Szepo

Kozma Szilárd: Az agresszivitási – kegyetlenkedési, illetve, gyávasági és közömbösségi program

Feltöltötte: Kozma Szilárd   ·   8 éve   ·   30471   ·   Sorsrendezés asztrológiával

A Marsnak megfelelő, agresszivitási – kegyetlenkedési, illetve, gyávasági és közömbösségi programa tűzjegyekhez, vagyis a tűzjegy jellegű „karmákhoz” kötött, és azoknak a személyekre lehet rá mondani első sorban, hogy az egyik legnagyobb életfeladatuk ezt a karma-programjukat feloldani, akiknek a Lilithje, vagy a Sárkányfarka a Kosban, vagy az Oroszlánban, vagy a Nyilasban található. És ez akkor is így van, ha az illető személy, látszólag az evangéliumi szelídség és békesség – békésség megtestesülése.

Kozma Szilárd: Az agresszivitási – kegyetlenkedési, illetve, gyávasági és közömbösségi program

Nyugodtak lehetünk abban, hogy amennyiben valakinek, a sorsképletében az említett karma-pontok bármelyike is, a tűzjegyek valamelyikében található, a legkisebb testi, vagy helyzeti kényelmetlenség miatt is, vagy a legkisebb fájdalmat okozó testi sérülés (pl. tűszúrás), vagy enyhén negatív szóbeli benyomás esetében is, mindent és mindenkit támad gondolatban és képzeletben, önkéntelenül és öntudatlanul, még akkor is, ha kívül (Szóban, vagy tettben) úgymond „még a légynek sem árt”. Sőt: ez esetben, az ilyen „hazug-békés” személyeknek az agresszivitása első sorban saját magukra nézve, ők maguk az első áldozatai ennek az önkéntelen és öntudatlan „fekete-mágiázásnak”, negatív mentális és spirituális energia-termelésnek.
Persze, mások, illetve más horoszkóp-jegyekkel rendelkező személyek is, „szenvedhetnek”, de, az előbbiekhez képest sokkal enyhébben, ettől a „hétköznapi” karmától, mint pl. én is, akinek mindössze a teljesen negatív Marsa áll együtt a Lilithjével és ez a páros meredeken szemben áll a Kosban található, ugyancsak teljesen negatívan fény-szögelt Holdammal. De a legtöbb esetben a sorsképletekben, ez a „tüzes” karmikus meghatározódás nem ennyire rejtett, mint nálam. Olyan esetekben, amikor a Nap, a Mars és a Jupiter, vagy a Nap, a Mars és az Uránusz, vagy a Mars, a Jupiter és az Uránusz – egy un. negatív háromszögben, mint amilyen a T-kvadrát nevű, derékszögű és egyenlő szárú háromszög alakzat is, vagy bármely más három, vagy négy negatív fényszög-kapcsolódás (Pl. nyílhegy-alakzatnál: két quincunx és egy kvadrát), egyértelmű jele a tűz-karmának.
Látszólag ezt a karma-programot a legkönnyebb még magunkban – magunknak is, felismerni, hiszen nem csak az kellemetlen, ha a közelünkben akár kegyetlen és agresszív, vagy éppenséggel bosszantóan gyáva, vagy közömbös személyek élnek, hanem az is, ha mi magunk vagyunk ilyenek, és ezért azt képzeljük, hogy ugyanilyen könnyű lehet a tőle való megszabadulás is. Hogy elegendő lenne az agresszívnek – persze, amennyiben meg akarna szabadulni a karmájától – ráparancsolni magára és visszafognia magát, vagy a gyávának kiadni a parancsot, hogy inkább mennyen át a másik végletbe és legyen akár agresszív is, néha - néha és egy – egy kicsit, és aztán, hogy megtapasztalta a másik végletet is, majd, fokozatosan vissza vesz a hevületéből és át szabályozza magát normális – bátorrá. Ez viszont egyáltalán nincs így.
Rengeteg önmegfigyelés és türelem, vagyis türelmes önszabályozás szükséges még azok számára is, akik fel ismerték azt, hogy milyen végzetes, sorsrontó, akár gyilkosság, vagy más végzetes kár-okozási, veszélyeket is rejt magában a túl exponáltan heves (egzaltált) viselkedésük, vagy, hogy nem csak a maguk számára, de a családjaik számára is rettenetesen hátrányos helyzeteket idéznek elő a gyávaságukkal, még azok részéről is, akik tudnak erről a karmájukról és meg kívánnak szabadulni tőle.
Azokról, akik számára ezek bármelyik véglete is, természetesnek tűnik, illetve akiknek eszébe sem jut, hogy a túlfűtötten szenvedélyes, vagy az ordítón gyáva és konfliktus-kerülő természetükkel, valami baj is lehetne, nem akarok beszélni, hiszen ezeknek a tetteivel – főként az elsőkkel – van tele a napi média hírrovata és ezekről szólnak a tragédiák a görögöktől a napjainkban keletkezett drámai remekművekig. Ám azokról igen is, kell szólnom, akik igen is, tudnak e végzetes, vagy végzetesen nevetséges természetükről, és nem, hogy nem akarnak tenni semmit a tűz-karmájuk feloldása érdekében, hanem a Kaméleon- programjuk segítségével megszerzett álcázási és valósághamisítási képességeik segítségével, rejtetten, vagy álcázottan, de szabad kiélési lehetőséget biztosítanak a nagy mennyiségű agresszivitásuknak az úgymond kiélési lehetőségén keresztüli kioldási - „enyhítési ” lehetőségének.

Kozma Szilárd asztrológus

  Forrás: http:/www./kozmaszilard.hu   |  

Kozma Szilárd: A ritmus és a hierarchia sorstörvénye (A VI. törvény) - 2. rész
Kozma Szilárd: A ritmus és a hierarchia sorstörvénye (A VI. törvény) - 2. rész
 A ritmus, a ciklus és a hierarchia sorstörvénye. Folytatás:Jézus, aki nem vallást, hanem a mítoszok (legendák = törvények) és a költészet közérthetősége szintjére leképezett metafizikai szemléletet ...

Kozma Szilárd: A ritmus és a hierarchia sorstörvénye (A VI. törvény) - 1. rész
Kozma Szilárd: A ritmus és a hierarchia sorstörvénye (A VI. törvény) - 1. rész
A teremtési és megváltási folyamatok rendjének, valamint az ismétlődés és a rend ciklikusságának a törvénye. Az anyagi megnyilvánulási forma-rendszerek törvénye, vagyis a Tér és az Idő Törvénye. ...

Kozma Szilárd: A polaritás és az Apokalipszs törvénye (Az V. törvény) - 2. rész
Kozma Szilárd: A polaritás és az Apokalipszs törvénye (Az V. törvény) - 2. rész
Az én volt-feleségemnek egy amerikai pszichológus által írt csodakurzus tanaiban, majd az önmegvalósító (Szahadzsa) a joga-tanfolyamban hirdetett örök-béke elérési lehetőségeiről szóló misztikus ...

Kozma Szilárd: A polaritás és az Apokalipszis törvénye (Az V. törvény) - 1. rész
Kozma Szilárd: A polaritás és az Apokalipszis törvénye (Az V. törvény) - 1. rész
A POLARITÁS TÖRVÉNYE, VAGYIS A SZÉLSŐSÉGES LÉT- ÉS ÉLETHELYETEK SZÜKSÉGÉNEK AZ EGYETEMES TÖRVÉNYE. Az ötödik egyetemes sors-törvény.(A lelepleződés és a leleplezés szükségének a törvénye.) ...

Kozma-Joó Viola: A Bolond - A beavatott, a Tarot 22
Kozma-Joó Viola: A Bolond - A beavatott, a Tarot 22
Miért nevezik Bolondnak a tarot legerősebb, legtöbbet érő, a 22-es számú kártyáját? Mi is ez a rejtélyes, beavatott-i Bolondság? A Bolond állapot, úgy, mint a boldogság, az istenazonosság-tudatból ...