Szepo

EGYsÉGes asztrológia

Feltöltötte: Tövissi Enikő   ·   8 éve   ·   21332   ·   Archívum

“A Tabula Smaragdina mondanivalója a következő. Ha az ember az EGY varázslatának műveletét végre akarja hajtani, műveletéhez az, ami lent van, és ami fent van, egymásnak megfelel. Mert ahogy minden dolog az Egy gondolatából származik, úgy a természetben is- átvitellel ugyan, de – minden az Egyből keletkezett” (Hamvas Béla) Az asztrológia ezt az Egységlátást szolgálja, ami az embernek is rendeltetésszerűen is feladata a Földön. Az olyan asztrológiai ágazatok, amelyek a modern kor igényeihez igazodva jóslásokkal szolgálnak, ugyanolyan rész-igazságokat tárnak fel az Egészből, amilyen részigazságokat tárnak elénk egyes tudományok részterületeinek részterületeinek a részterületei :) Érzékeljük-e, hogy az ember ennél sokkal “kerekebb” Egész(ségesebb) Egy-sége a Világegyetemnek? Vajon ki kell-e ragadnunk egyes bolygókat, hogy azokat vizsgálva könnyedén ellavírozhassunk a magunk építette magas falak között? Le kell-e az embert alacsonyítanunk az állatból kifejlődött egyed szintjére(majomból lett ember), vagy inkább fel kell emelnünk az Isteni szintre?

EGYsÉGes asztrológia

Sokan tudják ma már és használják az asztrológiát önismeretre, ez rendben is van. Azt viszont kevesen tudják, hogy ez az önismeret az “arany”hoz mérettetik. A hagyományokból tudjuk, hogy a világ megismerése, de még a teremtése is belülről történik, minden elem a befele fordulással ismerhető meg és ugyancsak ebben a hermetikában oldható fel és változtathatóak az elemek arannyá, ennek a módszertanával az alkímia foglakozik. Az arannyá váláshoz örökös napsütésre, Fényre(belső átvilágításra) van szükségünk. “Az alkímia azt mondja, hogy a lények és a dolgok meg- és átváltoztathatók. Annál is inkább, mert ahogy a lények és a dolgok itt a földön élnek, az nem is természetes, nem is tökéletes....Az alkímia az a tudás, mely a tulajdonságok és az elemek megváltoztathatóságát tanítja...Ezt a romlást ki kell küszöbölni és az eredeti természetet helyre kell állítani. Az analógia nyelvén ezt úgy fejezték ki, hogy az elemeket arannyá lehet változtatni”. (Hamvas Béla)

Kezdjük hát magunkkal!

 

Az önismeret egy nagyon fontos ismeret, de önmagában, az “arany” tudása nélkül akkor is csak részismeret marad, ami az Abszolut Szellem végtelenségébe és Egységébe még nem kapcsol be. Egyetemes tudással is kell rendelkezzen az ember ahhoz, hogy Egység-logikában gondolkozzon és így éljen. Ennek első és mindenkori legfontosabb lépése, hogy az ember saját személyén belül gondolkozzon és lásson egységesen, önmagához való részrehajlás és önámítás nélkül, tisztán és szabadon. Csak ez tudja felszabadítani. A puszta önismeretből lehet még saját tengelyünk körüli forgás. Sokszor gondolkoztam és találkoztam is azzal az elgondolással, hogy az ember cselekedjen lekiismerete szerint. De ha ez távol áll az Egyetemestől?

 

Az ember Univerzális lény, az Abszolut Lét egyfajta megnyilvánulása, benne lüktet a lét minden törvénye és rendje. Az Abszolut Tér erőterei, minőségei formát öltenek a Földön élő élőlények természeti tulajdonságaiban. Az univerzumban Egyetemes Rend működik, amelyet az Egyetemes Törvények tartanak fenn, így az Univerzum minden élőlényében ez a Rend nyilvánul meg, akár tud róla, akár nem, akár hiszi ezeket a Törvényeket akár nem. Még a tenger és az óceán sem tud ellenállni a Hold magnetikus hatásának, így kénytelen dagályt és apályt produkálni.


Nem ismerek olyan embert, akiben ne merülnének fel a Léttel kapcsolatos kérdések, ne állna meg kérdőn és tétován egy szerencsétlenség vagy egy haláleset kapcsán, akinek ne lennének problémái. A  zavaros, rosszul megélt minőségek bizonyos életterületeken az élet során figyelmeztetésként jelentkeznek egy-egy betegség, szerencsétlenség, baleset formájában, aminek ébresztő jellege és funkciója(!) van. Azzal az információval kell szolgáljon, hogy a beteg vagy sérült testrészek morfogenetikus mezőihez tartozó szellemi síkon saját zavarával az ember szembesülve, azt ki tudja javítani. Nem büntetések ezek, hanem következmények. Zavaros szellemi struktúráknak (gondolatoknak) a fizikai szinten is zavarosak a megjelenési formái. Ami itt a Földön megnyilvánul, annak oka a szellem szintjén keresendő ("ami lent van ugyanaz, mint ami fent van"). Mivel a kiegyenlítődés törvénye is az egységet szolgálja, ezért vannak a betegségek és általunk “rossz”nak tartott és rosszul megélt tapasztalataink. Sokkal könyebb észrevenni a bennünk kavargó zavarokat, ha találkozunk velük: ha személyünket érintve formát öltenek. Addig amíg ezek bennünk csak szellemi formában léteznek, addig sokszor nem észleljük, így jutunk el ahhoz az állapothoz, amikor materializálódnak(orvosilag úgy mondják szomatizálódnak).

 

Azok a bolygók és jegyek amelyeket az asztrológia használ, tulajdonképpen az Egyetemes Létstruktúra bizonyos minőségeit jelképezik, így ebben a struktúrában, amiben az ember is részt vesz az Univerzumba születettsége révén, ő is részesül ezen minőségekből. A paletta színes, az emberek és a sorsok is szinesek, DE! EGY Egyetemes Értékrend van, amit egyszerűen Egyetemes Igazságnak nevezünk. Az Igazság köré(és mellé) sűrüsödött valóságot  az EGYSÉGre való törekvés RENDezi. Az összes Egyetemes Törvény azt szolgálja, hogy az ember észrevegye és megélje az Egységet ( Isten országát) és igyekezzen emberből Istenné válni, hiszen ahogy a teremtéstörténet kifejezi, az ember Isteni képmásra teremtődött. Ez azt jelenti, hogy potenciálisan Istenné válhat, vagyis Eggyé, Abszolut Szellemé. Ezt az állapotot hívja a vallás Megváltásnak, ez jelenti azt, hogy az ember leküzdve született rossz szokásait, normális emberré lehet. A cél, hogy minden ember vissza tudjon térni a Forráshoz, az Egységes világlátáshoz és érzékeléshez, így élje életét. Ehhez Újjászületés, Éberség kell! A gyermekemberből akkor lesz szellemileg felnőtt, amikor megismeri önmagát és kezdi észrevenni majd kijavítani magát, de ezt horoszkóp nélkül honnan tudhatná? Minden gátolt minőség bennünk az újjászületést meghiúsító kísérlet az egyén részéről. A gátlás csak az ego-t szolgálja, az ember biztonságos manőverezését az addigi megszokott zavaros világában, amely egyben el is választja az Abszolutum teljes világosságától : a Teljességtől.  Ahol ego van, mit tud az Isten tenni?

 

Az asztrológia, akár hisszük, akár nem, azt tudja megmutatni, hogy az Univerzális minőségeket eredendően hogyan éljük meg, hogyan állunk az Egyetemes Értékrendben abban a vonatkozásban, sőt egymáshoz való viszonyulásukban is mennyire Igaz és harmonikus ezen minőségek kapcsolódása. Az embert a zavart szellemi struktúrája teszi emberré, az Egyetemes Értékrend szerint megélt (isteni) tulajdonságai Istenné teszik, mert az emberben potenciálisan megvan a lehetőség és a képesség, hogy magát a zavart szellemi struktúrákból “kibogozza” és felülemelkedjen rajta. Szellemi forrásból származik az ember, itt a Földön anyagba süppedt szellemi zavartsága révén, de felszabadítani magát szintén szellemi úton tudja.  Az ember a szellem Teremtő imaginációjával, a Szó mágiájával, rendelkező mikrotheosz (kis Istenség), aki íly módon rendezni tudja saját magán keresztül Sorsát, hozzájárulva a Világegyetem Rendjéhez.

 

 Mert “a sors az, ami vagy az embert számolja fel, vagy azt az ember számolja fel”(Hamvas Béla - már megint)


http://www.asztroporta.hu/

Kedves olvasó! Szeretnél hozzászólni a cikkhez? Vagy csak egy gondolkodó és kutató közösségre vágysz? Egy olyan portál tagja szeretnél lenni, ahol elmondhatod a véleményed?
Csatlakozz: Szabadszoba.net

Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
A mozgás egészen pontos meghatározását megadni éppolyan nehéz, mint az időét, a térét vagy a létezését. A mozgás mélyen átszövi a létezést, olyannyira, hogy fogalmazódtak meg már e kettőt ...

Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Szellemiekkel foglalkozók körében olykor felmerül(het) a kérdés, hogy azokat a magas, tiszta elveket, amelyeket elsajátítottak a spirituális „tudományból” miként lehet összekapcsolni a személyes ...

Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Van, aki a fény ünnepének nevezi a Karácsonyt, van, aki a szeretet ünnepének. Valójában a fény és szeretet egységének ünnepe, a krisztusi princípium ünnepe (amelyben egységesen van jelen fény és ...

Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Először vegyük a véletlen fogalmát. Voltak ugyan olyan metafizikai kijelentések, hogy a véletlen nem létezik, de ha alaposabban utánanézünk, kiderül, hogy létezik és éppen a metafizikai irodalomban ...

A Bak erőtere
A Bak erőtere
Minősége szerint kardinális, elemi csoportosítás szerint földi jegy, évszak szerint téli, negatív jegy. Uralkodó bolygója: Szaturnusz Időszaka: dec.22.- jan.20.