Szepo

Az Oroszlán erőtere

Feltöltötte: Tövissi Enikő   ·   11 éve   ·   66019   ·   Archívum

Minősége szerint fix, elemi csoportosítás szerint tüzes jegy, évszak szerint nyári, pozitív jegy.

Uralkodó bolygója: Nap

Időszaka: júl.23.- aug.23

Az Oroszlán erőtere

Kép forrása: manovirag.hu

A görög mitológia szerint:

Az argoszi síkság északi szegélyén magasodó hegyekben élt a nemeai oroszlán, s rettegésben tartotta az egész hegyvidéket. A görög mítosz szerint Ekhidna kígyóistennő volt az oroszlán anyja, és az állatot Héra küldte büntetésül erre a vidékre. A fenevad a városhoz közeli területeken garázdálkodott, és addig még senki sem tudta legyőzni, mert bőre az acélnál is keményebbnek bizonyult. Héraklész félisten vállalkozott arra a feladatra, hogy megöli az oroszlánt. Egy kis városban, Kleónaiban szállt meg egy szegény parasztnál, akinek fiával szintén az oroszlán végzett. Héraklész útra kelt, megkereste a vadállat barlangját, és mivel azon két kijárat volt, betömte az egyiket. Az oroszlánt hosszas birkózás után buzogányütéssel elkábította, és puszta kézzel megfojtotta. Az oroszlán azonban még holtában is kemény feladat elé állította Héraklészt, mivel páncélos bőrét nem lehetett lefejteni. Ezért csak a gyémántnál is keményebb oroszlán karmokkal sikerült az állatot megnyúznia. Magára vette az acél keménységű bőrt, így maga is legyőzhetetlenné vált. Visszatérve Kleónaiba, a szegény paraszt feláldozta Zeusz tiszteletére utolsó kosát. Zeusz pedig fia, Héraklész tiszteletére, emlékül az égre helyezte el az oroszlánt, így született meg az oroszlán csillagkép.

Ebben a jegyben a Lélek pozitív erőit kifelé irányítja és szétáradó erőkifejtésben találja meg önkifejeződését. Az Én már elég fokozaton és tapasztalaton ment keresztül, hogy itt teljesen magára ébredjen; így az Oroszlánban az Én előtérbehelyezése, az önérvényesítés és a még normalitás határain belül mozgó önösség és önzés válik öncéllá. A Rák erőterében megszerzett szeretet megmarad, de az Oroszlánban uralkodó Nap szétsugározza ezt, szétárad és nagyobb kört von hatása alá. Keveredik a szeretet és az önösség oly módon, hogy az Oroszlán jóságos, jóindulatú, melegszívű, mindig kész adni és adakozni, annak akit rokonszenvesnek talál és azért , hogy saját nagyszerűségét élvezhesse. Ő a külvilágra akar hatást gyakorolni. Bár családfői gondoskodási vágy is él benne, nagyobb, szélesebb kört szeretne maga körül látni, aminek ő a központjában állhasson és mint a Nap fényét, erejét szétsugározhassa. Bőkezű, nagyvonalú, mert ezt tartja méltónak önmagához. Az oroszlán a szó szoros értelmében királyi jegy, mindig van az Oroszlán szülöttben valami fejedelmi önérzet, büszkeség, parancsolni tudó tekintély, még akkor is ha ez gátoltan csak szűkebb körben érvényesül- fölfelé tör, erőit a maga érvényesülésére fordítja, de híveit is magával emeli. A külvilág síkján királynak nevezik, a lélek síkján ez az Ego. Az Oroszlán a nagyságra vágyik: az Ego a magasba tör és királyi méltóságra vágyik, de lelki nagyságra. Túláradó erői, életereje, királyi tartása van. Értékeli az életörömöket, szeret jól élni, de az örömökben másokat is részesít: vendégszerető, gazdagon ellátja azokat, akik megfelelően közelednek hozzá. Az életörömökben hajlamos túlzásokba esni, a szerelmet önmagáért élvezi, de partnerkapcsolatban soha nem kicsinyes. Önösségében hiú, de hiúsága magától értedődő és tényleges értékeiben gyökerezik. Az anyagi dolgokat azért is becsüli, mert másoknak is juttathat belőlük, ezzel is fokozva a maga jelentőségét. Nem gyűjt, nem óv meg, hanem szétoszt, de igyekszik igazságosan mérlegelni. Az igazi Oroszlán-ember mindig igazságos, mert méltóságában ezt tartja magához illőnek.

Az Oroszlán félelme mindig abban gyökerezik, hogy nem ő a győztes.

Az egyik gyakori megnyilvánulási formája, ha nem sikerül az élre törnie, az a tévképzete támad, hogy összeesküvés történt ellene. Meg van győződve róla, hiszen másképp hogy nem sikerülhetett volna? Nem gondolja, hogy más is a saját győzelmével van elfoglalva, és nem azzal, hogy őt elgáncsolják, “kisemmizzék”, ellene szövetkezzenek. Hiszen “körülötte forog a világ” - gondolja.

A másik gyakori igen veszélyes forgatókönyv a félelemre, a konkurrenciától való félelem. Félelem attól, hogy egyszer észreveszik az eddig elért “trónt”, és letaszítják onnan. Valaki letaszítja az egot és maga ül oda.. Valószínű, ez hatalmas zuhanás és sokan vannak akik akkor egy másik módot választanak a figyelem felkeltésére: betegségbe menekülnek.

oriAz Oroszlán erőterében levő Lilith ennek a jegynek a mély-tudattalanba merülő tulajdonságait kölcsönzi tulajdonosának. Akkor beszélünk Oroszlán karmáról, ha a Lilith, a sárkányfarok vagy több bolygó (stellium) kerül az Oroszlán-jegyébe, VAGY ha ezek a 5-as házba kerülnek. Rejtett Oroszlán karmát sejtet a Napnak a sárkányfarokkal vagy a Lilith-el való együttállása. Ha a Nap, a Hold vagy a sárkányfarok ebben az erőtérben helyezkedik el, akkor eléggé nyilvánvalóak az Oroszlán-jellemzők. Természetesen minden más bolygó, ha ebben a jegyben tartózkódik, a fent említett tulajdonságokkal rendelkezik.

Az Oroszlán jegyében kezdődő Ház, az az életterület, amely a fent említett tulajdonságokkal rendelkezik. Amelyik házban a Nap elhelyezkedik, az említett életterület előzményeiként szolgál(bennünk).

Az ötödik ház (életterület) tartozik az Oroszlán hatásköre alá, tehát az ebben a házban megforduló bolygók mind Oroszlán minőséget kapnak, ennek jellemzőivel felruházottak lesznek. Ezáltal a személy is rendelkezni fog Oroszlán jellemzőkkel.

Az oroszlán archetípusa, akár a többi jegynél láttuk, jelen van a vilgban. Ahogy a felkelő Nap gondoskodik arról, hogy az Élet ereje soha ne fogyjon el, ugyanúgy ez a jegy is az erő, a tiszta életerő archetípusát testesíti meg. Ez az erő tölti el élettel a testet, és ez teremti meg az életörömöt, az élet szeretetét. Ez az életadó elixír a szexualitásban nyilvánul meg elsődlegesen, amely egyrészt az élet örömteli játéka, és biztosítja is az élet fennmaradását.

Az első jelkép, amivel legelőször találkoztunk az édesapánk, aki a lélek férfias principiumát közelhozza hozzánk, az átvilágításával, a meleg gondoskodásával.

Oroszlán-principiumhoz tartozik minden őrző-védő állat, az erős oroszlán, a büszke sas, amely gyakran uralkodóházak címerében is szerepel. Növények közül természetesen a napraforgó, az ebben az időszakban virágzó kardvirág, a férfiakat lázba hozó témák közül a korona, trón, címer, jogar, elegáns autók, az arany. Ide tartozik az 1-es szám, a vasárnap(Sunday), színek közül az arany és a sárga szín. A test síkján elsősorban a szív és a szem tartoznak ide.

Oroszlán országok:Franciaország, Olaszország, Szicilia, Csehország, Észak-Románia(Székelyföld a Skorpióhoz tartozik), az Alpok, Kalifornia, Baden;

Oroszlán városok: Róma, Prága, Linz, Bristol, Portsmouth, Philadelphia, Damaszkusz, Chicago, Bombay.

A hivatás síkján ide tarozik minden vezető jellegű tevékenység, vállalkozó, minden fő- előtaggal kezdődő szakma.

 Az Oroszlán önösségét, egoizmusát a vele szemben elhelyezkedő, vízöntői minőséggel lehet kiegyenlíteni; azzal, hogy az ember szellemi közösségbe tartozik és itt háttérbe szorítja önös érdekeit.

Végezetül Márai Sándor “12 jegy-12 idézet” -ének az Oroszlánokhoz intézett sorait ajánlom:

“Oroszlánoknak – A hiúságról

Legtöbbet és legkegyetlenebbül a hiúságtól szenvedtél? Mindig be akartad bizonyítani magad? Értelmed, szellemed vagy más, gyanúsabb és nevetségesebb képességeid, társas biztonságod, fellépésed vagy az emberi dolgok ismeretében való jártasságod? Forgolódtál a világi piacon, s oly nevetséges voltál, mint a clown a cirkusz fűrészporos porondján, mikor utánozza az állatszelídítők és erőművészek veszélyes mutatványait. S miért nem gondoltál soha arra, hogy a tetszés, melyet így arathatsz, egy unatkozó, kaján és gyermekes tömeg alkalmi tetszése csak? Egyetlen pillanata a magánynak, az önismeretnek, mikor legyőzted a hiúságot, többet adott neked is, az emberi világnak is, mint minden mutatvány, mellyel a világ előtt illegetted magad. Egyetlen mozdulata az alázatnak nagyobb hőstett, mint minden mohó produkció, melyet az emberek megtapsolnak. Gondolj erre, míg nem késő.”

 

http://www.asztroporta.hu/


Felhasznált irodalom:

Baktay Ervin: a csillagfejtés könyve;

Peter Orban: Az asztrológia tankönyve;

Dubravszky László-Eörssy János: A tradicionális asztrológia tankönyve;

Kozma Szilárd: A karma sajátosságai a napjegyek szerint;

http: //www.gae.hu/ mitologia

http://napkavehaz.hu/szelence/12-jegy-12-marai-idezet
Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
A mozgás egészen pontos meghatározását megadni éppolyan nehéz, mint az időét, a térét vagy a létezését. A mozgás mélyen átszövi a létezést, olyannyira, hogy fogalmazódtak meg már e kettőt ...

Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Szellemiekkel foglalkozók körében olykor felmerül(het) a kérdés, hogy azokat a magas, tiszta elveket, amelyeket elsajátítottak a spirituális „tudományból” miként lehet összekapcsolni a személyes ...

Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Van, aki a fény ünnepének nevezi a Karácsonyt, van, aki a szeretet ünnepének. Valójában a fény és szeretet egységének ünnepe, a krisztusi princípium ünnepe (amelyben egységesen van jelen fény és ...

Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Először vegyük a véletlen fogalmát. Voltak ugyan olyan metafizikai kijelentések, hogy a véletlen nem létezik, de ha alaposabban utánanézünk, kiderül, hogy létezik és éppen a metafizikai irodalomban ...

A Bak erőtere
A Bak erőtere
Minősége szerint kardinális, elemi csoportosítás szerint földi jegy, évszak szerint téli, negatív jegy. Uralkodó bolygója: Szaturnusz Időszaka: dec.22.- jan.20.