Szepo

Thiel Katalin: A humor, mint az éberség egy formája
Thiel Katalin: A humor, mint az éberség egy formája
Hamvas Béla 1945-ben a következő sorokkal kezdi Óda a XX. századhoz című esszéjét: „A közös félreértések területén, amelyet tévedésből társadalomnak hívnak, újabban sajátságos kísértetek járnak. A kísértetekről mindnyájan, akik a fizikát csak egy kicsit ismerjük, tudjuk, hogy a legreálisabb lények, még az álmoknál is sokkalta reálisabbak. Mindnyájunk közös sorsa, hogy előbb tudjuk, mit fogunk látni, s csak aztán látunk. E ténybe sajnos bele kell nyugodnunk. Varázslat ez az egész nagy világ, mondják a régi bölcsek, de nem idegenek reánk kényszerített varázslata, hanem saját magunké. A kísértetek a mi kísérteteink. Mi vagyunk azok, akik előre tudjuk, hogy látni fogjuk őket és íme nem szabad csodálkozni, ha itt vannak.” Mindehhez még azt is hozzáteszi, hogy az egyetlen eszköz, az egyetlen lehetőség, hogy kísérteteinket elviseljük, a humor. Hamvas Béla grandiózus és szabálytalanul szép életművének fontos stílusjegye a humor. Az éberség egyik formájának is nevezi. Az éberség kulcsszó a Guénontól eredeztethető hamvasi hagyományfelfogásban, melynek tartalmát a Scientia Sacra-ban, e több kötetes nagyesszében fejti ki. Írásában a modern embert, „a monumentális gond évszázadának” emberét szembesíti létének apokaliptikus tendenciáival, s eközben vázolja az éberség tartalmát.

Faragó Feri  ·   4 éve   ·   Hamvas Béla  ·   0  

Thiel Katalin: Kapcsolódási pontok Kerényi és Hamvas szellemiségében
Thiel Katalin: Kapcsolódási pontok Kerényi és Hamvas szellemiségében
Kerényi Károly és Hamvas Béla a múlt század húszas-harmincas éveiben alkotótársak és közeli barátok voltak. Együtt munkálkodtak a Stemmakörben, valamint az úgynevezett Sziget mozgalom kialakításában. A kör összetartó erejét egyrészt a klasszika-filológia, másrészt Nietzsche bölcseletének tanulmányozása adta. A görög kultúra és –nyelv elemzése, kutatása, valamint Nietzsche hatása – mint tudjuk – épp a századelő magyar szellemi életének egyik jellegzetes vonása volt.

Faragó Feri  ·   6 éve   ·   Hamvas Béla  ·   0  

Thiel Katalin: Tépelődések az időről - Az idő problematikája Hamvas Béla a Karnevál c. regényében...
Thiel Katalin: Tépelődések az időről - Az idő problematikája Hamvas Béla a Karnevál c. regényében...
Amikor a regény középpontjában a személyes sors, illetve az élet kibontakoztatásának morális kérdései állnak, akkor többnyire centrális jelentőségűvé válik az időkomponens problematikája. Így van ez Cervantes Don Quijoté-jában, Sterne Tristram Shendy-jében, de Joyce Ulyssesében is. Hamvas Béla Karnevál című nagyregénye ebből a szempontból számos megfejtenivalót tartogat az olvasó számára.

Faragó Feri  ·   6 éve   ·   Hamvas Béla  ·   0  
 • Bejelentkezés
  Automatikus bejelentkezés


  Regisztráció  |  Elfelejtettem a jelszót
 • Jelszó kérése
  Egy új jelszó lesz generálva és elküldve a beírt e-mail címre,
  amelyet belépés után a saját fiókom menüben bármikor megváltoztathatsz.  Belépés  |  Regisztráció