Szepo

Tóth Judit: Mester és tanítvány?
Tóth Judit: Mester és tanítvány?
Weöres Sándorról szóló monográfiákat olvasva szembetűnő a hiány, hogy Hamvas Bélával való alkotói barátságuknak csekély figyelmet szántak. Az afféle tanulmányírás, amely a Weöres költészetét ért eszmei hatásokról Hamvas nevének puszta említése nélkül kíván értekezni, nem tartható. Mint ahogyan az is hiányos szemlélet, ha súlytalannak ábrázolják kettejük ismeretségét, pusztán időszakosságot tulajdonítva neki, ami talán egyedül a néhány évet tekintve ...

Faragó Feri  ·   6 éve   ·   Hamvas Béla  ·   0  

Buji Ferenc: A Hamvas divat
Buji Ferenc: A Hamvas divat
Nem gondolkozni éppen olyan veszélyes, mint gondolkozni. Sőt, ki tudja, talán még veszélyesebb. Hamvas Béla Mióta elkezdtek megjelenni Hamvas Béla művei, szinte divattá vált Hamvas-divatról beszélni, ...

Faragó Feri  ·   6 éve   ·   Hamvas Béla  ·   0  

Klein László: Hamvas Béla jelenvalósága Szentendrén
Klein László: Hamvas Béla jelenvalósága Szentendrén
A temető zsivaját megtöri az emlékezők csendje. Köveken tükröződő arcok. Pátosz. Áldás. Csak a fák azok, amit ígérnek. Nem akarják kiüresíteni a szakrális tereket. „Hamvas Béla, ha – a századforduló ...

Faragó Feri  ·   6 éve   ·   Hamvas Béla  ·   0  


Faragó Feri  ·   6 éve   ·   Ez meg az  ·   0  

Szabados György: Időszerűség és lábadozás...
Szabados György: Időszerűség és lábadozás...
Hamvas fogadtatása magán viseli a helynek, a kornak, az egyénnek és a közösségnek - egyszóval:annak a konstellációnak az állapotát, amelyben vagyunk, miként bármely gondolat hatása a felfogásaffinitásának ...

Faragó Feri  ·   6 éve   ·   Hamvas Béla  ·   0  

Weiner Sennyey Tibor: Hamvas kontra Lukács, avagy mi a művészet?
Weiner Sennyey Tibor: Hamvas kontra Lukács, avagy mi a művészet?
Megjelent a Hamvas Béla életműkiadás 26-dik kötete, melynek címe „Művészeti írások I.” – és melyben helyet kapott két olyan fontos szöveg is, mint a Forradalom a művészetben (eredeti címén „Absztrakció és szürrealizmus Magyarországon”, melyet Hamvas feleségével, Kemény Katalinnal írt közösen), továbbá az itt elsőként közölt „Öt meg nem tartott előadás a művészetről”. A kötetben olvasható még néhány olyan érdekes esszé, mint „Az ikon”, ...

Faragó Feri  ·   6 éve   ·   Hamvas Béla  ·   0  

Fabinyi Tibor: Transzparencia - egy közös gondolat Northrop Frye-nál és Hamvas Bélánál
Fabinyi Tibor: Transzparencia - egy közös gondolat Northrop Frye-nál és Hamvas Bélánál
Az itt következő tanulmányban két bölcselő: a magyar Hamvas Béla és a kanadai Northrop Frye gondolkodásának összevetésére vállalkozom. De máris pontosítanom kell magamat: noha véleményem szerint ...

Faragó Feri  ·   6 éve   ·   Hamvas Béla  ·   0  

Dienes Ottó: A láthatatlan történet (Hamvas Béla esszéiről)
Dienes Ottó: A láthatatlan történet  (Hamvas Béla esszéiről)
 Dúl Antal a könyv bevezetőjében arról beszél, hogy az esszé ugyanúgy kísérlet, mint maga az emberi élet. Az esszé ugyanis azt kísérli meg, hogy "a létezés alapösszefüggéseit" tárja fel, s valójában ...

Faragó Feri  ·   6 éve   ·   Hamvas Béla  ·   0  

A játék komolysága - 9 kiemelés a kereszténységről Hamvas Béla nyomán
A játék komolysága - 9 kiemelés a kereszténységről Hamvas Béla nyomán
A játékot komolyan kell venni, mondja Hamvas. A játék komolysága az, ami számít. A komolyság ismertető jegye a megszabadulásért épített életterv. A hosszú távra tervezett létezés. Nem csak pillanatnyi ...

János-Széll István  ·   6 éve   ·   Ez meg az  ·   0  

Darabos Pál: Hamvas Béla
Darabos Pál: Hamvas Béla
A világról való igaz tudáshoz Hamvas nélkülözhetetlennek tartja a lélekről alkotott helyes tudást, a "valódi, igaz pszichológia" kialakítását, mivel a lezuhant lélek a világot is magával rántja. ...

Faragó Feri  ·   6 éve   ·   Hamvas Béla  ·   0  

Bulányi György: Androgünos
Bulányi György: Androgünos
Még diákkoromban hallottam görög órán, hogy egyik dialógusá­ban Platón arról számol be, hogy kezdetben gömb-alakúak vol­tunk, s könnyen gurultunk mindenfelé, de az irigy istenek ketté­vágtak bennünket, s azóta a gömb egyik fele keresi a másikat. Megőrzött egy mesét, mitológiát létünk hajnalá­ról. S íme, Ham­vas Béla Az androgűnosz c. tanulmányában, a kereszténységről beszélő Scientia sacra harmadik kötetében állítja, hogy kezdeti formánk a férfi ...

Faragó Feri  ·   6 éve   ·   Hamvas Béla  ·   0  

Kelemen Zoltán: Pokoli riport...
Kelemen Zoltán: Pokoli riport...
„1955-ben egyetlen ember élt Magyarországon, aki Herakleitosszal, Buddhával, Lao Ce-vel és Shakespeare-rel mindenikük anyanyelvén nemcsak beszélgetni, hanem beszélni is tudott volna. Ha az emberi szellem ...

Faragó Feri  ·   6 éve   ·   Hamvas Béla  ·   0  

Szathmári Botond: Hamvas Béla, aki realizálta a görögség filozófus eszményét
Szathmári Botond: Hamvas Béla, aki realizálta a görögség filozófus eszményét
Az antik filozófuseszmény Az antik filozófuseszmény, egészen más volt, mint az újkori, a jelenbeli. Ahogyan Pierre Hadot (1922-2010) megfogalmazta a filozófia eredetileg nem tudomány volt, hanem életmód, ...

Faragó Feri  ·   6 éve   ·   Hamvas Béla  ·   0  

Miklóssy Endre: A Karnevál filozófiája
Miklóssy Endre: A Karnevál filozófiája
Volt szimatuk azoknak a könyvügynököknek. Generációkon át látták el könyvek­kel a vidéki értelmiséget - papokat és orvosokat, jegyzőket és tanárokat -, és 1947-ben már tisztában voltak azzal, ...

Faragó Feri  ·   6 éve   ·   Hamvas Béla  ·   0  

Novák Zoltán: Hamvas a fősodorban
Novák Zoltán: Hamvas a fősodorban
A 2002-es esztendő két könyvújdonsággal is szolgált, melyek friss fordulatot jeleznek a Hamvas-életmű értelmezésében. Az aczéli kultúrpolitika tilalmas és elhallgatásra ítélt páriájából az elmúlt ...

Faragó Feri  ·   6 éve   ·   Hamvas Béla  ·   0  
 • Bejelentkezés
  Automatikus bejelentkezés


  Regisztráció  |  Elfelejtettem a jelszót
 • Jelszó kérése
  Egy új jelszó lesz generálva és elküldve a beírt e-mail címre,
  amelyet belépés után a saját fiókom menüben bármikor megváltoztathatsz.  Belépés  |  Regisztráció