Szepo

Szellemi öröklődés

Feltöltötte: Dénes Mária   ·   11 éve   ·   19298   ·   Sorsfigyelő

Mostanra már az agykutatók által kimutatott tény, hogy az emlékeink, a gondolataink, érzelmeink, nem csupán megmaradnak az agyunkban, hanem az annak szerkezetét, az ott található, egymáshoz kapcsolódó, információt átadó áramkörök csatlakozásait formálják, befolyásolják, meghatározzák. Minél többet forgatunk a fejünkben bizonyos gondolatokat, minél többször, vagy minél intenzívebben élünk át egy érzelmet, élményt, annál könnyebben előhozódik, asszociálódik később is, de akkor már önkéntelenül, kevésbé akaratlagosan.

Szellemi öröklődés

  Mostanra már az agykutatók által kimutatott tény, hogy az emlékeink, a gondolataink, érzelmeink, nem csupán megmaradnak az agyunkban, hanem az annak szerkezetét, az ott található, egymáshoz kapcsolódó, információt átadó áramkörök csatlakozásait formálják, befolyásolják, meghatározzák. Minél többet forgatunk a fejünkben bizonyos gondolatokat, minél többször, vagy minél intenzívebben élünk át egy érzelmet, élményt, annál könnyebben előhozódik, asszociálódik később is, de akkor már önkéntelenül, kevésbé akaratlagosan. Mindez azért, mert időközben bejáratódnak és megerősödnek az adott érzelemmel, gondolati, képzeleti kapcsolatokkal összefüggő, azokat biztosító, agyi pályák. A későbbiekben, amennyiben valami, akár parányi részlet is emlékezetet ezen minta valamely elemére, azonnal beindul a már régebben bevésődött tudati, lelki, érzelmi tartalom, aktiválódik az egész régebbi tartalom, még akkor is ha ezen tartalom nem minden eleme jut el azonnal az éber tudat szférájába, még akkor is a lényeges elemek, tartalmak, reakciók beindulnak. Tudott dolog, ha valakit intenzív sokkhatás ért például, az ő szervezete (agya) riadót fog fújni a későbbiekben akkor is, ha sokkal kisebb hasonló inger éri érzékszerveit, általában a szervezetét. Ez a bevésődött testi, agyszerkezeti memória által lehetséges. Az ilyenfajta memóriának fontos szerepe van egyébként, mert e nélkül mindent újra és elölről kellene tanuljunk, ami nem csupán a fejlődésre nem adna lehetőséget, hanem az életünket lehetetlenítené el. Viszont éppen ezen eredetileg pozitív értelmet biztosító tulajdonsága következtében, aki negatív gondolati, érzelmi mintákra van beállítódva, az, anélkül, hogy tudatában lenne, önkéntelenül és számára teljesen természetes módon, észrevétlenül áll rá ezekre a már kiformálódott gondolati, érzelmi "sztrádákra". Aki hajlamos a pesszimizmusra, a borús, elkeseredett gondolatokra, képzeleti tevékenységre bizonyos életjelenségekkel, személyekkel szemben, annak az embernek többnyire, már születésétől fogva ilyen negatív köttetésekkel "behuzalozott" agyi tevékenysége van. A születési horoszkópban ennek jellegét a negatív fényszögek, a Sárkányfarok, valamint a Lilith helyzete mutatja meg.
Napjainkban tehát már kimutatott tény, hogy láthatatlan lelki, szellemi tevékenységünk közvetlenül befolyásolja fizikai testünk, egészségünk, sőt agyunk szerkezetét, az előbbi leírást ennek illusztrálásaként hoztam fel. Viszont, hogy miért éppen az adott, egyéni, egymástól eltérő kezdeti adottságokkal születtünk, úgy negatív, mint pozitív irányban, s ez mitől függ, arra a jelenlegi orvostudomány még nem találta meg a válaszokat, a tudósok a természet szeszélyének nevezik egyelőre ezeket. Miért van, hogy egyes embereknek már kezdettől fogva jobban megy, míg másoknak nehezebben, vagy, hogy egyes emberek optimistább természetűek, bizakodóbbak, míg mások ennek éppen ellentétjei? Ez a kérdés megválaszolatlan természettudományos ismereteink szerint, legalábbis. Erre az egyik lehetséges választ a reinkarnáció elmélete adja, adta eddig. Az asztrológia segítségével, a születési motívumok ismétlődésének kimutathatósága, valamint az anya aktuális élethelyzete, ahogyan azt megélte, mindennek a gyermeke horoszkópjában megmutatkozó motívumok alapján jól látható, hogy nem csupán biológiai öröklődés létezik, hanem spirituális öröklődés is a családi ágon, még akkor is, ha ez egyáltalán nem annyira köztudott, mint a reinkarnáció elmélete, s ezen felismerést elsősorban a társaságun asztrológusai használják. A huzamos szellemi, lelki átélések, általános törekvések nem maradnak meg önmagukban, hanem kihatással vannak egészségünkre, amint láttuk, sőt, élethelyzeteinkre, gyermekeink sorsára is.
Nem csupán az életünk során legtöbbet vagy legintenzívebben átélt képzeteink határozzák meg tehát az életünk minőségét, hanem létezik egy ezt megelőző finom szellemi memória az auránkban, ami által az anyáink, nagyanyáink (dédnagyanyánk…) megélt lelki tartalmak elraktározódnak, sőt, ezen túlmenően, gyermekszületéskor tovább is adódnak az utódoknak, akárcsak a fizikai szinten átadott génstruktúra. A spirituális öröklődés segítségével a lelki, szellemi élet befolyását lehet nyomon követni, az egyéni sorshelyzetünkön túl, az utódok születési horoszkópjában, s ha feloldatlan marad, akkor negatív sorseseményeiben is. Hiába kerül az egyén más konjunktúrába, korba, más partnerrel kapcsolatba, mint az ő elődei, mert sokszor számára észrevétlenül, önkéntelenül, ugyanazon reakciókat adja az életre, személyekre, helyzetekre, mint amilyeneket adott, mint amilyen gondolatokkal, érzelmekkel, vágyakkal viszonyult az Édesanyja, Nagyanyja, Ük-nagyanyja stb.., (egészen a hetedik generációig vissza lehet menni akár). Mindehhez még hozzá kapcsolódik az, amiről ebben az ismertető tanulmányban nem volt szó, a mágia, a teremtés törvénye következtében fellépő élethelyzetek. Mivel létezik a mágia (a teremtés) törvénye, s mindannyian teremtő lények vagyunk 21 éves korunktól kezdve. A teremtés törvénye értelmében minden 21. életévét betöltött felnőtt valójában Teremtő, aktív résztvevő az Egyetemes Teremtésben az ő képzeltén keresztül. A rejtett átörökölt programjaink nem csupán az adott reakcióinkat befolyásolják, hanem befolyásolják az életképzeletünket. Az életképzeletünk az, amellyel a lehetőségeinket, az életkörülményeinket rejtett módon összehozzuk, vagy azokat éppen szétbontjuk, s amely a magunk számára sem kellőképpen felülvizsgált vágyainkkal, félelmeinkkel, tudatos, illetve féltudatos meggyőződéseinkkel szoros kapcsolatban áll, nem csupán a naponta felvállalt és tudatosított törekvéseinkkel. Többek között ezért is van az, hogy valamit tudatosan nem imaginálunk, valamire tudatosan nem törekszünk, mégis bekövetkezik az életünkben. Ezért fontos a befele figyelési képesség elsajátítása mellett, a szellemi örökségünkből kiolvasható önkéntelen hajlamainkkal szembe nézni, mert így számot vethetünk azzal, hogy milyen félelmek, kicsinyességek, halogatások, negatív képzetek, vagyis spirituális kiegyenlítetlenségek vannak bennünk, s amelyek egyrészt a láthatatlanból motiválnak, másrészt életkörülményeink, élethelyzeteink teremtésben is részt vesznek.
A spirituális öröklődésről még annyit tudni kell, hogy megfigyeléseink szerint nagyobb százalékban anyai ágon történik. A nő az, aki a lét folytonosságának fennmaradását lényével biztosítja a férfivel együtt, bár az utóbbi másként. Jó esetben a férfi spirituális fényével megvilágítja, oldja, felszabadítja, mind az önmagában, mind a nőben levő tudatos, vagy tudatalatti diszharmonikus vonásokat, beidegződéseket. Tehát a születendő gyermek szellemi, lelki struktúráját és egészségét közvetve az anya személyén keresztül, a párkapcsolat által folyásolya be. Ezen kívül, a férfi hozzájárulása inkább egyes felszíni jegyekbe, felszíni, biológiai tulajdonságokban nyilvánul meg, nem a mélyebb, tartósabb, meghatározóbb struktúrákban. Nem véletlenül a női petesejt mérhetetlenül nagyobb, s ezáltal lényegesen több információt hordoz, mint az őt megtermékenyítő, működésbe hozó férfi hímivarsejt. Sőt az a petesejt, amiből én születtem, az valójában az én nagyanyám szervezetében már kialakult, az én édesanyám magzatkorában, ugyanis a nőknek teljes petesejt készletük már születésükkor megvan, az életük folyamán több új petesejt nem keletkezik, hanem a már meglevők érnek be, válnak ki. Vagyis azt a petesejtet, amelyből létrejött az én fizikai testem, bizonyítottan befolyásolták a nagyanyám érzelmei, gondolatai, egész lelki-szellemi világa beleitatódva ebbe a biológiai struktúrába, hozzá tapadva finom szinteken, amely petesejtből én születtem, amelyen, természetesen módosított az én anyám is. Míg a hím ivarsejtek folyamatosan, hónapról, hónapra cserélődnek, vagyis nem tudnak annyira mély információk megszilárdulni bennük, vagy szellemi szinten hozzájuk kapcsolódni. A mélyen fekvő meghatározottságok tehát, vagyis a születendő gyermekhoroszkópjának alapszínezete a nőtől (az anyától, nagyanyától,…) függ. A nő az, aki az élet továbbadásában mérhetetlenül nagyobb részt vállal, a férfi pedig elsősorban az egyedi jelleget viszi mindebbe bele, valamint az átvilágító, módosító szerepét tölti be a tudatos nevelés által (legalábbis ezt kellene tegye), de nem szabad figyelmen kívül hagynunk a konkrét megtermékenyítő, teremtés beindító (kontakt) kulcsszerepét sem.

Irodalom : Kozma Szilárd

Dénes Mária

http://asztrologia.ro/


A koronavírus járvány tanulságai 1
A koronavírus járvány tanulságai 1
„Mindenből lehet tanulni és kell is, a betegségekből, sorscsapásokból, hátráltatásokból pedig  különösen.” Remélem most, amikor mindenkinek le kellett lassulnia vagy állnia a járvány következtében ...

A betegség egyik forrása: a lelki tehetetlenség érzet
A betegség egyik forrása: a lelki tehetetlenség érzet
Tudjuk már, hogy a betegségek a hosszan, többszörösen, valójában naponta ismétlődően, megélt, vagy kevesebbszer ugyan, de sokkszerűen és mélyen átélt negatív érzelmekből alakulnak ki.  A negatív ...

A Vénusz - a születési képletünkben
A Vénusz - a születési képletünkben
A Vénusz által megtestesített teremtő-erő az a magnetikus, vonzó erő, amelynek hatására a két nagy polaritás, a férfi és a női, egymáshoz kezd vonzódni, el kezd közeledni, egyesülni, kiegyenlítődni ...

A Nap - a születési képletünkben
A Nap - a születési képletünkben
A Nap az öröklétbe ágyazott, de onnan kilépő, megnyilvánult egyéni éntudatot, önérzékelést és önértékelést jeleníti meg a születési képletben.A csillagjegy amelyben található a születési ...

2015 a kínai asztrológia, valamint az aritmológia szempontjából
2015 a kínai asztrológia, valamint az aritmológia szempontjából
A kínai asztrológia szerint 2015 a Kecske éve és február 9.-étől kezdődik. A Bak alapvetően a törvényekkel, a törvények ismeretével, ismertetésével és alkalmazásával áll kapcsolatban, vagyis ...