Szepo

Az ember életciklusai az asztrológia tükrében

Feltöltötte: János-Széll István   ·   11 éve   ·   36366   ·   Ez meg az

Egy emberi élet felosztható tizenkét részre, úgy, hogy azt a Rudolf Steiner által leírt szaturnuszi ciklusokra, azaz 7 éves periódusokra osztjuk. Bár az élet hossza mostanság igencsak változó, az ideális léthossz 84 év e ciklusosság szerint. Azt is mondhatnánk, hogy a 84 éves kor az ideális, de legtöbben korábban meghalnak, mások meg többet élnek.  A 7 éves szaturnuszi ciklusokat sem lehet szigorúan 7 évesnek venni, s közöttük az átmenet sem éles vonal. Az archaikus kort véve alapul, számolnunk kell az azóta történelmi kornak nevezett elcsúszásokkal, azonban a hét év most is körülbelül hét év. Mindegyik hétéves, un. szaturnuszi ciklus egy szellemi fejlődési szférát, szintet határoz meg, kezdve egy kisgyermek fejlődési feladatától egészen az öregkor szellemi tanulnivalójáig.Ezek a ciklusok arra is figyelmeztetnek, hogy melyik életkor „ mire való", azaz mit kell megtanulnunk. Ennek az önnevelésben, és később, a gyermeknevelésben is hasznát vehetjük.A hétéves szaturnuszi ciklusokat elsősorban az állatövi jegyekkel párosítjuk, ezen keresztül a bolygókkal. Ezek szimbolikája segítségével értjük meg, mi is a szellemi fejlődésünkhöz elengedhetetlen tennivalónk és fejlődésünk irányvonala.

Az ember életciklusai az asztrológia tükrében

Első ciklus, 0 – 7 év, KOS
Ebben a ciklusban a KOS minőség érvényesül, vagyis a gyermek meg kell ismerkedjen a fizikai világgal.
A tapasztalati tanulása fizikai: megismeri a fizikai világ határait. Meg tanul járni, elesik, beüti a fejét. A fizikai visszajelzések (fájdalom) útján megtanulja, hogy a fizikai dimenziónak határai vannak, a tér és idő törvényei érvényesülnek. Miközben meg tanul járni, megismeri a gravitáció törvényét. Ehhez hasonlóan a legtöbb fizikai törvényszerűséget megismeri.
A KOS uralkodója a MARS bolygó (lételv), amely a harc, akarat, bátorság bolygója. Az embernek tehát az első életciklusban ezeket a lételveket kell megtanulja és megtapasztalja.
Meg kell ismerkednie a hideggel, meleggel, széllel, földdel és nappal.
Ebben az életciklusban jó, ha: a gyermek minél több fizikai tapasztalatra szert tesz, és ugyanakkor megismeri a határokat.
Nagy hiba ebben az életciklusban: ha a gyermek meg van óvva a tapasztalatszerzéstől.

Második ciklus, 8 – 14 év, BIKA
A BIKA csillagjegy (uralkodója a VÉNUSZ) a stabilitással, harmóniával, esztétikával függ össze. Ebben az életciklusban tanulja meg az ember a türelmet, a rendet, a harmóniát, a mértéket. Ekkor jelentkeznek az első szerelmi érzelmek is (VÉNUSZ).
Az ember tulajdonképpen ebben az életszakaszban stabilizálódik a fizikai világban. Megtanulja a birtoklás kérdéskörét, a biztonságvágya is jelentkezik, fogalmat szerez az anyagiakról.
Ebben az életciklusban jó, ha: a gyermek megtanulja a türelmet, megtapasztalja a családi biztonságot, megérti a pénzt, kialakul a rend – és esztétika igénye.
Hiba ebben az életciklusban: ha a gyermeket tanulással terhelik, különböző kurzusokra járatják, és a rend meg nyugalom helyett a rohanást és a türelmetlenséget oltják bele.

Harmadik ciklus, 15 – 21 év, IKREK
Ebben az életszakaszban az ember logikai része fejlődik. Fontossá válik a gondolkodás, logika, megértés.
Az IKREK uralkodója a MERKÚR. Ez a lételv a megértés, logika, gondolkodás, analógiás összefüggések megértése, kommunikáció, kifejezésmód lételve.
Ebben az életszakaszban az ember mélyebb összefüggéseket ért meg, ugyanakkor ebben az életszakaszban fejlődik ki a kommunikációs készsége is. Ugyanakkor, mivel az IKREK kettős jegy, az emberek közti kapcsolat, a párkapcsolat is fontossá válik.
Jó, ha ebben az életciklusban: az ember képezi magát, reáltantárgyakat tanul, ha sokat ír (például naplót), ha sokat kommunikál, és ha párkapcsolatokat alakít ki.
Nagy hiba ebben az életciklusban: lekötelezni magunkat egy párkapcsolatban, netán házasságba lépni. Hiba ugyanakkor írás helyett egész nap tévézni vagy számítógépes játékokat játszani, beszélgetés, szerelem helyett.

Negyedik ciklus, 22 – 28 év, RÁK
A RÁK az érzelmi fejlődések korszaka. Komolyabb párkapcsolatok, elválás a szülőktől, csalódások. Uralkodó bolygója a HOLD, ami a nőiesség, az anyaság, az érzelmek bolygója.
A nők ebben a ciklusban már megérnek az anyaságra, a férfiak pedig a gyengédséget, megértést kell megtanulják. Mindkét nem esetében az egyik fontos tanulnivaló az érzelmekkel való bánás megtanulása, hogy „semmi se menjen a gyomrukra".
Jó, ha ebben az életciklusban már komolyabb párkapcsolatot alakít ki az ember.
Hiba ebben az életciklusban: ha az ember egész napját tanulással és továbbképzéssel tölti, és nincs párkapcsolata.

Ötödik ciklus, 29 – 35 év, OROSZLÁN
Ebben az életciklusban fejlődik ki az ember személyisége igazából. Az OROSZLÁN a személyiség, bátorság, kiállás, őszinteség, a hatalom jegye, uralkodója a NAP.
Az ember ebben az életszakaszban tanulja meg az önuralmat (vagy, szélsőséges esetben, infarktussal végezheti), illetve megtanulja felvállalni önmagát, és kiállni az igaza mellett.
Jó, ha ebben a korszakban az ember gyakorolja a bátorságot és az őszinteséget.
Hiba ebben a korszakban az anyuka vagy az élettárs árnyékában, hátulról, hatalmat gyakorolni.

Hatodik ciklus, 36 – 42 év, SZŰZ
A SZŰZ uralkodó bolygója a MERKÚR, amiről már volt szó az IKREK esetében. A SZŰZ azonban más minőségű, a kultusz tartozik hozzá, negatívan a különböző mániák. Ebben az életszakaszban kezdenek jelentkezni a legtöbb krónikus betegségek csírái, abban az esetben, ha az ember nem tanulta meg mindazt, amit az eddigi életciklusaiban meg kellett volna tanulnia.
Ebben az életciklusban a kultikus életmódot kell megtanulni. Ugyanakkor itt kell megtörténnie az anyagi stabilitásnak, a tevékenység (munka, vállalkozás) stabilizálódásának.
Jó, ha ebben az életciklusban az ember új szokásokat alakít ki, átszellemíti a tevékenységét, munkáját, kultikus gyakorlatokat végez.
Hiba ebben az életciklusban a régi szokásrendszert erősíteni, munkamániássá válni, az életbe beleszürkülni.

Hetedik ciklus, 43 – 49 év, MÉRLEG
A MÉRLEG uralkodója a VÉNUSZ, akárcsak a BIKA esetében. A MÉRLEG a mérték, egyensúly, párkapcsolat jegye. A legtöbb házasság épp ebben a ciklusban megy tönkre. Holott itt kellene a párkapcsolatot elmélyíteni, más alapokra helyezni.
Ebben az életciklusban kell a mértéket és az egyensúlyt megtanulni, ugyanakkor a MÉRLEG az igazság jegye is. Sok embernél, akik nem élnek egyensúlyban, ebben az életszakaszban jelentkeznek a derékproblémák és a vesebetegségek.
Jó, ha ebben az életciklusban többet meditálunk, és minden tevékenységünkben az egyensúlyt és a mértéket keressük, valamint a párkapcsolatunkat felújítjuk.
Nagy hiba ebben az életszakaszban valamelyik végletbe beleesni, például egész nap a pénzt hajszolni és a házasságot tönkre vágni.

Nyolcadik ciklus, 50 – 56 év, SKORPIÓ
A SKORPIÓ az újjászületés bolygója. Ez az az életszakasz, amikor az embernek sok szempontból meg kell halnia és újjá kell születnie: világnézet, életmód, hozzáállás terén. Akinek nem sikerül ebben az életszakaszban megfordulnia, gyakran súlyos betegséggel vagy halállal végzi.
A SKORPIÓ uralkodója egyrészt a MARS, másrészt a PLÚTÓ, így a bátorság, kiállás, harcok felvállalása mellett a spiritualitás is szóba kerül. Ebben az életszakaszban az embernek szép lassan a fizikai világról a szellemi megértések fele kell fordulnia.
Jó, ha ebben az életszakaszban az ember elengedi régi hitét, berögződéseit és szokásait, és újjászületik a lehető legtöbb dologban.
Hiba ebben az életszakaszban elmulasztani az újjászületést és a változást.

Kilencedik ciklus, 57 – 63 év, NYILAS
A NYILAS az igazi értékek megtanulásának, a hit kialakításának jegye. Uralkodója a JUPITER, ami negatívan a kritika vagy naivság, pozitívan a helyes értékrend (hierarchia) bolygója.
Az embernek ebben az életszakaszban ki kell alakuljon a stabil hite. A hit (a távlatok látása) hiányában sok ember ilyenkor tesz szert öregségi szemüvegre.
Jó, ha ebben a szakaszban az ember sokat meditál, hitét erősíti.
Nagy hiba, ha az ember még mindig az anyagiak rabja.

Tizedik ciklus, 64 – 70 év, BAK
A BAK az igazi felelősség, az igazi bölcsesség jegye, uralkodója a SZATURNUSZ.
Az ember ebben az életszakaszban válik bölccsé, vagy, ha az életciklusait nem élte meg rendesen, akkor magatehetetlen vénné. Ebben a szakaszban nem a munkának van értéke, hanem a csendes meditációnak, elmélyedésnek.
Jó, ha ebben az életszakaszban: az ember sokat olvas és meditál.
Hiba ebben az életszakaszban a kórházakat látogatni és másra szorulni.

Tizenegyedik ciklus, 71 – 77 év, VÍZÖNTŐ
A VÍZÖNTŐ uralkodója az URÁNUSZ és a SZATURNUSZ, az igazi szabadság jegye. Ebben az életszakaszban, az ember, miközben az igazi felelősséget megértette, lesz igazán szabad.
Itt az idő a szabadság teljes megélésének, az információ átadásának.
Aki nem tanulta meg az életciklusainak megfelelő tanulnivalóit, az legtöbbször el sem jut már ebbe a korszakba.
Jó, ha az ember ebben az életciklusban másokat tanít.
Hiba, ha már halott.

Tizenkettedik ciklus, 78 – 84 év, HALAK
Az utolsó életciklus, a HALAK, amelynek uralkodó bolygója a JUPITER és a NEPTUNUSZ, az egység megélésével függ össze. Az igazi szeretet és az egységélmény jegye.
Ebben az életszakaszban az ember már felkészül a halálra, vagyis a fizikai világ elhagyására.
Az ember mostanig megtanulta, amit meg kellett, bölcs és szabad lett, és megértette a szeretetet is. Ismeri az igazi értékeket, s azt is tudja, hogy minden egy.
Életéből életművet csinált, és van, amit átvigyen a szellemvilágba.
Hiba, ha nincs semmi maradandó, amit magával vihet, mert egész életében olyan dolgokért küzdött, amit itt kell hagynia.


Nocebo, avagy a modern kor fekete mágiája
Nocebo, avagy a modern kor fekete mágiája
Ebben a cikkben kényelmet megzavaró gondolatok vannak. Olyan gondolatok, amelyek feltételeznek valamit, amit tovább lehet gondolni, elemezni. Aki továbbra is a hatalmon lévők jóhiszeműségében és ártatlanságában ...

Kvantumfizika és a világnézetek harca
Kvantumfizika és a világnézetek harca
Az eddigiekben tisztáztuk, hogy az emberek által észlelt és megélt valóság egy szuperpozíció materializálódása, és ez a megjelenő valóság minden esetben a szemlélő tudatának függvénye. Az, hogy ...

Kvantumfizika és a felelősség
Kvantumfizika és a felelősség
A kvantumfizika tudománya megértést ad a felelősség megélésére is, hisz amikor a Schrödinger dobozát kinyitjuk, hogy megnézzük a macskát, akkor a mi felelősségünk az, hogy a macska él vagy halott. ...

Kvantumfizika és Isten szuperpozíciója
Kvantumfizika és Isten szuperpozíciója
A kvantummechanika a tudománynak egy olyan ága, melyben találkozni látszik a tudományos felfedezés és a hagyomány dimenziója. Az, amit a hagyomány, és több, a hagyomány témájában jártas, és azt ...

A járvány metafizikai megközelítése
A járvány metafizikai megközelítése
Eddig a járvánnyal kapcsolatban inkább társadalmi szempontok alapján írtam, ezekben az írásokban a párbeszéd hiányára és az egyoldalúságra koncentrálva. Ez a társadalmi, politikai és tudományos ...