Szepo

Gondolatok minden napra - a hét napjainak értelmezése

Feltöltötte: János-Széll István   ·   9 éve   ·   19773   ·   Ez meg az

Minden napnak értelme van. Nem várhatjuk mindig a hétvégét, mint valami jutalmat. Mert nem ugorhatunk át egyetlen napot sem. Az élet folyamatában minden nap számít, ugyanakkora súlya van minden percnek. Hogy megint hétfő? Igen! Megint egy esély az egységre.

Gondolatok minden napra - a hét napjainak értelmezése

Kép: https://www.flickr.com, Andy Matthews, Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic

Vasárnap

A Vasárnap a Nap, vagyis a férfiak napja. A személyiség, a személy, az én napja. A hét első napja, amikor elindulunk, megteremtünk, nekifogunk, a Mágus napja. Az éntudat, az átvilágítás ideje. Vasárnap az első teremtés, amikor létrehozzuk a utat. Az utat, amelyen elindulunk a felébredés és az éberség fele. Ez a nap egyszerre az elmúlt hét eredménye és a következő hét kezdete. Ezért egyszerre történik átvilágítás, elemzés és tervezés. Egy kör bezárul, egy másik megnyílik. Megszületik egy újabb lehetőség, egy újabb esély az éberségre. A megszületés és ugyanakkor az újjászületés napja.

Hétfő

A Hétfő a Hold, vagyis a nők napja. A visszacsatolás napja. Felmerül a kérdés, hogy hogyan térjünk vissza az egységhez, hogyan fedezzük fel magunkban az Egy -et. Hogyan realizáljuk az egységtudatot. Gyakran inkább az elszigetelődés és a magány érzése tör ránk, mintha egy külön burokban lennénk, amelyből nem tudunk kilépni. Ezt a burkot kellene lebontani, hogy az információ befele, és kifele is áramolhasson. A világ közvetít, sugall, elmond, informál: csak hallani, látni és érezni kellene. De nekünk is van ebben szerepünk, hisz mi alakítjuk, teremtjük, alkotjuk azt a világot, amely visszaközvetít. Válaszol a teremtésre. Ebben mérhetjük le, hogy amit gondolunk, teszünk vagy mondunk ki, az mennyire igaz, mennyire hiteles. A hétfő a rezonancia napja: a tükröződés megértésének ideje, amelyben látjuk, mit adunk és mit kapunk. És hogy mennyire érezzük magunkénak azt, amik vagyunk valójában. Befele fordulunk, hogy megnézzük, mi van bennünk, hogy megértsük, mi van kívül, körülöttünk. Az információ érzékenységet - vagyis az éberséget - folyamatosan növelni kell. Ha elzárkózunk az információtól, védekezünk ellene, akkor a burkot vastagítjuk. Az ember gyakran fél az ismeretlentől, védekezik, elzárkózik. De érdekes módon, minél inkább nyitottak vagyunk, annál inkább egyek vagyunk. A burok a páncél, amiről azt hisszük megvéd, de közben csak elzár. Nem csak a rossztól, a fájdalmastól vagy a kellemetlentől, hanem a jótól is. Minél vastagabb az ember páncélja, annál agresszívabb, főleg önmagával szemben. Hétfő a befogadás, a nyitottság, az egység, az otthon, a család napja. Egyek vagyunk a világgal, ha nem zárkózunk el előle. Ez a hétfő üzenete.

Kedd

Kedd a Mars, azaz a harc napja. Az élethez bátorság kell. Hisz a megismeréshez meg kell mozdulni, előre kell menni, az igazat vállalni kell. A harc elengedhetetlen, ha nem akarunk háborút. A megismerés folyamatos leleplezés, s ennek részesei vagyunk. Van - e bátorságunk önmagunkat leleplezni, kis hazugságainkat beismerni, vagyis: harcolunk önmagunk gyengeségei ellen? A kísértés kettős. Egyrészt az ismeretlen, amit meg kell ismerni, az kísért. De kísért a kényelem, a hamis béke, a kiegyezés és a korrupció. Ez az a kísértés, amibe nem kellene belemenni. A harc elkerülése az első lépés a korrupció fele. Nincs itt kegyes hazugság, itt csak hazugság és igazság van. Harcolunk az igazság mellett, vagy nem harcolunk és a hazugságnak teret engedünk. A kedd nem csak a harc, a szenvedély napja is, a megismerés szenvedélye, amelyben elválasztjuk az igazat a hamistól. Ha a hét többi napján kerülted a harcot, akkor kedd lesz a legzsúfoltabb napod. A harc értelme az egyenes emberi kapcsolat, a tiszta érzelmek, a bátor kiállás, önmagunkért, az igazságért, egymásért.

Szerda

Szerda a Merkúr, azaz az analógia megértésének napja. Az univerzális orientáció szükségessége. Ma különösen fontos, hogy megtanuljunk analógiákban gondolkodni és látni, hisz ezt a képességünket eléggé elvesztettük az idők folyamán. Az analógián keresztül érthetjük meg az "ami fent az lent" Hermészi axiómát. Ugyanakkor ki kell emelnünk a kommunikáció, az olvasás és az írás fontosságát is. A kommunikációval kapcsolatban: meg kell valósítani a gondolat - szó - tett egységét. A teljesen egyenes, igaz kommunikációt. Az olvasással tájékozódunk, az írással megismerjük önmagunk.

Csütörtök

Csütörtök a Jupiter, vagyis az értékítélet napja. Mi fontos nekem? A belső hierarchiát ki kell alakítani. A belső fontossági sorrend segít a döntésekben, ez alapján rendezhetjük az életünket. Akinek nincs belső fontossági sorrendje, annak nincs rend a lelkében, szellemében. A rend azt jelenti, hogy minden a helyén van. Úgy, ahogy az ember is a helyén van, ha rend van benne. A belső hierarchiának a kialakításában az első lépés az értékrend. Az értékek ismerete ugyanaz, mint a hamis dolgok felismerése és kiszűrése. Ez a méregtelenítés. Az ember úgy lehet saját életének uralkodója, ha a helyén van, azaz: értékrendje van, vagy ami ugyanaz: a megfelelő hierarchiát kialakította. A rend azt is jelenti, hogy az ember helyzete törvényes.

Péntek

Péntek a Vénusz, azaz a mérték és az egyensúly napja. Itt az ideje a mértéket megismerni. A mérték megértése a szélsőségek, azaz az ellentétes pólusok megismerésén keresztül jön létre. Ha a dolgokat elvisszük valamelyik végletükbe, akkor kiderül azok igazi tulajdonsága. A mérték, az egyensúly nem a két véglet között, középen helyezkedik el. Az csak a langyos közép. Az igazi egyensúly a két véglet fölött van, ahol a dolgok új értelmezést nyernek. A víz esetében nem a langyos víz a mérték, amely a forró és a hideg víz egyvelege, hanem a víz megértése, mint alapelem, mint behatolás, mint megismerés, mint az élet alapja. A világ, a természet, a kozmosz attól szép, hogy mérték van benne. A mérték nem zárja ki a végleteket, hanem megérti azokat. A robbanás és a nyugalom folyamatos váltakozása.

Szombat

Szombat a Szaturnusz, vagyis a felelősség és az elszámolás napja. Itt az elszámolás ideje. Amit tettünk, annak következményeivel el kell számolnunk. Szombat a felelősség, az elszámolás napja. Akkor vállunk igazi felnőtté, ha el tudunk számolni tetteinkkel. Akkor nyílik meg a csatorna közöttünk és a Mester között: a felettes én ekkor szól hozzánk. Ezért szombat a böjt napja is, amikor nem terheljük szervezetünket semmilyen fizikai dologgal, hogy a szellemet jobban megérezhessük. Ez a nap a meditációé. Mielőtt ez a kör végleg bezáródna, és egy új elkezdődne, elszámolunk tetteinkkel, felmérjük tévedéseinket és hibáinkat, megnézzük hiányosságainkat, hogy aztán új ismeretekkel és erővel fogjunk neki ismét.


Nocebo, avagy a modern kor fekete mágiája
Nocebo, avagy a modern kor fekete mágiája
Ebben a cikkben kényelmet megzavaró gondolatok vannak. Olyan gondolatok, amelyek feltételeznek valamit, amit tovább lehet gondolni, elemezni. Aki továbbra is a hatalmon lévők jóhiszeműségében és ártatlanságában ...

Kvantumfizika és a világnézetek harca
Kvantumfizika és a világnézetek harca
Az eddigiekben tisztáztuk, hogy az emberek által észlelt és megélt valóság egy szuperpozíció materializálódása, és ez a megjelenő valóság minden esetben a szemlélő tudatának függvénye. Az, hogy ...

Kvantumfizika és a felelősség
Kvantumfizika és a felelősség
A kvantumfizika tudománya megértést ad a felelősség megélésére is, hisz amikor a Schrödinger dobozát kinyitjuk, hogy megnézzük a macskát, akkor a mi felelősségünk az, hogy a macska él vagy halott. ...

Kvantumfizika és Isten szuperpozíciója
Kvantumfizika és Isten szuperpozíciója
A kvantummechanika a tudománynak egy olyan ága, melyben találkozni látszik a tudományos felfedezés és a hagyomány dimenziója. Az, amit a hagyomány, és több, a hagyomány témájában jártas, és azt ...

A járvány metafizikai megközelítése
A járvány metafizikai megközelítése
Eddig a járvánnyal kapcsolatban inkább társadalmi szempontok alapján írtam, ezekben az írásokban a párbeszéd hiányára és az egyoldalúságra koncentrálva. Ez a társadalmi, politikai és tudományos ...