Szepo

Négy év - születésnapi megemlékezés

Feltöltötte: János-Széll István   ·   8 éve   ·   14789   ·   Ez meg az

Szeptember 8: betöltötte a Szellemi portál a 4. életévét. 2010 szeptember 8-án indult el, azzal az igénnyel, hogy minőségi szellemi információt közvetítsen. Célunk egy szellemi közösségi portál megalkotása volt, és szép lassan ki is alakult egy kis család, melynek tagjai értékes információkat osztanak meg. Ez alkalommal még egyszer meg szeretnénk köszönni mindenkinek, aki hozzájárult a portál fejlődéséhez, akár írással, akár olvasással. A születésnap alkalmából álljon itt mindegyik kiváló szerzőnktől egy cikk előzetes!

Négy év - születésnapi megemlékezés

Bacskovszky Nóra: Hej tulipán, tulipán...a magyar női lélek formái a díszítőművészetünkben

A lányos anyukák ha benéznek gyermekük ruhásszekrényükbe, biztos hogy találnak rengeteg virággal díszített kis ruhát a "Hello Kitty"-s "szépségek" mellett. Régen a szőttesek, fazekas tárgyak , bútorok vagy akár a kapufélfa díszítések között találunk számos növényi ornamentika motívumot , ugyanúgy , mint minden ruhán . Ezek a jelképek olyan természetességgel hordozzák jelentéseiket, hogy értelmezésük kézenfekvő (lenne). A régi emberek még beleszülettek a hagyományba, a környezetük rendezettségének élményét is adó tárgyak megalkotásához szükséges tudást mozdulatról mozdulatra adták át, tehát számukra ezek a szimbólumok nem maradtak némák, mint a mai kor embere számára.

Bagóné Obrusánszki Monika: Élet-szín-tér 1.

Képzelj el egy olyan világot, ahol mindenki azt teheti, úgy élhet, pontosan úgy, ahogy azt gondolja. Ez ugye jól hangzik.... és mindannyian erre vágynánk, de tényleg erre vágynánk?Szepo torta 1

Dénes Albert: Mindenek lényege: az igazság

Az igazságot felfoghatjuk úgy is, mint egy általunk megtett szellemi mozgást, azzal a pontosítással, hogy e mozgás nem csak intellektuális jellegű, hanem az egész embert aktívan "bekapcsolja" a folyamatba. E mozgás nem "üres", hanem mindig tartalma van (az igazság tartalma). Három jól elkülöníthető fázisról (szakaszról) beszélhetünk e mozgást jellemezvén: kiindulásról, az útról (magáról a folyamatról) és az érkezésről (az eredményről).

Dénes Mária: Az anya és az apa

Az asztrológiában a Rák és a Bak egymással szemben álló, egymást polárisan kiegészítő szellemi erőterek. A Rák uralkodó bolygója a Hold, a Bak uralkodó bolygója a Szaturnusz. Az anya jelölője a születési horoszkópban a Hold. Az apa jelölője a Szaturnusz. A diszharmonikus Szaturnusszal született személyek Édesanyja feszült viszonyban állott általában a szülött apjával a fogantatást megelőző időszakban.

Faragó Ferenc: Hamvas Breviárium...

Köszöntöm a kedves Olvasót. Köszönöm, hogy a kezébe veszi ezt a gyűjteményt, esetleg belelapoz, beleolvas, netán végig olvassa ezt a vártnál egy kicsit bővebbre sikeredett kiadványt. Munkám célja egy kicsit önös. Alapfokon megismerve, megtanulva Hamvas Bélát, szerettem volna egybelátni, egybegyűjteni más – nálamnál nagyobb kompetenciával bíró – emberek vélekedését Hamvasról. A paletta nagyon széles. A szerkesztett kiadvány címe Szepo torta 2Hamvas-tár1, ahol az egy csak arra utal, hogy kell lennie kettesnek, hármasnak, négyesnek és így tovább. Tehát vállalkozó kerestetik a folytatáshoz, a tárház szinte kimeríthetetlen, el nem fogy belőle, de nap mint nap újabb darabokkal bővülhet. Mert Hamvas Béla aktuális lett. Lukács György néhány évtizede lesöpörte még a közgondolkodás asztaláról is a hamvasi szellemiséget. Mára már megérint és meghat sokunkat az a gondolatvilág - ami nem ideológia, nem eszme, nem izmus, és nem is rendszer – amit Hamvas képvisel.

János-Széll István: Interjú a fák alatt - 1 rész

Szépen süt a nap, a nagy tölgyfa árnyékában ülök, és nézem a hangyák miként jönnek mennek. Arra gondolok, igenis, ez a természet igen jól ki van találva. Mindennek megvan a helye, a színe és az illata, és minden egy helyet foglal el bennem - mintha csak én álmodnám a világot.

János-Széll Kinga: Áldott állapot vagy terhesség?

Több szavunk is van arra, hogy kifejezzük, ha egy nő gyermeket vár. Leggyakrabban mégis a terhesség szót használjuk. Így tanultuk már egészen kicsi korunkban. Ebből is látszik , hogy a legtöbb embernek terhet jelent a gyermekvállalás, a gyermek kihordása kilenc hónapon át és a szülés, még ha ez nem is tudatos. Terhet, amit cipelni kell, ha tetszik, ha nem. Terhet, amit el kell viselni, ha gyermeket szeretne valaki.Sokszor hallani azt is, hogy milyen jó a férfiaknak, hiszen ezt is "megúszták", nem kell nekik "megszenvedni" a gyerekszülésért.

Kozma Szilárd: Az anyai ági női ősöktől öröklődő karma-programok

Gyakorló asztrológusi tevékenységem és kutatásaim legfontosabb eredménye az emberi léleknek (spirituális és kauzális struktúrának) a mélyrétegeiben rejlő, családi vonalon az anyai ágon öröklődő, vagyis anyáról leányra és fiúra szálló (az unokáknak anyai ágon átadott) spirituális tévképzeteknek az egyéni karakteri tulajdonságokként való felfedezése. Vagyis ezeknek az anyai ági női őseink által az utódok foganása előtt időszakban átélt negatív mentalitásnak Szepo torta 3az utódok számára, jellegzetes negatív meghatározódásként öntudatlanul át adott, szellemi örökség-csomagoknak a felfedezése.

Szinay Balázs: Rásza - tánc az Istennel

Az Istenmegvalósítás legmagasabb szintje nem a kölcsönös szeretet, hanem a szerelmi viszony. Azok, akik csak a materializmus szűrőjén keresztül képesek szemlélni (és nem látni) a jelenségeket, ebben éretlen túlzást éreznek, aki viszont már volt szerelmes, pont az ellenkezőjét látja. Ő tudja azt is, hogy a szerelmi viszony páratlan élménye nem a szexualitás, hanem a tánc. A szerelmes elfogadja Isten felkérését és táncol az Istennel. Lelke könnyekbe borul, elméjét a szerelem eksztázisa ringatja révületbe.

Tövissi Enikő: EGYsÉGes asztrológia

A Tabula Smaragdina mondanivalója a következő. Ha az ember az EGY varázslatának műveletét végre akarja hajtani, műveletéhez az, ami lent van, és ami fent van, egymásnak megfelel. Mert ahogy minden dolog az Egy gondolatából származik, úgy a természetben is- átvitellel ugyan, de – minden az Egyből keletkezett" (Hamvas Béla) Az asztrológia ezt az Egységlátást szolgálja, ami az embernek is rendeltetésszerűen is feladata a Földön. Az olyan asztrológiai ágazatok, amelyek a modern kor igényeihez igazodva jóslásokkal szolgálnak, ugyanolyan rész-igazságokat tárnak fel az Egészből, amilyen részigazságokat tárnak elénk egyes tudományok részterületeinek részterületeinek a részterületei :)


Nocebo, avagy a modern kor fekete mágiája
Nocebo, avagy a modern kor fekete mágiája
Ebben a cikkben kényelmet megzavaró gondolatok vannak. Olyan gondolatok, amelyek feltételeznek valamit, amit tovább lehet gondolni, elemezni. Aki továbbra is a hatalmon lévők jóhiszeműségében és ártatlanságában ...

Kvantumfizika és a világnézetek harca
Kvantumfizika és a világnézetek harca
Az eddigiekben tisztáztuk, hogy az emberek által észlelt és megélt valóság egy szuperpozíció materializálódása, és ez a megjelenő valóság minden esetben a szemlélő tudatának függvénye. Az, hogy ...

Kvantumfizika és a felelősség
Kvantumfizika és a felelősség
A kvantumfizika tudománya megértést ad a felelősség megélésére is, hisz amikor a Schrödinger dobozát kinyitjuk, hogy megnézzük a macskát, akkor a mi felelősségünk az, hogy a macska él vagy halott. ...

Kvantumfizika és Isten szuperpozíciója
Kvantumfizika és Isten szuperpozíciója
A kvantummechanika a tudománynak egy olyan ága, melyben találkozni látszik a tudományos felfedezés és a hagyomány dimenziója. Az, amit a hagyomány, és több, a hagyomány témájában jártas, és azt ...

A járvány metafizikai megközelítése
A járvány metafizikai megközelítése
Eddig a járvánnyal kapcsolatban inkább társadalmi szempontok alapján írtam, ezekben az írásokban a párbeszéd hiányára és az egyoldalúságra koncentrálva. Ez a társadalmi, politikai és tudományos ...