Szepo

Nocebo, avagy a modern kor fekete mágiája

Feltöltötte: János-Széll István   ·   3 éve   ·   4681   ·   Ez meg az

Ebben a cikkben kényelmet megzavaró gondolatok vannak. Olyan gondolatok, amelyek feltételeznek valamit, amit tovább lehet gondolni, elemezni. Aki továbbra is a hatalmon lévők jóhiszeműségében és ártatlanságában szeretne hinni, és ezután is szeretné feltételek nélkül elfogadni azt, amit a médiában lát, hall és olvas, ne olvassa el a cikket.

Nocebo, avagy a modern kor fekete mágiája

Mielőtt a nocebo fogalmát és jelenségét elemeznénk, beszéljünk egy keveset az ismertebb placebo hatásról. A placebo hatással a legtöbb ember tisztában van, és leggyorsabban úgy lehet meghatározni, hogy ha egy beteg valódi gyógyszer helyett mondjuk sóoldatot kap, de ő abban a tudatban van, hogy valódi gyógyszert kapott, az állapota a legtöbb esetben javul.

A kutatások szerint a placebo során olyan pszichológiai jelenségek játszódnak le, amelyek befolyásolják a szervezet működését. Bár a placebo hatásának konkrét tudományos magyarázata nincs, ettől függetlenül a tudomány is elismeri létezését. Sőt, ez lett az aduász a szkeptikusok és magukat tudományos felvilágosodottaknak valló emberek kezében, hisz az olyan jelenségekre, gyógyulásokra, amelyekre nincs tudományos magyarázat, igen gyorsan húzzák rá a placebót, mintha azzal máris meg lenne magyarázva a jelenség (lásd homeopátia). Bizonyos jelenségekre ráhúzni a placebót épp annyira paradoxon, mintha az ateista Isten beavatkozását látná az érthetetlen dolgokban, ellentmondva önmagának.

A placebo (latin szó, jelentése "tetszeni fogok") a 18. században került be a medicina fogalomkörébe. Azóta rengeteg kísérletet végeztek ennek kutatására, sőt, a legtöbb gyógyszer hatásának tesztelésekor is bevetik. Ha egy gyógyszer igazi hatását szeretnék felmérni, akkor általában a kísérleti alanyokat két csoportba osztják, felének igazi gyógyszert, másik felének placebót adnak (elhitetve velük, hogy ők is az igazi gyógyszert kapták), és megfigyelik, van-e a két csoport között különbség a gyógyulás, vagy tünetek enyhülésének tekintetében.

Új fogalom a reklámplacebo, az a a jelenségnek, hogy két ugyanolyan termék közül a drágábbat finomabbnak vagy jobb minőségűnek fogjuk érezni (hacsak nem vagyunk szakértők az adott termék, például bor esetén).

A nocebo tulajdonképpen a placebo negatív formája. A szó eredete a latin nocere ige jövő ideje: "ártani fogok". A nocebo jelenségre már sokkal kevesebb tudományos kísérlet született, mert tulajdonképpen a placebo létezése a nocebo-t is megmagyarázza: a hit, ami meggyógyít, beteggé is tehet. Vagy: a gondolat, amely megfogant a tudatban, elmulaszthatja a tüneteket, de ugyanúgy kreálhat új tüneteket.

Az ősi kultúrákban, szektákban és rítusokban gyakran fellelhető a nocebo használata (lásd Voodoo, Koro). A nocebo tulajdonképpen fekete mágia: hitesd el az emberrel, hogy beteg, és beteggé válik. Úgy, ahogy az emberi tudat képes önmagát meggyógyítani, úgy meg is ölheti egy negatív hit hatására. A nocebo jelenséggel kapcsolatba hozhatók azok a kísérletek, amikor hipnózis alatt az ember kezébe adnak egy vasdarabot, elhitetve az emberrel, hogy az forró. A kísérleti alany, a leírások szerint, akár égési sérüléseket is produkálhat, anélkül, hogy erre fizikai magyarázat volna. Vagy megemlíthetjük azt az embert, aki elhisz egy jóslatot, majd azt beteljesíti.

A modern kor fekete-mágiáját, a nocebot folyamatosan használják. Bár nem vagyunk tudatában, a médián keresztül folyamatosan nocebo hatású információkkal vagyunk elárasztva. És itt nem csak a reklámokról van szó, amelyek rávesznek különböző termékek megvásárlására azáltal, hogy elültetik bennünk a gondolatot. Néhol tudatos, máshol tudattalan információáramoltatás ez, de tudjuk, hogy a fekete mágiának mindig megvannak a következményei, s ezen következmények alól az sem mentődik fel, aki nem tudta, mit csinál.

Játszunk el a gondolattal, hogy megértsétek, miről írok: tételezzük fel, hogy egy ismeretlen, eddig nem látott vírus szabadul el, kerül az emberekbe. Mondom: ez csak gondolati játék, és ha bármilyen hasonlóságot véltek felfedezni a valósággal, az csakis a képzeletetek szüleménye.

Szóval, valahol egy távoli városban, emberek tömegesen kezdenek megbetegedni, és azt feltételezik, hogy vírusfertőzésről van szó. Néhányan hatalmas üzleti lehetőséget látnak az új vírusban és az általa okozott betegségben, és azt szeretnék, hogy minél többen (lehetőleg az egész világ) fertőtlenítő szereket, maszkokat, gyógyszereket vásároljon, sőt, lélegeztető gépeket, mozgatható kórházakat. A lezárások, korlátozások is igen hasznosak lehetnek, hisz át lehet rendezni a gazdasági helyzetet azáltal, hogy egyesek csődbe mennek, mások felvirágoznak. Hogy ez az üzlet igazán sikeres legyen, első sorban el kell hinteni a köztudatban, hogy a vírus nagyon veszélyes. Természetesen, a hitelesség kedvéért, tényleg kellenek betegek és halottak, és ezt a nocebo hatással érik el.

Mondjuk valaki kitalálja, hogy bár e vírusnak hagyományos légúti tünetei vannak, mint az influenzának, azért legyen már egy kis extra, ami a differenciál diagnózist megadja: mondjuk a beteg nem érzi a szagokat és az ízeket.

Ezt a tünetet a média minden csatornáján hirdetni kezdik, és hamarosan megjelenik a nocebo hatás: sok ember, akinek épp influenza tünetei vannak, ténylegesen nem érzi a szagokat és az ízeket. Miért? Mert - ahogy mondják - bele van programozva a tudatába. Az ember elhiszi, hogy a szaglás, ízlelés elvesztése a veszélyes vírussal való megfertőződés jele, és úgy lesz, ahogy elhiszi. Mivel a tudattalanban összekapcsolódik az influenza tüneteivel ez a kis program, ezért az emberek nagy százaléka fogja tapasztalni a szaglás elvesztését, amikor légúti tünetei vannak. Így azonnal azt gondolja, hogy ő nem influenzában, hanem az új veszélyes vírussal való megfertőződésben szenved. De ennél tovább mennek, mert minden nap azt sulykolják, hogy az idősek meghalnak, sőt, olyanok is meghalnak, akiknek semmilyen más betegségük nincs. És így is lesz, mert működik a nocebo, a modern kor fekete mágiája. Az új vírustól való félelem, pánik, szorongás csak erősíti a nocebo hatást, és ahogy a Voodoo-ban "elátkozott" embernek pár nap után összeomlik a vérkeringése, úgy omlik össze a légzése a modern fekete mágia által sújtott embereknek.

A fenti gondolatmenet egy példája annak, hogyan működik a nocebo. De azt is láthatjuk ezen keresztül, hogy az információ adása a legnagyobb felelősség, mert meggyógyíthat akár, de meg is ölhet. Sajnos, ezzel a felelősséggel a legtöbb médiában dolgozó, tévés vagy influenszer nincs tisztában, és gyógyítás helyett "ártani fog". Egyetlen helyes út az igazság közlése, az igazsághoz való hűség. Aki nem az igazságot közvetíti, az óhatatlanul részesévé válik a nocebo-nak, a modern kor fekete mágiázásának, és el kell viselnie ennek súlyos következményeit, még akkor is, ha nem tudta, mit csinál.

Ha kritikus és éles szemmel figyelünk a világra, látni fogjuk, hogy nocebo hatású információkkal bombáznak minket folyamatosan. Egyetlen esélyünk, ha megtanulunk látni (ébernek lenni), vagy teljesen elzárkózunk a médiától. Nem hiába mondják sokan, hogy a gyógyuláshoz, egészséges élethez vezető út első lépése a tévé kidobása. Mert ha nem tudunk éles szemmel tévézni, úgy, hogy mindig tudatában vagyunk a ránk zúdított nocebo-nak, tényleg jobb, ha kidobjuk a tévét, és egymásra figyelünk.

Mert, a híresztelésekkel ellentétben, a közelségből, mosolyból és szeretetből nem származhat baj. Csak az tesz beteggé, ami elválaszt, és ezt mindenki nagyon jól tudja, még a leghűségesebb szolga is.


Kvantumfizika és a világnézetek harca
Kvantumfizika és a világnézetek harca
Az eddigiekben tisztáztuk, hogy az emberek által észlelt és megélt valóság egy szuperpozíció materializálódása, és ez a megjelenő valóság minden esetben a szemlélő tudatának függvénye. Az, hogy ...

Kvantumfizika és a felelősség
Kvantumfizika és a felelősség
A kvantumfizika tudománya megértést ad a felelősség megélésére is, hisz amikor a Schrödinger dobozát kinyitjuk, hogy megnézzük a macskát, akkor a mi felelősségünk az, hogy a macska él vagy halott. ...

Kvantumfizika és Isten szuperpozíciója
Kvantumfizika és Isten szuperpozíciója
A kvantummechanika a tudománynak egy olyan ága, melyben találkozni látszik a tudományos felfedezés és a hagyomány dimenziója. Az, amit a hagyomány, és több, a hagyomány témájában jártas, és azt ...

A járvány metafizikai megközelítése
A járvány metafizikai megközelítése
Eddig a járvánnyal kapcsolatban inkább társadalmi szempontok alapján írtam, ezekben az írásokban a párbeszéd hiányára és az egyoldalúságra koncentrálva. Ez a társadalmi, politikai és tudományos ...

Váncsa Zalán: Kapcsolatnélküliség
Váncsa Zalán: Kapcsolatnélküliség
Az ember elhatárolta magát a az ég és föld teremtő energiák-minőségétől. Az ég vagy a levegő a férfi, az atyai minőséget jelenti. Túlontúl szennyezzük a levegőt, maszkot hordunk, emellett oly ...