Szepo

Joó Violetta: Az Ikrek karma

Feltöltötte: Kozma-Joó Viola   ·   9 éve   ·   22539   ·   Sorsrendezés asztrológiával

Az Ikrek jegy azt az erőteret testesíti meg mely az Abszolút Létben az Abszolút Szellem és a lét határállapotába került anyag – anyagi sík közötti megbízható információ cserét rendeltetett elvégezni. Ezért az Ikrek karma ennek az információ cserének, és a fizikai sík általi tükröződésnek a zavarait jelenti. Ezekből a zavarokból születik az ikrek karmás emberekben a téves kétség, kételkedés, majd ezekből keletkeznek a kettősségek náluk, amik miatt nem lehetnek boldogok egészen addig, amíg a szellem és az anyag közötti információ cserét, tükröződést, vagyis a szellemi és az anyagi világ helyes értelmezésének és egyeztetésének képességét helyre nem állítják magukban a karmafeloldásuk során.

Joó Violetta: Az Ikrek karma

Az Ikrek karmára utaló jelek a horoszkópban: Negatív Ikrek Nap, Sárkányfarok vagy Lilith Az Ikrekben, továbbá együttállások a születési képletben és ha a születési év a kínai asztrológia szerint a Patkány éve.

Az Ikreknek ez az európai, tradicionális, de főként a bulvár asztrológia a friss, levegős, könnyed oldalát/arcát ismeri. Az Ikrek kapcsán egyfajta humánus, idealizált képet alkot egy uniszex, örök fiatal, gyors beszédű, jó kommunikációs készségű és gyors észjárású személyiségről.

De ezzel sorsismeret szempontjából semmit sem érünk. Az Ikrek természetét egy mitológiai párhuzam által részben megmutató bevezetőt írok le előbb, amely révén majd könnyebb lesz megérteni, hogy miért is tud az Ikrek karmás ember kétségbeesett, és megátalkodott, sötét depresszióba és világgyűlöletbe (főleg-embergyűlöletbe) esni, miközben megoldásra váró, mély sorskérdései súlyát sziszifuszi küzdelemmel akarja önmagáról ledobni és kikerülni saját élete legszemélyesebb nehézségeit.

Hermész/ Mercurius - ógörög, majd római isten

A mítosz szerint egy éjszaka alatt megfogant, s napkelte előtt meg is született Zeusz és egy nimfa gyermekeként. Első éjszaka miután anyja fáradtan álomba szenderült ő kifészkelődte magát a pólyából és útnak indult, megtetszett neki egy marhacsorda (Apollón isten marhái), amit furfangosan, hátrafelé menetben, hogy a nyomok megtévesztőek legyenek, elhajtott. Még a marhacsorda ellopásának éjjelén feltalált hangszere, a líra aztán elbűvölt mindenkit, Apollónt is, így cserében megegyeztek: Apollón neki adja az ellopott ötven marhát a líráért. Később még gyermekként több hangszert felfedez, mindenhol ott van, mindenben részt vesz, harcos, gyógyító, zeneművész, feltaláló, kereskedő, furfangos tolvaj, s végül Zeusz bizalmas hírvivője lesz, fő közvetítő a halandók és az istenek világa között. Már az előbbi hosszú felsorolásban is felfedezhetjük a másik két levegő jegyet: a diplomatikus és művészi, főleg zenei (levegő használatával létrejövő művészi kifejezési mód!) - érzékkel megáldott Mérleget és a szabadság szellemében, bátran újító, feltaláló, kötöttségek nélküli, öntudatos Vízöntőt. Az Ikrek ugyanis labilis/változó energiájú jegy, ami azt jelenti, hogy jól ismeri az idetartozó (levegő elemű) kardinális és szilárd jegyek képességeit, munkásságát, ő feloldja, változásra, szolgálatra késszé teszi a levegő elemben rejlő lehetőségeket.

A teremtés harmadik mozzanata, ami mindent magában rejt, a kettőből egyet csinál. Erről, az Ikrek által jelölt létmozzanatról szólnak az alábbi ősi tanítások is:

"A világ akkor érik meg, ha a kettőből egy lesz, a külső olyan lesz, mint a belső és a férfi egy lesz a nővel úgy, hogy az nem lesz se férfi se nő" /Hamvas Béla - Szufi

"A földről az égbe emelkedik, aztán ismét a földre leszáll, a felső és az alsó erőket magába szívja. Az uralmat önmagad és az egész világod fölött így nyered el. E perctől fogva előled minden sötétség kitér." /Hermész Triszmegisztosz – Smaragdtábla

„Jézus mondta nekik: Ha a kettőt eggyé teszitek, a belsőt olyanná mint a külső, a külsőt mint a belső, a fölsőt mint az alsó, a férfit és a nőit egyetlenné teszitek, hogy a férfi ne legyen férfi, sem a nő nő; ha szemek helyébe szemet, kezek helyébe kezet, lábak helyébe lábat tesztek - akkor fogtok bemenni.”
(Mt 18,3; Mk 10,14)

Ha végiggondoljuk az ógörög istenség élettörténetét, nagyszerű képességeit, sokoldalúságát, amelyekkel igencsak könnyen elért bármit, amit csak megkívánt, kiindulhatunk abból, hogy az Ikrekben rendkívül erős a vágy, hogy könnyen, pusztán az esze – lineáris (merkúri) logikája járatásával, akár egy nap vagy egy éjszaka leforgása alatt megvalósítsa legnagyobb vágyait is, és még ha tisztességtelenül is jár el, azt elnézzék neki. És belőle ömlő, szintén nagy könnyedséggel, pillanatok alatt, létrehozott művészi, önkifejezési alkotásai révén a nagyobb csávákat is minden gond nélkül megússza, mégpedig a nagyszerű képességeinek egy éjszakai produktumával való üzletelés révén, egy éjszaka alatt feltalált hangszer eladása ötven marháért. Amit már előzőleg úgyis csakúgy kedvére eltulajdonított kérdezés nélkül, kedvtelésből és nem komolyabb szükséglet által vezérelve.

Az Ikrek karmás személy igen türelmetlen a világgal szemben és nagyra van az észbeli képességeivel, a megoldó képességével – ilyen a Merkúr uralta jegy negatívan, ezért nem tud kellő alázattal állni a negatív determinációinak feloldásához, a megváltáshoz, spirituális rendeltetéséhez és a sorshoz. Szellemi, de negatívan hitetlen, materialista és spekuláns – a lineáris logikát nem a Szellem világ (az Abszolút Szellem) és a fizikai sík közötti kommunikációra használja. Egy éjszaka leforgása alatt meg akarja oldani, túl akar rajta lenni a sorskérdéseken is, de legfeljebb 2-3 nap alatt, hogy aztán újabb dolgokkal foglalkozhasson. Elemi szinten szembeszegül az életre szóló feladatokkal, az őt hosszútávra lekötő nehézségekkel, meghaladásra váró személyiségi problémáival. Ahogyan az Ikrek asztrológiai tengelypárja szerinti karmával rendelkezők – a Nyilas karmások, úgy az Ikrek karmások is nehezen fogadják el az élet apró kellemetlenségeit. Míg a Nyilas karmás az egyéni önérzetének alárendelt hamis igazságtól „felmagasztosultan” és elkábultan irritálódik az őt hétköznapi nehézségek elviselésére és megoldására is kényszerítő sorserőkkel, addig az Ikrek karmás azért szenved ugyanígy, mert ő pedig a lényét alkotó lineáris logikát magasztalja fel és teszi mindenhatóvá (ülteti az Úristen helyébe) amitől az luciferivé és sötétséggé – vagyis önmaga által elnyelt steril fénnyé-haszontalan és önelveszejtő tudássá változik. Sőt, nem csak önelveszejtővé, de a luciferi logika mindenhatóságával másokat is megfertőzővé. (A kínai asztrológiában nem véletlenül jelölik ezt a konstellációt az intelligens, szapora Patkánnyal.)

Amíg ezt a magával hozott (negatív örökletes karmikus) tévhitet le nem győzi és minden fenntartás nélkül, maximális szolgálatkészséggel fejet nem hajt a felsőbb isteni értelemnek, a metafizikai törvényeknek, addig az élete általában egy mókuskerékben való teperés, vagy pedig egérutakon való menekülés és vesztegelés.

Fel kell számolni életében a kettősségeket, a kettős érzéseket is. Meg kell valósítania a személyén belül és a gyakorlati életében is a fent és a lent egységét, a szellem és az anyag egységét, a nő és a férfi egységét.

Amíg ide el nem jut addig folyamatosan kételkedik, sorozatosan keményen megcáfolja a férfi és a nő harmonikus egységének létezését, a szellem és az anyag egységét, a fizikai világ, mint megváltódási lehetőség értelmét megtagadja, mert nem akarja problémaként elismerni a Lilith-et, az őskáoszt, mindenféle elmélet kitalál, hogy azt ne kelljen neki megoldásra váró problémaként látni, ugyanis annak a problémának a megoldása túl nagy erőfeszítés számára, de persze ezt semmiképp sem szeretné bevallani, még maga előtt sem. Önző módon képtelen a figyelmét, értelmét, erejét, idejét a saját megváltódásának szentelni, mert – mint általában a Levegő karmás személyek - félreértelmezi a szabadságot és a hosszútávra szóló feladatokat nem az élete értelmeként fogja fel, hanem rabigaként, börtönként, igazságtalan büntetésként.

Boldogságát nem hiába nem találja akkor sem, ha ezermester, művész, sportoló, természetgyógyász, mester, szerető és szülő lesz, amíg nem néz végre szembe teljes nyugalommal és kitartó felvállalást fogadva a saját démonaival. Démonaiban, gyengeségeiben hol nem hisz, hol pedig eltúlozza őket, hogy „ártatlanul” megfutamodhasson előlük. Ez utóbbi önámító, önátverő magatartás már kifejezetten az Árnyék-én jelenségek körébe tartozik.

Árnyék-énje mindenkinek van, ez az úgy nevezett bennünk rejlő, a karmánkba belebújó árny-öntudat, amit a biblia Luciferként és Sátánként nevez meg. Mindenkinek van, de az Ikrek karmásoknál kifejezetten erős és rafinált, mondhatni egy végtelen leleményességgel és gátlástalansággal rendelkező belső „ördög”, amit emiatt a rafináltsága miatt nagyon nehéz felszámolnia a „gazdaszemélynek” - hétszázhetvenhétszer is le kell vágni a fejét.

Arra vonatkozóan, hogy tulajdonképpen röviden és egyszerűen megfogalmazva, mit is tesz ellenünk az Árnyék-énünk, Kozma Szilárd megfogalmazását idézem: az Árnyék-én az bennünk, ami mindig lebeszél arról, amit tényleg (karmánk feloldása és boldogulásunk érdekében) meg kellene tennünk.

A vallásoknak azon tévedése, miszerint „Lucifer” vagy „Sátán” (ahogyan az Isten is) valamiféle felettünk álló, külső – különálló, az embertől misztikusan és mesébe illően különböző, lények, velünk, mint sakkbábukkal játszadozó szellemi hatalmak sajnos elbagatellizálja mindazt, amit ezek a nevek, bocsánat: fogalmak, eredetileg, a szellemi valóságban jelölnek. Az Árnyék-énünk egy olyan negatív szellemi összetevőnk, ami a bennünk levő isteni szikrához (isteni maghoz) hasonlóan folyamatos kapcsolatban van az ő „szellemi otthonával”, vagyis: az őskáosszal, az ahrimáni erőkkel, a „Pokollal”, és mint „hazája” ügynöke bennünk élve (élősködve) semmilyen más célja-motivációja nincsen, mint a bennünk levő isteni szikra kibontakozását, vagyis a karmánk feloldását megakadályozni, ez ugyanis az ő halálát okozná. Az Árnyék-én célja tehát az, hogy mi ne tudjunk az őskáoszból karmaként magunkkal hozott, és természetesen az életünk minden búját és baját okozó karmikus tulajdonságainktól megszabadulni. Számára a „gazda” olyan, mint egy virtuális játék vezérelhető figurája. Minden, ami velünk történik, minden fájdalom, sors-tragédia, amit a karmáink verklizésével okozunk magunknak számára célok ebben a játékban, hogy időnként vissza-vissza húzódik az általában nem is az Ikrek karmás személy érdeme, hanem az Árnyék-én taktikája arra vonatkozóan, hogy valódi pokoli természete le ne lepleződjön, hiszen ebben az esetben az Ikrek karmás személy egyértelműen el tudná határozni, hogy soha többé nem hallgat az Árnyék-énjére. Ezért rejtőzködik jól a bennünk rejlő „Lucifer”, és ezért az egyik legfontosabb taktikája az, hogy leplezze valódi célját, és a gazdával elhitesse, hogy őt szolgálja értelmével, őt védi, őt segíti…

Igazából az Árnyék-én egyfajta „beépített ember”. A pokol ügynöke, aki a legjobb barátunk, akit önmagunkként szeretünk, akit bármikor összetévesztünk magunkkal (a Mag-unkkal). Remekül bemutatja az Árnyék-én jelenségét, a legyőzésével járó szenvedéseket és nehézségeket a Revolver című film (2005, rendezte: Guy Ritchie). Az Árnyék-én kegyetlen és veszélyes ellenség, akivel kegyetlenül kell leszámolni – ilyen kegyetlen beavatásban részesíti a két beavató mester a revolver című film főhősét, Jake Green-t, annak érdekében, hogy a férfi megszabadulhasson az egójától: siker-, pénz- és bosszúvágyától.

Az Árnyék-én nem csak a karmánkba bújuk bele, de lévén, hogy az Ikrek jegy negatív működéséből fakad, az Ikrek uralkodó bolygója által jelölt őserőt, vagyis a lineáris logikánkat-intelligenciánkat is felhasználja ellenünk, még pedig mesterien. Ezért jó tanács az Ikrek karmások számára, hogy az ésszerűségüket, azaz a racionálisan helytállónak tűnő agyalásaikat, érveléseiket sokszor egyszerűen félre kell tenniük, rá kell jönniük, hogy ésszerűségük gyávaságra, sorskerülésre csábítja, vagy egyenesen kényszeríti őket.

A lineáris logika, vagyis az úgynevezett józan paraszti és kereskedői ész, a materialisták, a spiritualitás-szkeptikusok józan esze és racionalitása, önmagában pontosan arra jó, amire az itt felsorolt megnevezésekből lehet következtetni: az egyszerű gyakorlati munkákhoz, vagyis: bekötni a cipőfűzőnket, odatenni egy fazék vizet levesnek valókkal, pénzt számolni, stb. Semmi egyébre, ezekhez az alapvető, az emberi élettel járó gyakorlati feladatok elvégzésének kigondolására és elvégzésére, meg matek példák megoldására. Ezen a területen legyen csak minél automatikusabb, de sorskérdésekben semmi keresni valója a gyakorlati logikának. És ez működik tévesen az Ikrek karmásoknál, hogy azt hiszik, a karma-feloldás megy lineáris logikával, holott azzal ott már csak spekulálni lehet (rosszul) és csak elnyomni a magasabb rendű szellemi erőket és képességeket.

    Külső megtestesítője az utolsó aljasságig elmenő pszicho-marketingesek, aki drámaként állítja be, hogy, ha nem hófehér és illatos a wc-d, a szád, nem úgy áll a hajad, mint a modelleknek, és rávesz arra, hogy hallgass rá, hogy ő nála a megoldás, ő tudja milyen a tökéletes élet, neki megvan a megoldás, a találmány, a formula. Igényt kovácsol az ő árujára, a maga gerjesztette problémákkal. És mit árul az Árnyék-én? Időpocséklást, megbúvást, tétlenkedést, steril agyalást, mindent amivel húzhatja az időt és nem kell a gyakorlati élettel értelmesen, bátran szembenéznie. És mi az eredménye ezeknek? Látszatélet, tele okoskodással, hazugságokkal, kettősségekkel, kételkedésekkel, értelmetlen nyüzsgéssel, szétforgácsolóással, tönkrement, sivár magánélettel, eljátszott lehetőségekkel.

Az Ikrek és a Nyilas karmások rendkívül hajlamosak ön és környezetük ámítására, átverésére, hogy rendkívüli egójukat megkíméljék a kellemetlenségektől és nehézségektől, főként attól, hogy az ego helyébe az isteni öntudat léphessen. Már kisgyermekkorban, amikor még fel sem foghatják mi is a hazugság, már akkor is megfigyelhető, hogy ösztönösen meg akarják téveszteni a többieket, éppen, hogy meg tanulnak beszélni, de már hazugságon is kapják őket. Ez kisgyermek korban még nem annyira veszélyes, hiszen a szülő ekkor még átlát a csalásokon, sőt, még jópofák és nevetségesek is lehetnek ezek a gyerekkori hantázások és megtévesztési, kicselezési próbálkozások, de ezekről szigorúan le kell őket szoktatni már úgy nagyjából négy éves kortól kezdve, máskülönben nem csak a környezetüket, szüleiket, társaikat, tanáraikat, fogják önkéntelenül is megtéveszteni saját magukkal kapcsolatosan, de főként önmagukat, ami már kamasz korban sok önmegtévesztésből fakadó kudarcot eredményezhet, legrosszabb esetben – vagyis akkor, ha kifejezetten sikeresek a megtévesztési műveletek, akkor viszont az egész életüket tönkretehetik vele és soha a közelébe sem kerülnek a boldogságuk realizálásának. Az ikrek karmás személy gyakorlati lehetőségek szintjén akárhányszor is talál megfelelő partnert, munkát stb. a spekulálásaival, önfélrevezetéseivel mindig megakadályozzák, hogy az életfeladataikat valóban teljesen felvállalják, hogy bárminek teljes szívvel és lélekkel elköteleződjenek, s ezért, hogy valódi ismereteik-tapasztalataik legyenek a szellemvilágról, puszta intellektuális-elméleti tudás helyett.

Gyakori az Ikrek karmásoknál a kettősség az életükben, gyakran kettős életet élnek, pl. két munkahely párhuzamosan, két szerelmi partner, rejtettebb formájában a kettősség abban nyilvánul meg, hogy az illető elméleti tudása, elvei, filozófiái köszönő viszonyban sincsenek a tetteivel, megvalósításaival. Mindez azért, mert nem spirituális gondolkodik, hanem mindig mindenben a rejtett érdekérvényesítése, életmegnyerési világi logikája, ami szerint nem éri meg neki semmibe sem különösebb energiát fektetni, sem őszintének lenni. Igazából nem elég bátor, hogy merje a spirituális intelligenciáját használni, nem elég bátor őszinte lenni, és nem elég bátor lemondani a kicsinyes számításai által hitt hamis bebiztosítottságról. Hosszú távon ezért veszít mindig – mert igazán sohasem kockáztat. Minden kockázat látszat nála. Illetve, ha jobban megnézzük az Árnyék-én valóban kockáztat, akárhányszor kisiklatja a „gazdát”, csakhogy az Árnyék-én vesztésre és rombolásra játszik, amiről lássuk be, hogy jóval könnyebb cél, mint a Boldogság.

Az Árnyék-énjétől vezérelt ember általában nagy manipulátor, ezért nem ritkán fordul elő félelmetes diktátorok képletében az Ikrek karma, lásd. Adolf Hitlert, akinek az Ikrek jegyében állt a Lilith-je.

De nézzük meg az Ikrekkel analóg Amerikát, ahol a média, hírközlés (Ikrekhez tartozó foglalkozási terület) teljesen visszaél hatalmával, de ezen túl a vezetőik is követnek el óriási manipulációkat. pl. Amerika meg akarta támadni, elfoglalni Afganisztánt, eljátszott egy merényletet saját maga ellen, látványosan, szívbemarkolóan lefilmezte a két torony (World Trade Center) felrobbantását, és afgán merénylőkre fogta, de az események több ponton árulkodnak arról, hogy valójában egészen más történt, hogy mindez megtervezett volt, és ez az amerikai kormánynak állt az érdekében. Persze a terv kieszelői végig biztonságban voltak. Ilyen az Ikrek karma is, az önmaga ellen (végül is ellenünk) való fordulása egy Joker kártya a kezében, az aduász, amivel mindig leblokkolja a megváltás irányába való haladásunkat. A frászt hozza ránk. Nemcsak bármelyik karmikus tévhitünknek válik bármikor a sztárügyvédjévé, de bármikor megszólal bennünk a lelkiismeretünk hangján, belebújik a felelősségünkbe, szeretetünkbe és onnan adja elő rafinált fondorkodásait, amivel az életünket tönkretevő döntések meghozatalára vesz rá minket ez a minden hájjal megkent belső jó barát.

Persze nem az önkritikára, önvizsgálatra gondolok magunk ellen fordulás alatt, hanem a haragra és a félelmekre.

Amerikában talán még azok is elhitték, hogy afgán merénylők támadták meg a World Trade Centert, akik a két torony felrobbantását kieszelték, s megszervezték. Talán el is hitték: „így is lehetett volna” - alapon. Az ikrek karmás személy is így ejti csapdába saját magát. Támadni akar kifelé, a világra, győzni akar - leszereli a saját lelkiismeretét is valami ésszerű hazugsággal, de ahogyan semelyik ország tagjait nem tette még soha boldoggá semmilyen háború, sem háborús meggazdagodás, úgy az egyéni sorsokat sem lehet blöffökkel, színjátékokkal, briliáns átverésekkel megoldani.

A lelkiismeretet, a felettes ént, a megváltásra vágyó személyiségrészt nem lehet büntetlenül elnyomni az ikreki egónak. Életmegnyerési spekuláció közepette mindent elveszíti, ami igazán fontos a boldogsághoz, elveszti párja, gyermekei, szerettei bizalmát, s mivel a látszat ellenére, nagyon is érzékeny és vágyik a szeretetre, ezért ezek a kudarcok nagyon megviselik, depresszióba is eshet.

Az Árnyék-énje által vezetett személyeknek, vagyis az Ikrek karmásoknak a betegség és baleset hajlamai: tüdő, vállak (vállizmok, vállcsontok), felkarok sérülései, légzőszervi megbetegedések vagy sérülések, váll-sérülések.

   Az Ikrek karma feloldása nem más, mint az Ikrek jegy erőterét annak rendeltetése szerint működtetni, vagyis, az Ikrek karmás személynek meg kell tanulnia a szellemi világ és a fizikai sík megfeleléseit felfedezni, ahelyett, hogy steril elméleteket gyártana, és meg kell tanulnia a szellemi ismeretei fényében meghozni a döntéseit, megtenni lépéseit, ahelyett, hogy még a magas fokú szellemi-spirituális ismeretei ellenére is csak kizárólag az életnyerési logika szerint gondolkodó, rafinált Árnyék-énjére hallgasson, és az okoskodásával a mennyország helyett a lelki nyomorba, és a szellemi Pokolba juttassa be magát.

Az Árnyék-énje által vezetett személyeknek, vagyis az Ikrek karmásoknak a betegség és baleset hajlamai: tüdő, vállak (vállizmok, vállcsontok), felkarok sérülései, légzőszervi megbetegedések vagy sérülések, váll-sérülések.


Kapcsolódó cikkek:

Kozma Szilárd és Joó Violetta lelkitárs és asztrológus szerzőpár: Az asztrológiai Ikrek karma-motívum és a pszichológiai Árnyék-én jelensége

Kapcsolódó videók:

Asztrológia Istenigazából: Az Ikrek - Kozma Szilárd előadása

Kozma Szilárd: Az Ikrek konstelláció és az Árnyék-én jelensége

írta: Joó Violetta

  Forrás: http://aldottelet.com   |  

Kozma Szilárd: A ritmus és a hierarchia sorstörvénye (A VI. törvény) - 2. rész
Kozma Szilárd: A ritmus és a hierarchia sorstörvénye (A VI. törvény) - 2. rész
 A ritmus, a ciklus és a hierarchia sorstörvénye. Folytatás:Jézus, aki nem vallást, hanem a mítoszok (legendák = törvények) és a költészet közérthetősége szintjére leképezett metafizikai szemléletet ...

Kozma Szilárd: A ritmus és a hierarchia sorstörvénye (A VI. törvény) - 1. rész
Kozma Szilárd: A ritmus és a hierarchia sorstörvénye (A VI. törvény) - 1. rész
A teremtési és megváltási folyamatok rendjének, valamint az ismétlődés és a rend ciklikusságának a törvénye. Az anyagi megnyilvánulási forma-rendszerek törvénye, vagyis a Tér és az Idő Törvénye. ...

Kozma Szilárd: A polaritás és az Apokalipszs törvénye (Az V. törvény) - 2. rész
Kozma Szilárd: A polaritás és az Apokalipszs törvénye (Az V. törvény) - 2. rész
Az én volt-feleségemnek egy amerikai pszichológus által írt csodakurzus tanaiban, majd az önmegvalósító (Szahadzsa) a joga-tanfolyamban hirdetett örök-béke elérési lehetőségeiről szóló misztikus ...

Kozma Szilárd: A polaritás és az Apokalipszis törvénye (Az V. törvény) - 1. rész
Kozma Szilárd: A polaritás és az Apokalipszis törvénye (Az V. törvény) - 1. rész
A POLARITÁS TÖRVÉNYE, VAGYIS A SZÉLSŐSÉGES LÉT- ÉS ÉLETHELYETEK SZÜKSÉGÉNEK AZ EGYETEMES TÖRVÉNYE. Az ötödik egyetemes sors-törvény.(A lelepleződés és a leleplezés szükségének a törvénye.) ...

Kozma-Joó Viola: A Bolond - A beavatott, a Tarot 22
Kozma-Joó Viola: A Bolond - A beavatott, a Tarot 22
Miért nevezik Bolondnak a tarot legerősebb, legtöbbet érő, a 22-es számú kártyáját? Mi is ez a rejtélyes, beavatott-i Bolondság? A Bolond állapot, úgy, mint a boldogság, az istenazonosság-tudatból ...