szepo

Az asztrológiai egyszeregy - bevezető az igazi asztrológia elméletébe

Feltöltötte: János-Széll István   ·   10 éve   ·   30030   ·   Ez meg az

Kedves olvasó! Ezt a tanulmányt régi jegyzeteimből állítottam össze. Az összegyűjtött információk csak tájékoztatás jellegűek, akit érdekel, mélyebb kutatást végezhet a témában. A portálunkon számos olyan cikk, fórum téma és csoport van, amelyek kiegészítik és elmélyítik az itt leírtakat.

Az asztrológiai egyszeregy - bevezető az igazi asztrológia elméletébe

1. BEVEZETŐ

Az analógia törvénye alapján, azaz, "ami fent, az lent", az egész teremtést függőlegesen lételvek hatják át (az analógiás gondolkodást függőleges gondolkodásnak is nevezik). Ezek a lételvek, vagy princípiumok, a létezés minden szintjén megvannak, úgy az emberi tulajdonságokban, mint a színekben vagy az állatvilágban, illetve a bolygók esetében is. Az archaikus kor egyik számottevő megfigyelése, hogy ha a létezés egyik szintjén megfigyeljük egy adott princípium viselkedését egy adott időben, abból következtetéseket vonhatunk le egy másik szintre. Lévén, hogy az időnek nem csak mennyisége, hanem minősége is van, ami folyton változik, e princípiumok is különbözőképpen képeződnek le. Ugyanakkor, egy dolog kezdete az egész dolog folyamatát tükrözi, mert a kezdetben benne van a vég: az időminőség tanulmányozása tehát, egy kezdet tanulmányozása, hogy a folyamatot magát megértsük. Ilyen kezdet a születés is.

Ha egy ember születésének pillanatában megfigyeljük a teremtés valamelyik szintjén a princípiumok viselkedését, abból következtetni tudunk arra, hogy az épp akkor született emberben miként fognak ezek az őselvek megnyilvánulni.
Módosabb ember csinálhatna egy hatalmas állatkertet, hogy az állatok viselkedéséből következtessen az időminőségekre, de ésszerűbb az, ha a bolygókat figyeli meg, mert azok matematikailag mindig pontosan kiszámíthatóak.
A bolygók és más asztronómiai elemek tehát éppúgy tükrözik az időminőséget, mint minden más. Ezért az asztrogram, avagy a sorsképlet, vagy radix, azt az időminőséget mutatja, amiben épp születtünk, tehát azt, hogy születésünk pillanatában milyen őselvek és hogyan működtek. Ha ismerjük a születésünk időminőségét, akkor ismerjük a bennünk levő erőket, és azokkal dolgozni tudunk. Ez az asztrológia.

2. ŐSELVTAN

- A személyes éntudat, az egó, az én, a NAP, az OROSZLÁN mint élettér, V. ház mint képességek és kaland, testrésze a szív, a mellkas (csontos része, bordák), betegségei a szívbetegségek
- Az érzelmek, az asztrál világ, a női lét, az anyaság, a HOLD, RÁK mint élettér, IV. ház mint otthon, testrésze a gyomor, női nemi szervek, mellek, betegsége a gyomorbaj, mellproblémák
- A logika, a gondolkodás és a kommunikáció, a MERKÚR, IKREK mint élettér, III. ház mint közvetlen tapasztalatok értelmezése, testrésze az agy, száj, betegsége az agy betegségei
- A szerelem, az esztétika és a mérték, a VÉNUSZ, MÉRLEG mint élettér, VII. ház mint párkapcsolat, testrésze a derék és a vesék, betegsége a vesebetegségek, derékfájás
- A harc és a háború, a bátorság, agresszió, MARS, KOS mint élettér, I. ház mint személyiség, testrésze a vér és vérerek, a fej, betegsége a vérproblémák, fejütések, fejfájás, balesetek
- Érték, értékelés, hit és erkölcs, JUPITER, NYILAS mint élettér, IX. ház mint metafizikai tanulmányok, testrésze a máj és a combok, betegségei a májbajok
- Felelősség, gátlás, fék, türelem, SZATURNUSZ, BAK mint élettér, X. ház mint társadalom, testrésze a csontok, betegségei a csont problémái
- Szabadság, mentális erők, elektromosság, URÁNUSZ, VÍZÖNTŐ mint élettér, XI. ház mint mentális kommunikáció, testrésze az idegek, betegsége az idegrendszeri problémák
- Egységélmény, szeretet, kábulat, NEPTUNUSZ, HALAK mint élettér, XII. ház mint befele fordulás, testrésze a hormonok, betegsége a hormonális problémák
- hatalom, teremtés, halál, PLÚTÓ, SKORPIÓ mint élettér, VIII. ház mint halálközeli állapotok, testrésze a nemi szervek, betegségei a nemi betegségek

3 ŐSELVKONFLIKTUS

Az asztrológiában azt is vizsgálják, hogy ezek az őserők, amelyeket a bolygók segítségével ábrázolunk, egymással milyen kölcsönhatásban vannak, azaz a bolygók milyen fényszögeket alkotnak egymással.
Nincsenek jó avagy rossz fényszögek, hanem pozitív és negatív fényszögek, vagyis két princípium egymást segítheti vagy egymást zavarhatja, fékezheti.
A leggyakrabban használt fényszögek (és summás leírásuk):
- együttállás – két erő egyé van olvadva, a többi fényszögük dönti el, hogy negatív vagy pozitív ez az együttállás
- félnegyedfény (45 fok) – elég "sunyi" negatív fényszög
- szextill (60 fok) – gyenge pozitív fényszög
- quadrát (negyedfény) (90 fok) – negatív fényszög
- trigon (120 fok) – pozitív fényszög
- quincunx (150 fok) – negatív félnyszög
- szembenállás (180 fok) – negatív
A fényszögek un. fényszögmintákat is kialakíthatnak, mint negatív pajzs, pajzs, nagy-trigon, T-quadrát, kereszt, nyíl stb. Ezeknek is külön értelmezésük van.
Egy példa a Marssal és a Szaturnusszal: a Mars a lendület, a Szaturnusz a fék. A két erő pozitív kapcsolata azt eredményezi, hogy bár lendületesek vagyunk és bátrak, időben meg tudunk állni, ha kell – felelősséggel törünk előre. A két erő negatív kapcsolata azt eredményezi, hogy nem tudjuk, hol a határ, fejjel rohanunk a falnak, vagy autóval nekimegyünk egy fának mert nem tudjuk a sebesség – fék között az egyensúlyt fenntartani.

A fényszögminták olyan alakzatok, amelyeket legkevesebb három bolygó egymással alkotott fényszöge hoz létre. Ezeket a fényszögmintákat is értelmezni lehet egy asztrogramban.

Nagy trigon

A nagy trigon három trigonból álló háromszög alakú fényszögminta. Bár három pozitív fényszögből áll, a szülöttnek beképzeltséget ad, könnyen elbízza magát, hatalmi ambíciós, rossz az értékítélete, stb. A szülött azt hiszi, ő a kiválasztott.

Hiába áll csupa pozitív fényszögből a nagy trigon, úgy is negatívan értelmeződik.
Akinek nagy trigon van a képletében, az tehát hajlamos arra, hogy magát túlértékelje. Természetesen van egy csomó képessége, amit azonban nem a fejlődése érdekében használ, hanem öncélúan.

Pajzs

A pajzs két szextillből és egy trigonból álló fényszögminta, és az szerint értelmezzük, hogy milyen bolygó áll a csúcsán (tehát amelynek két szextillje van a másik két, egymással trigont alkotó bolygóval).
Ez a fényszögminta azt mutatja, hogy a szülött milyen képességét veti be a fejlődése elhárításának érdekében: például ha Merkúr – pajzsról van szó, akkor a jó kommunikációs képességét, kapcsolatteremtési képességét, jó logikáját használja fel a fejlődés elhárítására.

Negatív pajzs

Két félnegyedfény (semiquadrát) és egy szextill alkotja, ez is a csúcson levő bolygó szerint értelmeződik. Hasonló az értelmezése, mint a pajzs esetében, csak sokkal sunyibb, és negatívabb.

T-Quadrát

A T-quadrát egy szembenállásból és két quadrátból áll, és karmikus, örökletes programot jelez. E karmikus programnak a feloldása a fényszögminta csúcsában levő bolygó által jelzett tulajdonságok pozitívvá tétele során lehetséges.

Kereszt

Két szembenállás és négy quadrát alkotja, mintha két T-quadrátot egymás mellé raknánk.

Nyíl

Két quinkunx és egy szextill alkotja, arra mutat, amerre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fejlődés során.

4. A KEZDET

Első lépés: asztrogram készítése

Mai világunkban a legegyszerűbb módszer az asztrogram elkészítésére a számítógépes asztrológia program segítségével történik.

Szükséges adatok

Egy asztrogram (születési képlet, radix) félállításához a következő adatok szükségesek:
- A szülött neve (arra az esetre, ha az asztrogramot félre akarjuk menteni)
- A születés dátuma (ÉV, HÓNAP, NAP)
- A születés órája (legalább fél órás pontossággal)
- A születés helye (Fontos adatok a születés helyének földrajzi koordinátái – szélességi és hosszúsági fok, két tizedesnyi pontossággal, és az időzóna – vagyis az óra eltérés a GMT (UTC) – től)
- Nyári időszámítás megléte
A születés helyével kapcsolatos információkat a netten lehet megkeresni, vagy néhány asztrológia program adatbázisában is megvannak.

A használt programunkban vagy annak weboldalán találunk segítséget arra vonatkozóan, hogy hogyan használjuk a szoftverünket. Az elv egyszerű: általában a fenti szükséges adatokat kell bevezetni a megfelelő mezőkbe, és OK- t kell nyomni.

Második lépés: az asztrogram ellenőrzése.

Minden asztrogramot ellenőrizni kell. Legtöbbször azért, mert a születési óra nem pontos, illetve elírhattuk az adatokat. Másodsorban gyakorta megesik, hogy valami miatt (koraszülés, késleltetett szülés, szülésbeindítás, császármetszés stb) a valódi, un. kauzális idő nem talál a fizikai idővel, fél óra eltérés is lehet az ismert órától.
- Adatellenőrzés: nézzük át, hogy minden adat helyesen van – e megadva. A leggyakrabban az időzóna és a nyári időszámítás miatt alakul ki elírás.
- Logikai ellenőrzés:
Néhány figyelemre méltó szempont, aminek alapján egy asztrogram leellenőrizhető:
- a bolygók nagy százaléka inkább esik a házak elejére, mint a végére
- az aszcendens inkább van a jegy első felében, mint a végén
- a szülők napjegye, vagy sárkányfarkának jegye ráesik a keresztre (aszcendens jegye, deszcendens jegye, MC illetve IC jegye). Vagyis például ha az anya halak, és a szülöttnek, akinek az asztrogramot készítjük, a négyes ház csúcsa (IC) a halakban van, ez már jó jel arra, hogy helyesen dolgoztunk. Ritkán megtörténik persze, hogy a szülőknek sem a napjegyük, sem a sárkányfarkuk nem esik a keresztre. Ilyenkor érdemes a nagyszülők jegyét, sárkányfarkát is megnézni.
- az élettárs, illetve a gyermekek napjegye vagy sárkányfarka esik a keresztre.
A fenti esetek bármilyen kombinációja lehetséges, a lényeg az, hogy ha egyik sem jön össze, akkor inkább ellenőriztessük az asztrogramot egy asztrológussal.
Haladó szinten az élet főbb eseményeit, betegségeket is figyelembe lehet venni az asztrogram beállításánál.
Még az aszcendenset és a zsúfolt (problémás) házakat lehet figyelembe venni.
Az asztrogram beállításának képessége gyakorlat és sok elkészített, leellenőrizett asztrogram során fejlődik. Egy idő után az intuíciónkra is hagyatkozhatunk.

A leggyakoribb eset a szülés siettetése (oxitocinos infúzióval például). A nőgyógyászok rossz szokása, és a mai nőké is, hogy “essünk túl rajta minél hamarabb”. Persze mivel a sorsot nem lehet kicselezni, azért nem lehet túl erősen megsiettetni a szülést, maximum 2 órával, vagy hárommal. A késői szülés ritkább.
Ha a gyermek már elindult a szülőcsatornában, de nem tudta az anya kinyomni, mert mondjuk a gyermek túl nagy volt, és kiszippantották, az a szülés idejét nem módosította sokat. Ilyen esetben is a leggyakrabban azért nem tudja az anya kinyomni a gyermeket, mert el van sietve, nincs ideje felkészülni rá testileg, lelkileg, mert a szülését beindították.

Itt az a lényeg, hogy csak akkor tudjuk meg hogy mi a helyzet a születéssel kapcsolatban, amikor az asztrogramot beállítjuk. Például a szülött biztosra tudja déli 12 órát, a horoszkóp még is 12 óra harminc percre helyes. Ilyenkor is két eset van: vagy rosszul tudja a szülött az órát, vagy a szülés siettetve volt, s a kauzális, tényleges születés ideje fél óra múlva lett volna.

5. KÖRBENÉZÉS

Ha egy kész asztrogramra ránézünk, számos dolgot egyből észreveszünk. Például, hogy a bolygók hogyan helyezkednek el az állatöv körén. Van eset, amikor szétszórtan, máskor csoportba tömörülve, vagy csak a kör egyik felén, és így tovább. Már ebből a kis információból sokat következtethetünk a szülött jellemére, tulajdonságaira. Lássuk röviden:
- A bolygók szétszórtan helyezkednek el a körön, nem alkotva különösebb csoportosulást, és a kör minden “oldalán”, azaz a felső félkörben, az alsóban, a bal és a jobb félkörben is egyaránt található bolygó – a szülött sokféle érdeklődésére, színes egyéniségére utal, ugyanakkor szétszórt, nehezen összpontosít, felületes.
- A bolygók inkább a lenti (éjszakai) félkörben helyezkednek el – ez inkább a befele forduló szülöttre utal
- A bolygók a felső (nappali) félkörben vannak inkább – a szülöttre a kifele fordulás jellemző
- A bolygók inkább az aszcendens körül, a bal oldali félkörben vannak – a szülött inkább magával szeret foglalkozni, erős személyiség, lehet akaratos, önző
- a bolygók a jobb félkörön vannak inkább – a szülöttnél hangsúlyosabb a kapcsolatok, barátok, társaság. Adakozó, de hajlamos hazug békét, kiegyezéseket kötni.
A túl sok bolygó egy helyen, egy csoportban kép meredekebb karmára utal, ahol egy bizonyos probléma, negatív tulajdonság, félelem nyomatékosítva van. Az ilyen szülött gyakrabban találja magát szembe problémákkal, nehézségekkel. Hogy ez a problémakör mivel is kapcsolatos, az csak a részletesebb elemzés (házak, jegyek szintjén) derül ki.
Az asztrogram, első ránézésre, olyan mint amikor egy embert első látásra felmérünk. Abból, hogy egy embernek milyen a menése, a kézmozdulatai, a beszéde, a testalkata, a szeme, a fogai, a haja, stb., már sokat megtudhatunk.

Az általános megfigyelés körébe tartozik az is, hogy kiszámoljuk, milyen alapelem jellemzi az asztrogramot (tűz, föld, levegő vagy víz), ugyanakkor a kardinális, a szilárd vagy a változó minőség érvényesül – e inkább. Ezekről lesz szó a továbbiakban.

A horoszkóp minőségét a következőképpen tudjuk kiszámolni:
Minden bolygónak és az aszcendensnek, illetve sárkányfaroknak adjunk pontértéket a következők szerint:
Férfi: a napnak, aszcendensnek, sárkányfaroknak 2 pontot, a többi bolygónak 1 pontot adjunk
Nő: a napnak, holdnak, aszcendensnek és sárkányfaroknak 2 pontot, a többinek 1 pontot adjunk
A sárkányfejet ne számoljuk bele, sem a deszcendenst, MC-t illetve az IC.-t
Ezután számoljuk meg, hogy hány pont van összesen kardinális, szilárd illetve változó jegyekben.
Kardinális jegyek: KOS, RÁK, MÉRLEG, BAK
Szilárd jegyek: BIKA, OROSZLÁN, SKORPIÓ, VÍZÖNTŐ
Változó jegyek: IKREK, SZŰZ, NYILAS, HALAK

Végeredményként kapni fogunk egy ilyesmi eredményt:
Kardinális 4
Szilárd 6
Változó 8

Ugyanígy számoljuk össze a jegyek pontszámát az elemek szerint. Tehát azt, hogy föld, levegő, víz és tűz elemekben hány pont gyűl össze.
Tűz jegyek: KOS, OROSZLÁN, NYILAS
Föld jegyek: BIKA, SZŰZ, BAK
Levegő jegyek: IKREK, MÉRLEG, VÍZÖNTŐ
Víz jegyek: RÁK, SKORPIÓ, HALAK

Most vonjuk össze a két számítást az szerint, hogy hol kaptuk a legtöbb pontot, és így olyan eredményt kapunk, mint például KARDINÁLIS-VÁLTOZÓ.

A kardinális, vagyis a sarkalatos minőség az előretörést, mozdulást, betörést szimbolizálja. A kezdet lendülete, az önmegvalósítás. A szilárd minőség a kardinális minőség által meghódított dolgok megszilárdítása, építés, tanulás, a változó minőség pedig a megfordulás, újjászületés, továbblépés minősége.

TŰZ
A tűz minőségre jellemző az erős személyiség, a hódítás, kipróbálás, a mélységek átvilágítása. A tűz minőségben született emberek önzőek, erőszakosak lehetnek, ugyanakkor sokat foglalkoznak a bátorság, a harc kérdésével is. Feladatuk a hamis tudás, hamis információ “elégetése” tudással, szenvedéllyel.

FÖLD
A föld minőséggel rendelkező emberek földhözragadtak, nyakasak lehetnek. A föld minőség az, ami megszilárdítja, öröklétbe helyezi a dolgokat. A föld minőség feladata, hogy a nyugalmat, türelmet, kitartást megtanulja, a tudást kipróbálja és megszilárdítsa. Ugyanakkor az értékek megismerése, a felelősség megtanulása.

LEVEGŐ
A levegő elem alapja a szabadság, a szabad akarat kérdésköre, a mentális kommunikáció, az egyetemes törvények megértése, a könnyedség és így tovább. A levegő minőségű emberek felületesek, szabadosak, szétszórtak és komolytalanok lehetnek, esetleg sokat mondanak, sokat jár az agyuk. A levegő elem feladata a dolgok szétválasztása, a megkülönböztetés.

VÍZ
A víz elem az egység, egységesülés, beleolvadás, megértés, Istenazonosság minősége. A víz minőségű emberek álmodozóak, valóságtól menekülők, kábultak lehetnek. A víz feladata az egység, az Istenazonosság megértése.

6. AKI VAGYOK

A fentiek után én a személyiséggel lehet folytatni. Az asztrogramban a személyiséget a napjegy, a sárkányfarok, nőknél a hold is, és az aszcendens képezi.
Mindegyik, fent említett elem a személyiség egy – egy rétege. A legmélyebben húzódó réteg a sárkányfarok, ez mutatja meg a magunkkal hozott legmélyebb, örökletes deficiteket. A sárkányfej az, ami megmutatja, hogy hogyan lehet ezeket a zavarokat feloldani.
A sárkányfarokra jön rá a napjegy (és a holdjegy, nők esetében), ami egy színezetet ad a személyiségnek, azt mondhatnánk, hogy az ember alapszínezete.
Az aszcendens a felnőttkori személyiséget mutatja, ami, akár a sárkányfarok, mindaddig negatívan működik, amíg a szülött fel nem oldja, meg nem oldja azt. Amíg a napjegy egy alaptulajdonság, addig a sárkányfarok és az aszcendens egy feladat. Ezért nem a napjeggyel kell elsősorban dolgozni, hanem:
- 1. az aszcendenssel, hogy ne legyenek felnőttkorban személyiség – problémáink, és
- 2. a sárkányfarokkal, hogy az életfeladatot megoldjuk.
Persze ez mind leegyszerűsítve van leírva, mert mindezt variálja az összes többi bolygóállás, házprobléma, fényszögek.
Gyerekkorban a sárkányfarok és a napjegy domináns, serdülőkorban kezd működni az aszcendens is, többnyire negatívan (ez a neveléstől is függ). A szülöttől függ, mennyire sikerül az aszcendensét pozitívan értelmeznie és fejlesztenie.
A horoszkópbeállítások kapcsán, még meg lehet kérdezni a szülöttet, melyik jegyben született embereket “utálja” leginkább. A válasz gyanánt felhozott csillagjegy többnyire az aszcendens. Hogy miért? Mert amíg a szülöttnek a felnőttkori személyisége nem működik jól, addig épp azoktól a tulajdonságoktól menekül, amelyeket meg kellene ismerjen, és a pozitívumait magába is beépítse. Egy Kos aszcendenssel rendelkező személy például, kifejezetten utálhatja az erőszakot és a nyers agressziót, inkább hamis kompromisszumokra törekedhet. Ezért nem tudja elviselni a Kos napjegyű embereket (akiknél a Kos tulajdonságok adva vannak, mint színezet).
Amíg az aszcendens által jelzett személyiség nincs megoldva, addig a szülöttnek természetesen párkapcsolati problémái is lesznek, függetlenül az ez irányú örökletes karmájától. Főleg a rezonancia törvénye alapján, mert nem tud önmagával szembenézni.
Ezen a helyen írom le röviden, kulcsszavakban a jegyek jelentését, nem törekedve a teljességre, csak mint analógiás referencia.

Megjegyzés: N: negatív tulajdonságok, P: pozitív tulajdonságok.

KOS
N: félelem, hamis békevágy, kiegyezés, bátortalanság, önzés, vakmerőség
P: bátorság, akarat, előretörés, nyíltság, egyenesség

BIKA
N: nyakasság, anyagiasság, nagyfejűség, földhözragadtság, biztonságvágy
P: művészi érzék, bizalom, nyugalom, megbízhatóság, talpraesettség

IKREK
N: kettősség, felszínesség, pletyka és lényegtelenség, zavaros gondolkodás és beszéd
P: vidámság, jó logika, lazaság, pozitív hozzáállás, jó kapcsolatteremtési képesség

RÁK
N: félelem, túlérzékenység, védekezés, álmodozás
P: családiasság, gyermekszeretet, információ – érzékenység

OROSZLÁN
N: gyávaság, nagyravágyás, színészkedés, önzés, vagánykodás, hatalmi ambíció
P: kitartás, bátorság, felvállalás, egyenesség, közvetlenség, önuralom

SZŰZ
N: okoskodás, földhözragadtság, mániák, sterilitás, munkamánia, betegségmánia
P: kultusz, analógiás logika, rendszeresség

MÉRLEG
N: bizonytalanság, félelem, döntésképtelenség, rendetlenség, esztétikai érzék hiánya, erőszakoskodás
P: esztétika, művészi érzék, kiegyensúlyozottság, igazságszeretet, rendszeresség

SKORPIÓ
N: uralkodási mánia, hatalmi ambíció, hipochonderiség, félelem, leragadáság, önzés, rosszindulat, bosszúvágy, harag
P: igazságtudat, igazságszeretet, megismerés, kutatás, újjászületés, megfordulás, bátorság, önuralom

NYILAS
N: szélhámosság, hamis vallásosság, idealizmus, rossz értékrend
P: hit, morál, természetesség, jó értéktudat, belső hierarchia

BAK
N: földhözragadtság, felelőtlenség, hamis felelősség, beképzeltség, gátlásosság
P: bölcsesség, szívósság, felelősség

VÍZÖNTŐ
N: felelőtlenség, szabadosság, idegesség, sietség
P: szabadság és felelősség, mentális kommunikáció, nyugalom

HALAK
N: valóságtól való félelem, álmodozás, kábulás, ön-kábítás, hamis humanizmus, idealizmus
P: egységtudat, szeretet, értékrend

7. AMIT HOZTAM

Az asztrogramban számos elem kifejezetten karmikus elem, bár végső soron az egész horoszkópra rá lehetne fogni, hogy örökletes program. Mindez nézőpont kérdése, itt csak kiemelném a fontosabb összetevőket ezen a téren:
- Sárkányfarok
- 4. ház csúcsa, vagyis az IC
- retrográd bolygók
- T-quadrát fényszögminták
- Lilith

A retrográd bolygók rövid jelentése:
1. Merkúr retrográd – a szülött jelen életében teljes fordulást kell vegyen a gondolkodását, logikáját és kommunikációját illetően. Vagyis itt az ideje, hogy az analógiákat megértse.
2. Vénusz retrográd – a szülött újra kell értelmezze teljes mértékben az esztétikát, művészeteket, és a biztonságot.
3. Mars retrográd – a szülött meg kell tanulja jelen életében a harcot, teljes mértékben újra kell értelmezze a harcról, háborúról, békéről, humanizmusról, félelemről alkotott elképzeléseit.
4. Jupiter retrográd – a szülött mindent újra kell értelmezzen, és a dolgoknak, történéseknek új fontosságot adjon. Ki kell alakítania a belső hierarchiát, és főleg, ami a legfontosabb, a hitet.
5. Szaturnusz retrográd – A szülött ebben az életében újra kell értelmezze a felelősséget, és a teljes, egyetemes felelősséget meg kell értenie és fel kell vállalnia.
6. Uránusz retrográd – a szülött a szabadságról alkotott elképzeléseit kell újratanulja, meg kell értenie a szabadság egyetemes lényegét.
7. Neptunusz retrográd – az egység, egységesülés újraértelmezéséről van szó, a szülöttnek meg kell reformálnia a szeretetről alkotott elképzeléseit.
8. Plútó retrográd – a szülött teljes fordulatot kell vegyen az igazságtudatát illetően. Meg kell ismernie az egyetemes igazságokat, és azokat kell a gyakorlatába ültetnie.

Házproblémák

A következő lépésben meg kell nézni, hogy a szülött asztrogramjában melyik házak azok, ahol több bolygó is van. Azokat a házakat, ahol legalább 2 bolygó van, problémás házaknak nevezzük, sőt nem csak azokat, hanem a velük szemben álló házakat is. Például ha valakinek az egyes házában van 2 bolygó, akkor egyes és hetes ház problémáról beszélhetünk.
Mivel a szemben álló házak kiegészítik egymást, mindig együtt vizsgájuk őket. Például ha valakinek egyes ház problémája van (személyiségprobléma) akkor hetes is van – mert a személyiségprobléma, önismeret hiánya stb. miatt nem tud hosszútávú párkapcsolatokat felépíteni.
Ezért a következőkben a házproblémákat röviden, összekötve írom le.

Röviden a házproblémák:
1-7 (7-1): A szülöttnek személyiségproblémái vannak, rosszul értékeli és ítéli meg saját személyét, kapcsolatai nem működnek, mindig a másikból indul ki, nehezen néz szembe magával.
2-8 (8-2): A szülött nem tud elengedni vagy túl pazarló, nem képes a halálra és újjászületésre, az anyagiakba (fizikai világba) kapaszkodik, biztonságmániás.
3-9 (9-3): A szülött nem tanul a közvetlen tapasztalatokból, inkább elvont dolgokat tanulmányoz, hiszékeny, hitetlen, nem tudja összekapcsolni a tapasztalatait a hittel.
4-10 (10-4): A szülött nem tud elválni, megszakadni a szüleitől szellemi szempontból, ezért a társadalmi szinten sem tud önmaga lenni. Menekül a családból vagy beleragad a családi háttérbe.
5-11 (11-5): A szülött nem tudja értékeit és képességeit kamatoztatni, képtelen a mentális kommunikációra, kollaborációra, képességeit elherdálja.
6-12 (12-6): A szülött nem tudja összehangolni a befele fordulást és a tevékenységet, vagy állandóan meditál (magyarul lustálkodik), vagy egyfolytában tesz vesz anélkül, hogy leülne és elgondolkodna.

Remélem, hogy e rövid és tömör jegyzet minden kedves olvasó hasznára vállik. Kérdéseket, kiegészítéseket a portálunk fórumába, csoportokba szívesen fogadunk.

Ajánlott kiegészítésnek:

Asztrológia tanfolyam csoport

Asztrológia, Metafizika fórum témák

Asztrológiai cikkek

Saját írásaimból ide kapcsolható:

Az aszcendens, értelmezés jegyek szerint

Interjú a fák alatt - 3 rész - értekezés az asztrológiáról

A kétféle asztrológia - az asztrológia mint tudomány

Az ember életciklusai az asztrológia tükrében

 

Megjegyzés: a portálon ingyenes asztrológia program működik, az Astrologos5:
http://www.szepo.com/astrologos/index.php
Regisztrálj, és próbáld ki!


Nocebo, avagy a modern kor fekete mágiája
Nocebo, avagy a modern kor fekete mágiája
Ebben a cikkben kényelmet megzavaró gondolatok vannak. Olyan gondolatok, amelyek feltételeznek valamit, amit tovább lehet gondolni, elemezni. Aki továbbra is a hatalmon lévők jóhiszeműségében és ártatlanságában ...

Kvantumfizika és a világnézetek harca
Kvantumfizika és a világnézetek harca
Az eddigiekben tisztáztuk, hogy az emberek által észlelt és megélt valóság egy szuperpozíció materializálódása, és ez a megjelenő valóság minden esetben a szemlélő tudatának függvénye. Az, hogy ...

Kvantumfizika és a felelősség
Kvantumfizika és a felelősség
A kvantumfizika tudománya megértést ad a felelősség megélésére is, hisz amikor a Schrödinger dobozát kinyitjuk, hogy megnézzük a macskát, akkor a mi felelősségünk az, hogy a macska él vagy halott. ...

Kvantumfizika és Isten szuperpozíciója
Kvantumfizika és Isten szuperpozíciója
A kvantummechanika a tudománynak egy olyan ága, melyben találkozni látszik a tudományos felfedezés és a hagyomány dimenziója. Az, amit a hagyomány, és több, a hagyomány témájában jártas, és azt ...

A járvány metafizikai megközelítése
A járvány metafizikai megközelítése
Eddig a járvánnyal kapcsolatban inkább társadalmi szempontok alapján írtam, ezekben az írásokban a párbeszéd hiányára és az egyoldalúságra koncentrálva. Ez a társadalmi, politikai és tudományos ...