Szepo

Miért nem sikerülnek a terveink?

Feltöltötte: Tövissi Enikő   ·   11 éve   ·   73473   ·   Archívum

Sokan teszik fel ezt a kérdést manapság, hiszen mindenki azt szeretné, ha tervei megvalósulnának. Azt hiszem tervekben, célokban, elképzelésekben nincs is hiány. Aztán mégis.....Vannak céljaink, többé-kevésbé még teszünk is értük, munkálkodunk egész életünkben, ráadásul másoknak sikerül, nekünk nem. Miért, miért? És pontosan ez a jó kérdés: MIÉRT? A válasz pedig mindig ott van a sikertelenségben, de el sem hisszük, vagy nem értjük.

Nem bonyolult a dolog, de több összetevője van. Vagyis kettő.

Miért nem sikerülnek a terveink?

Az egyik az Egyetemesség, ami az egész Univerzumban megvalósul, az Egyetemes Törvények működése ugyanúgy működik, mint a gravitáció, nem hit kérdése az, hogy ránk hat-e vagy nem. Tíz Egyetemes Törvény ismerete az események megvalósulásának az értéséhez vezet. Ehhez még szükség van az analógiák ismeretére, az analógiák képezik azt a létrát, ami összeköti a földet az éggel. Vagyis, pl. a víz érzelmeket képvisel, a madár a szellem analógiája, nagyon sok archaikus szimbólummal a népmesék által találkozunk. Az események az Egyetemes Törvények hatására történnek olyan formában, ahogy végül megtörténnek a dolgok.

Na de kivel történnek? Velünk személyesen. És mi kik vagyunk? Hús-vér emberek, akiknek a szervei különállóan működnek, vagy egy rendezettség szerint? Vagy azon túl, az érzelmeink vagyunk? Ez nagyjából a pszichoszomatikus betegségeknél kerül előtérbe. Vagy azon túl, talán a gondolataink is meghatároznak minket? És miért arra vágyunk, amire? És mások miért nem ugyanarra vágynak, mint mi? Szóval itt sok személyes kérdést fel lehet tenni, és pont a személyességről van szó. Azok az elméletek, amelyek a személyességet kihagyják, csak filozófiák, hosszas beszélgetésen és elmélkedésen kívül nem sokra érdemesek. Amelyek mások tervei, nekik fog sikerülni, nem nekünk. Sajnos amióta az embereket ilyen sikeresen szoktatják le a gondolkodásról, az emberek copy-paste (másolt) életet és megoldásokat keresnek és azt hiszik működik.

Aminek még nem jött el az ideje, azt jelenti, hogy még nincs elég tapasztalat, nincs még meg az Egyetemességbe való belesimulás. Mert ami figyelembe veszi azt, az teljesül is: ez az igazi tudatos teremtés.

Visszakanyarodva: miért nem sikerülnek a terveink?

Egyrészt, mert rossz irányba megyünk, az Egyetemesség ezzel akar figyelmeztetni, hogy olyan irányba forduljunk, ami a saját megvalósításunk körébe tartozik és ne a mások céljait kövessük. Vagy túlságosan a saját fejünk, késztetéseink után megyünk. Ezek a saját ösztönök, ha nem egyetemesek, akkor a megvalósulásuk nem fog menni. Igen fontos a saját személyes Életfeladatunkat ismerni. A kauzális asztrológia olyan személyes térképet tud nyújtani, amiből kiolvasható az életfeladatunk, ennek a megvalósításán dolgozva jutunk harmóniához, békéhez, nyugalomhoz, sikerhez, boldogsághoz, egészséghez. Ha nem kötjük és nem szőjjük bele magunkat az Egyetemességbe, akkor ki fog hagyni belőle....tudod mit jelent ez ugye? Az élet értelme az élet feladatával megegyezik.

Tehát az egyik tényező a személyes Cél ismerete, mert vaktában hogy is találnánk csak úgy véletlenül ki, hogy nekünk pont azon a területen pont azt a minőséget kell megjavítanunk? Elárulom: mindenképpen el akarjuk ezt kerülni, így eszünk ágába sem jutna.

A másik tényező az Egyetemes Törvények(Egyetemesség) ismerete, mert a világ – és ami ugyanaz saját magunk- értése múlik ezen. Tehát ez nyújtja az ismeretet, hogy amikor elindulunk az úton, akkor az útjelzőket figyelembe tudjuk venni, a visszaigazolásokat meg tudjuk érteni. Olyan mint a nevelők (szülők és tanárok) visszajelzése arra vonatkozóan, hogy amit csinálunk, az jó vagy sem. Az Egy-et szolgáljuk (egyetemességet, az Egy-be való visszatérést) életünk cselekedeteivel vagy sem.

Ez a kettő szükséges. E kettő ugyanis UGYANAZ, hiszen ki érzékel, ki értékel? Csakis a személyességen keresztül lélegzünk és élünk.

Végülis koncentráltan azt mondhatnánk, hogy egyszerűen a törvényességen múlik:

annyira törvényes az életem, amennyiben az életfeladatomon munkálkodom.

Azt is lehet mondani, ha az ember terve más az isteni tervtől, akkor meghiúsul. Erre mondják, hogy "ember tervez, Isten végez". Az ember személyes terve nem tud soha magasabbrendű lenni az Isten velünk való tervénél. Jobban járunk, ha megértjük....Azért születtünk, hogy mi a saját magunk módján(ez egyéni) az emberből Istenné legyünk, Eggyé, Abszoluttá, Teljessé. Nincs más út, csak az Isten útja, az Ősök útja a karmáé, az Isten útja mindenkinek a személyes Teljessé válás útja.

A(z egyetemesen) törvényes ember a HITELES EMBER. Hiteles az, aki Önmagán keresztül valósítja meg az Egyetemességet, ő az Egyetemes Ember. Nincs hitelesebb az Egyetemes Embernél. Ez az egyedüli Értelem.


http://www.asztroporta.hu/
Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.
A mozgás egészen pontos meghatározását megadni éppolyan nehéz, mint az időét, a térét vagy a létezését. A mozgás mélyen átszövi a létezést, olyannyira, hogy fogalmazódtak meg már e kettőt ...

Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Három nagyszerű szellemi gyakorlat
Szellemiekkel foglalkozók körében olykor felmerül(het) a kérdés, hogy azokat a magas, tiszta elveket, amelyeket elsajátítottak a spirituális „tudományból” miként lehet összekapcsolni a személyes ...

Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Karácsony: a krisztusi princípium ünnepe
Van, aki a fény ünnepének nevezi a Karácsonyt, van, aki a szeretet ünnepének. Valójában a fény és szeretet egységének ünnepe, a krisztusi princípium ünnepe (amelyben egységesen van jelen fény és ...

Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Életrend, szolgálat és az egység megvalósítása (Éberség a szolgálatban. Metanoia és átlényegülés.Véletlen.)
Először vegyük a véletlen fogalmát. Voltak ugyan olyan metafizikai kijelentések, hogy a véletlen nem létezik, de ha alaposabban utánanézünk, kiderül, hogy létezik és éppen a metafizikai irodalomban ...

A Bak erőtere
A Bak erőtere
Minősége szerint kardinális, elemi csoportosítás szerint földi jegy, évszak szerint téli, negatív jegy. Uralkodó bolygója: Szaturnusz Időszaka: dec.22.- jan.20.