Szepo

A középhely

Kozma Botond Szilárd   ·   8 éve   ·   Vers

Kozma Szilárd:

 

                            A középhely    

 

Abban a veszélyes, de egyedül nyugtató látványban

ahogy magamat Istenben keresve,

sorsomat szenvedő teremtőként viselem,

mint teremtett lény,

aki a teremtésben részes

és vétkes ---

 

Ahogy próbálom elérni, hogy én legyek az Énem,

ez a megszokhatatlan, anyagból, lélekből és szellemből

szövődött ismerős ismeretlen,

ez a fekete fényből világra robbant,

félelemmel és kételyekkel hullámzó tudattenger,

akiben az öröklét árama vibrál ---

 

Ahogy próbálom elhinni, hogy én vagyok ez az ingatag,

de látni és hatolni akaró, kocsihajtói szilárdság,

ez a tömegek számára baljós sejtelem,

akiben a sárkány toporzékolva hátrál---

 

Ahogy próbálom elhinni mégis, hogy Én vagyok

a személy, akiben hajszálon izzik a végzet s az élet,

hogy én vagyok a gyávaság forrása: a Judási ráció,

a homály, a távlat és a hit: a pusztába kiáltott ének---

 

Mert tudom, hogy én vagyok a gyönyör s a csömör

közös szövedéke: az elárult barátok hátába hatoló végzetes penge,

a disznóperzselő szalmafüst, a gyökér, a lombkorona és a cserje,

a legyőzött kéjvágy, a becsvágy, a viszály, a nyüzsgés és a kéve,

ahogy én vagyok minden titkos gázkamra-emlék naszád,

s a boldogságot ígérő reklámok ostoba oka és szenvedélye:

 

Én vagyok a Lao-Ce sorait olvasó bombázópilóták

tudatát bénító repülőradarok célkeresztje.

 

Abban a látványban tehát, ahogy magamat kívülről

befelé és belülről kifelé: a középről figyelem

- akár egy csodatevő-ikon, aki előtt a katonák

egy szobatükröt letesznek és abban az arcát meglátva,

hamisnak és gonosznak találja magát -

egyszerre nyitom és várom a kételyt,

ahogy e vizeken és eszméken túli látványban

magamat hosszasan Istennek szemébe ékelem,

hogy világnagy szívébe a szívemmel egyszer igazán beérjek

és ölébe olvasszam végre megszokhatatlan lelkemet

és ne kelljen félnem, hogy az ő lelkén kívülre:

a harag őrvényébe rekedek, amiért még mindig a vérembe szivárog

a méreg, ha szemétbe ürítve tonnányi gyümölcs-halmokat látok,

amiket eldobnak a magas árakért imádkozó piaci szirének.

 

Így tehát, amint e veszélyes, de egyedüli

nyugalmat okozó látványban: a megváltó Istenben

tanulom szeretni a zavaros szívemre épülő személyem,

aki még mindig a tömeggel összhangban vétkezik,

fényesőbe álmodom sorsomat, amely megtisztulhat szeretve,

miközben Istennek ölébe fúrná be nyugtalan tudatát,

amelyet néha még, démoni képzetek kérdezik.

 

Szóval, ahogy a jelent megszülő anyagban figyelem

és a jelenben kimúló teremtés határán keresem magamban

a teremtés ősokát: az Atyát és az Anyát kihívó sóvárgást,

mert e veszélyes sóvárgás tudata maradt számomra

az egyetlen ismerős ismeretlen  

aminek fényében megértem a gyermekkori,

                            az ifjúkori,

                            és felnőttkori

összes szenvedésem, betegségem és űzöttségem,

mivel a sóvárgás terheit, belátva magamra vettem ---

(Ahogy partomat elérve, magamra vettem a részeg hajómnak

orrában rothadó fővitorlát, meg a hínáros köteléket

és ezekkel együtt, a létben előre léptem.)

 

Hát itt járok a sóvárgó sorsomban még,

de valójában Istenben élek.

 

- Úgy élek, hogy izgalom nélkül nézhetem mindazt,

ami az időben történik a gazdagokkal, a szegényekkel,

az erősekkel, a vakmerőkkel, a gyávákkal, a szerényekkel,

a hősökkel, a koldusokkal, a rangosokkal, a részegekkel,

az okosokkal, a szemfülesekkel, a komolyakkal, a szakértőkkel,

a tudósokkal, a gurukkal, a pápákkal, az elnökökkel, a zsenikkel,

a főnökökkel, a tagokkal, a népekkel, a sztárokkal, a nyerészekkel,

a mesterekkel, a kiképzőkkel, a fontosakkal és a jelesekkel,

a rongyosokkal, a hívekkel, a csalókkal, a győztesekkel, 

a keményekkel, a biztosakkal, a tétovákkal, a szédelgőkkel,

az éhesekkel, az eladókkal, a zsarnokokkal, a vénekkel,

a fiatalokkal, a fertőzőkkel, a kábítókkal és a kábulókkal,

a megszállókkal és a megszállottakkal, a megúszókkal,

az áldozókkal és az áldoztatókkal, a hősökkel, a kurvákkal,

a szentekkel, a lázadókkal, a huncutokkal, a bombázókkal,

a robbantókkal és a robbanókkal, a szurkolókkal, a szurkosokkal,

a túszokkal, a vezérekkel és a viccesekkel, az izgulókkal,

a védőkkel, az aggódókkal, a sajnálókkal és a szennyezőkkel,

a fölényesekkel, a kárhozókkal, a kárvédőkkel, a panaszkodókkal,

a tiltakozókkal, a neheztelőkkel, a fenyegetőkkel, a rablókkal,

a szónokokkal, a bokszolókkal, a bírókkal, a felkentekkel,

a kikentekkel, az alkoholistává lett aranyérmesekkel,

az ünneplőkkel, a vezérekkel, a szervezőkkel, a rendezőkkel,

az üdvözlőkkel, az űzöttekkel, az üldözőkkel, a bajnokokkal,

a besúgókkal, a marókkal, a gyomirtókkal, a lövészekkel,

valamint a világgépet fenntartó hívekkel és hitetlenekkel.

 

Mert az én utam nem keresztezi senkinek útját semmiképpen,

Hiszen, én nem akarom megnyerni az életemet.

De nem lehetek drámahős sem,

ahogy nem lehetek más nevében beszélő képviselő,

aki fél attól, hogy szavazókat veszít, hogy beteg lesz,

vagy a részeg sofőrök elütik ---,

vagyis nem lehetek alanya és tárgya

semmiféle szociológiai felmérésnek,

és ahogy nem vagyok sikerember,

hanem olyan személy, aki ráébredt

hogy ő, a felelősségben lakozó hatalmak

hordozója, a földön és a mennyben.

 

 

Úgy élek én immár az apai sorsomban,

mint a rögeszmék szakadékai közt a célját bántatlanul közelítő

bolond, aki csillag-útján rendíthetetlenül halad előre,

mert én a fájdalom-források okát: a vétkeimnek

összes nevét szenvedélyes szorgalommal megneveztem,

és a vétek-forrásaim dallamának andalító

morajlását megszűntetve felfedeztem,

hogy a sóvárgás reménye nélkül

az én terhem valóban könnyű

és az igám gyönyörűséges.                    

 

 

Kozma Botond Szilárd  ·   8 éve   ·   859   ·   0

Közköltség, Csíkszereda, huszonegyedik század.
Van pár probléma ezzel a közköltséggel. Meg a meleg vízzel és a fűtéssel.Meg a számlával – de azzal aztán nagy!Az ANL tömbházakban (is), persze.Minden lépcsőháznak saját hőközpontja van, amely már eredetileg kicsi volt a 8 lakrésznek, és amely már régen elromlott, így mára már egyszerre nem lehet fűtésünk és meleg vizünk is. Vagy ez, vagy az. A munkások mosolyogva vonogatták a vállukat, ez van kérem szépen, örvendjenek hogy ez is van. Ők nem tehetnek...


János-Széll István  ·   3 éve   ·   0  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Hobbiból pénz
A legtöbb embernek van hobbija. De az a szerencsés, aki a hobbijából keresi a pénzt, mert azt csinálja, amit a legjobban szeret. Úgy is mondhatnánk, hogy az ideális munka az, amit az ember amúgy hobbiból is megcsinálna. Ahhoz, hogy a hobbiból pénzt tudjunk keresni, három küszöbön kell átlépnünk.A hobbi az, amit az ember munkaidőn kívül szívesen csinál, nap mint nap. Anélkül, hogy erre valaki kötelezné. S anélkül, hogy ezért valamit kapna, azon kívül, hogy...


János-Széll István  ·   4 éve   ·   0  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Jegyzet: Autó vezetésnél is kell a logika
Sajnos nem mindenkinek adatott meg a logikus gondolkodás képessége, s ezt azonnal észlelhetjük, ahogy elindulunk autóval a városban. Az egyik gyakori, és zavaró hiba, amit sokan elkövetnek, a rossz irányjelzés. Csíkszeredában több körforgalom is van, de még több autóvezető, aki teljesen logikátlanul jelez benne. Sőt, iskolás autót és rendőrt is láttam már összevissza jelezni. Mint az a tanuló, aki nem tanulta meg az órára a leckét, aztán elkezd mindenfélét...


János-Széll István  ·   4 éve   ·   1  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Angyali iromány.
Szia Kedves Olvasó !Valahogy mindig azokat a dolgokat igyekszem megmagyarázni, amelyek megmagyarázhatatlanok.Ilyenek például az angyalok.Már az gondolatmenet indulásakor felvetődik a kérdés, hogy vannak-e angyalok, vagy nincsenek? Ha vannak, milyenek és hol élnek? Látható vagy láthatatlan lények ? Kifélék ,mifélék? Honnan tudhatom, hogy vannak, hogy segítenek ,hogy vigyáznak rám?Ezekre a kérdésekre sajnos nem tudom a választ. Azt viszont hiszem, hogy angyalok...


  ·   4 éve   ·   0  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Hajnal
Álmosan kél a nap.Kávéillatú füstös hajnal.A város réveteg.Nyújtózkodó fűszállerázza harmatát,tétován remeg...Még ráér az idő,még lusta-lassúnelmereng.Kacsint rám harmatcsepp az ágon,fázom..Szembejön velemdülöngélve a csend..


  ·   4 éve   ·   0  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Miért hoz egészséget a hüvelyi orgazmus?
Mi köze a szexualitásnak és azon belül a nők hüvelyi orgazmusának a Fényhez, a Tűzhöz? Miért rendeltetése a nőnek a hüvelyi orgazmus?Annak a nőnek nincs vaginális orgazmusa, aki nem bírja elviselni a fényt. A Tűz különböző vonásaitól fél. Vaginális orgazmust elérni félelemmel, félelemben nem lehet. Aki szándéktalanul, tehát utolsó vérig hazudik, csakhogy ne derüljön ki, hogy hazudik ( Skorpió 8as ház) az nagyon régen fél a tűztől.. Generációkon...


Csüdöm Melinda  ·   5 éve   ·   4  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Jó vagy igazi legyen az asztrológus?
A világból nem tűnhet el a Rend, mert egyetlen elem hiánya az egész összeomlását jelentené. Ami van az rendetlenség lehet csupán. Ha helyre tesszük, nyugalom van.A rendes értelmezés annyi, mint helytállóság megállapítás. Helytállóan megállapítani valamit úgy lehet, ha az elemeket, amiket felhasználunk az értelmezés során, a helyükön vannak. Minden a neki megfelelő funkciót látja el. Értelmezés –eltérés olyankor jön létre, amikor az egyes...


Csüdöm Melinda  ·   5 éve   ·   2  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Nem kell a Facebook
Nap mint nap ellátogatok a Facebook nevű közösségi portálra, és ahányszor rámegyek, minden alkalommal ott ékeskedik a kérdés: Mi jár a fejedben?Most az jár a fejemben, hogy minek nekem a Facebook.Legalábbis minek a Facebook - osoldal, a megosztott információk.Először is:Ennek az információnak, amelyet én hiszek, tudok és tanulmányozok, nem kell reklám. Az igazi metafizika nem közösségi érdekesség, amelyen csámcsogni lehet. Akit érdekel ez az...


János-Széll István  ·   5 éve   ·   17  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

Előnyős vagy hátrányos a válás?
  Egészen közeli ismerősőm fogalmazott úgy minap, hogy " inkább az hátrányos, nekem és bárkinek, ha az "élet"- vagy "házastársak" hazugságban élnek le egymás mellett több évet vagy talán egy életet. Jobb így és jobb lesz, mégha a kezdet nehéznek is tűnik. És akármilyen furcsa, a gyermekeknek is jobb lesz, mert nem nevelődnek bele a hazugságba".Elsősorban nem lehet általános mércének tenni azt, hogy a válás mindenki és minden helyzet esetében...


Csüdöm Melinda  ·   5 éve   ·   0  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!

A "felszabadító" válás
Elválok- mitől, Kitől?Olvasom a helyi hírdetések között, hogy nemsokára tartanak egy előadást ezzal a címmel : „ Hogyan lehet életben maradni (vagy tovább élni) válás után?” Vagyis, van-e élet a válás után?Hm, gondoltam magamban valami erősen zörög ebben a megfogalmazásban. Miért kell a hangsúlyt arra tenni, hogy van-e élet a válás után? Szinte elijesztik ezzel az embert a házasságtól. Szinte azt mondják ezzel, hogy a házasség nem jó, mert...


Csüdöm Melinda  ·   5 éve   ·   2  ·   Jelentkezz be, és szólj hozzá!
 • Bejelentkezés
  Automatikus bejelentkezés


  Regisztráció  |  Elfelejtettem a jelszót
 • Jelszó kérése
  Egy új jelszó lesz generálva és elküldve a beírt e-mail címre,
  amelyet belépés után a saját fiókom menüben bármikor megváltoztathatsz.  Belépés  |  Regisztráció