Szepo

A tarot szimbolikája

Feltöltötte: János-Széll István   ·   10 éve   ·   18954   ·   Ez meg az

A Tarot kártya egy ősi beavatási eszköz, amelynek tanulmányozása közelebb visz az ön - és világismerethez. Bár eredete nem ismert, egyes kutatók szerint Egyiptomból, mások szerint az elveszett Atlantiszból származik. Ma csak mint jóslási eszköz tartják számon, akárcsak az asztrológiát, de hátterében hatalmas tudás húzódik meg. Kevés szerző írt azonban komolyabban a Tarot-ról, a világhálón rákeresve is igen csekély komolyan vehető információt találhatunk róla.

A tarot szimbolikája

A Tarot kártya két fő részre osztható, a Nagy és a Kis Arkánumra, én személy szerint a Nagy Arkánumot tanulmányoztam, tehát erről fogok írni. A Nagy Arkánum 22 kártyából áll, több típus létezik belőle, vannak egyszerűbb, és akár komolyabb művészi kivitelezésű kártyák is.

A Tarot egy fajta beavatási "könyvnek" tekinthető. A huszonkettes aritmológián alapul, amely megfelel a 3 x 7 + 1 létezési számsornak, azaz a három szint (fizikai, lelki, szellemi), a hét ciklus (ezt a ciklust szaturnuszi ciklusnak is nevezik), és a beavatottság, megvilágosodás lépcsője (a plusz egy).

Tarotkártyák

A legismertebb Tarot kártya típus

A Tarot fejlődésének indulása a Bolond kártyája. Igazából a Bolond az, amely nem csak a nullás, hanem a huszonkettes kártya is egyben, és a Tarot rendszere nem egyéb, mint a Bolond útjának és fejlődésének ábrázolása az indulástól (nullás Bolond, vagyis a tudatlan) a megérkezésig (huszonkettes Bolond, a megvilágosodott). A Bolondnak a megvilágosodás érdekében végig kell mennie három nagy fejlődési cikluson, mindegyik ciklusban hét fejlődési lépcsőn.

"A Nagy Arkánum szimbólumai a mitológiában, alchímiában és asztrológiában is megtalálhatók. A 22 kártyát sorskártyáknak is nevezik, mivel ezek az ember legfontosabb tapasztalatait és a személyiségfejlődés fokozatait mutatják be. A tarot misztikus utazásnak is felfogható: a 0-val jelölt kártyán levő bolond utazásának, aki végigjárja a bölcsességhez vezető 21 állomást. A 22. kártya azonos a 0. kártyával, vagyis az út vége magában foglalja az újrakezdést; a 0. kártya a bolond, a kezdet és a vég, az indulás és a megérkezés. A tarot-utazás a végtelen körforgás szimbóluma, ami megfelel az inkarnáció vagy az "örök élet" elképzelésének. Nem minden ember ugyanabban a sorrendben járja végig fejlődésének útját, sajátítja el a bölcsességhez szükséges tapasztalatokat. A kiterített kártyakép az illető személy aktuális fejlődési fázisát, élethelyzetét mutatja, a felvetett kérdés és életprobléma tükrében. A Nagy Arkánum képei ősi szimbólumai az emberi fejlődés fokozatainak, élettapasztalatoknak, vizsgáknak, veszteségeknek és sikereknek, amit minden ember a születéstől a halálig megtapasztal. A tarot értelmezése újabban egyre inkább pszichológiai személyiségelemzéssé vált, aminek célja az önismeret és a személyes sorsfeladat megtalálása."   (Szabó Mária)

Ezek alapján a Tarot rendszere összefüggő, nem csak lineárisan, hanem függőlegesen is.

"Kép: Férfi, hátán batyuval, kezében bottal lép, mögötte a kutya ráugrik, és nadrágját kitépi. Felirat: A bolond.

E mátrixnak nincs száma. Nem tudni, hogy 0 vagy pedig 22. A tarot nagy problémája. Egyesek úgy értelmezik, hogy mint egyes kártyajátékban a páratlan, a Fekete Péter, a komikus figura, az asztrál a tizenharmadik, aki a közösségen kívül él és a kutyák nadrágját tépik. Ha a bolond tényleg bolond, akkor az, aki az ineptia mysteriiben szenved, a misztérium iránt való érzéketlenségben. Ennél nagyobb idióta nincs. Legyen és maradjon a kutyák martaléka. Ez az ember, mihelyt a kerítésen túl lévő dolgokról van szó, gyanakodik, hitetlenül hunyorgat és azt hiszi, valaki falhoz akarja állítani. Ez aztán a bolond! Ennek a batyujában tényleg csak rongy van, legfeljebb skatulya.

Ilyen ember a történet területén bőven akad. Kik ezek? - Mindenki keresse ki legközelebbi szomszédai közül.

De van más is, aki végre játékon kívül tud állni. Akinek már nincs "száma", s ezért nem tudni, 0 vagy 22. A tarot azt mondja, ez a végtelen utak vándora. A kutyák megugatják, de a kutyák azért ugatnak, mert elásott csontjaikat féltik. A bolond itt nem az úgynevezett jellem. A karakterhez korlátoltság kell. Csak meg kell nézni az úgynevezett jellemek arcán az eszelős és önhitt butaságot. A bolond itt üres. A vég és a kezdettelen. A megfoghatatlan és elérhetetlen. Nincs semmije, de nem is kell neki semmi. Nem épít házat. Az árokban alszik. Egy kicsit melankolikus, mint minden igazi bolond, de tudja, hogy ez a komikotragikumhoz tartozik. Csak semmi komolyság. A sors (kutya) megmarja, de ő nevet rajta. Senkit sem akar megváltani, önmagát a legkevésbé, főként nem géppisztollyal. Neki a szabadság igazán többet ér. Legfeljebb azon csodálkozik, hogy az emberek házakban, sőt városokban laknak és kutyákat, vagyis rendőrséget és hadsereget tartanak. A kutyák vigyáznak a Bábel toronyra, míg azt a villám szétzúzza. A bolond alig fél. A határok embere. Az elmúlás állandó jelenlététől felfokozott életheve. A bolondot az utolsó lépés érdekli, a határátlépés. Mi van tovább?" (Hamvas Béla)

A Tarot legalapvetőbb használati célja az önismeret. Lehet úgy tanulmányozni, mint egy könyvet. Lehet bizonyos eseményeket, életciklusokat vagy problémákat vizsgálni a Tarot tükrében.

A Tarot kártyát az éppen aktuális belső tartalmaink felderítésére is lehet használni. Olyankor, amikor választás elé kerülünk, és nem tudunk dönteni, vagy problémánk van, konfliktus, betegség, nyugodtan használhatjuk a Tarot-tat. A Tarot még a naplóírásban is segít, mert gazdag szimbolikája jól leképezi a lételveket.

Szegedi Katalin tarotkártyák

A Szegedi Katalin által készített Tarot kártya

A bizonyos kérdésekre, problémákra való válaszkeresést többféle Tarot kirakási módszer (kártyavetés) segíti. Ez a módszer azon alapszik, hogy ami után jól ráhangolódtunk a problémára, lefordított kártyákból húzunk. Természetesen aki ismeri az egyetemes törvényeket, tudja, hogy nem "véletlenül" húzzuk ki a kártyákat, hanem belső tartalmunknak, "rezonanciánknak" megfelelően. Jelen cikkem nem hivatott ezt a kérdést részletesen megvizsgálni, most szorítkozzunk csak a Tarot-ra.

Én személy szerint a kártya kirakásában az Orákel módszert használom. Rövid ismertető: először, a kártyák képeit nézegetve, kiválasztunk egyet a kártyák közül, amelyik legjobban tükrözi a problémánkat. A többi kártyát lefordítjuk, és három sorba elhelyezzük (3 X 7). Ezután mindegyik sorból 2 kártyát húzunk ki, miközben a problémánkra gondolunk, sorrendben (a sorrend fontos, ne kettesével vagy összevissza vegyük ki a kártyákat), tehát összesen 6 kártyát.
Ezután középre tesszük a legelsőnek kiválasztott kártyánkat, amelyet a képek nézése során választottunk ki (első pozíció), majd utána a lefordított kártyákat tesszük le, sorrendben, ahogy húztuk: az elsőt a képpel felfele levő kártya alá (kettes pozíció), a másodikat a bal felére (hármas), majd föléje (négyes), jobb oldalára (ötös), és utána jobbra, kicsit távolabb a két utolsót (hatos és hetes pozíció).
Az értelmezés során szerre, sorrendben nézzük meg, fordítjuk képpel felfele a kártyákat, és értelmezzük.
Rövid leírás pozíció szerint:
1. pozíció: azt tükrözi, hogy miként fogjuk fel a problémát, mit gondolunk róla, illetve milyen tudat alatti más problémák, félelmek, hiedelmek kapcsolhatók ide
2. pozíció: a tudatalatti indíttatásokat, okokat mutatja (nevezhetjük a probléma "magjának")
3.: arról az állapotról beszél, amikor a probléma nyilvánvalóvá vállt (múltbeli esemény)
4.: a jelen helyzetünket mutatja, hogyan befolyásol most minket az adott probléma, valamint hogy hogyan képzeljük a megoldást
5.: a megoldás első szükséges lépését mutatja (jövő)
6.: az első lépés sikeres megtétele után következő krízishelyzet, azaz azt a következő nehézséget, amelyet a teljes megoldás és feloldás érdekében még meg kell lépni
7.: a végső cél, amiért a probléma megszületett, és amit megtanulunk, megvalósítunk a megoldás által.

Minél jobban megismerjük a Tarot szimbolikáját, annál közelebb kerülünk a problémák megértéséhez, és a megoldáshoz. A Tarot az élet nyitott könyve, amelyből sok minden kiolvasható. Csak meg kell tanulnunk olvasni.

A Tarot huszonkét kártyája és rövid leírása.

0. Bolond - a kezdet és a vég. Az indulás és a megérkezés. A tudatlanság és a megvilágosodás.Asztrológiai megfelelés: Plútó.

I. A Mágus: - A teremtés lépése. A kezdet. "Légy önmagad!". Hozzátartozó asztrológiai elem a Nap.

II. A Főpapnő/A Nőpápa/A Papnő: - Érzelmek, nőiesség, félelmek. A tudatalatti homálya. Befele fordulás, önvizsgálat. Hold.

III. A Császárnő/Az Uralkodónő: - Nőiesség, szépség. A beteljesedett nő. A termékenység, kultusz. Szűz csillagjegy.

IV. A Császár/Az Uralkodó: - Értékelés, pozíció, hierarchia. Saját helyünk a társadalomban. Jupiter.

V. Főpap: - Belső mester. Felettes én. Tudás, tanulás, felelősség. Szaturnusz.

VI. A Szerelmesek/A Szeretők/A Választás/Válaszút: - Döntés. Krízis. Probléma. Választás elé kerültünk. Hozzátartozik a Merkúr.

VII. A Diadalszekér/A Kocsihajtó - Két széthúzó erő egybefogása. Probléma, élethelyzet uralása. Nyilas.

VIII. Az Igazság/Az Igazságszolgáltatás - Az igazság megismerése. Mérlegelés. Mérleg csillagjegy. Metafizikai ismeretszerzés.

.IX. A Remete - Idő, bölcsesség, visszahúzódás, befele fordulás. Neptunusz.

X. A Szerencsekerék/Sorskerék - Nem irányítjuk a sorsunkat. Benne vagyunk a mókuskerékben. Bak.

XI. Az Állhatatosság/Az Erő - Az önuralom és a szeretet ereje. Oroszlán.

XII. Az Akasztott ember/A Felfüggesztett ember/Az akasztott - Váltás, változtatás, megfordulás, szabadság. Uránusz.

XIII. A Halál/A Nagy Arkánum - Változás átalakulás útján. Halál és újjászületés. Régi dolgok elengedése. Skorpió.

XIV. A Megfontoltság/Az Angyal/A Mértékletesség/A mérték - kiegyenlítődés, kiegyenlítés. Harmónia. Vízöntő.

XV. Az Ördög/A kísértés - Bátorság, kihívás, harc. Mars.

XVI. A Torony - Álarcok lehullása. Szerepek elvesztése. Önvalónk megtalálása, felismerés. Kos.

XVII. A Csillag - Metafizikai ismeret, elgondolkodás, tudás. Meditáció, művészet. Vénusz.

XVIII. A Hold - Változékonyság, bizonytalanság, félelmek, tudatalatti. Rák csillagjegy.

IXX. A Nap - Egészség, vonzalom, gazdagság, boldogság. Vidám, pozitív életszemlélet. Ikrek.

XX. Az Utolsó Ítélet/Az Ítélet/A feltámadás - Megfordulás, ráeszmélés, újjászületés. Megértés. Egyé vállás. Halak.

XXI. A Világ - Beteljesülés, harmónia.


Nocebo, avagy a modern kor fekete mágiája
Nocebo, avagy a modern kor fekete mágiája
Ebben a cikkben kényelmet megzavaró gondolatok vannak. Olyan gondolatok, amelyek feltételeznek valamit, amit tovább lehet gondolni, elemezni. Aki továbbra is a hatalmon lévők jóhiszeműségében és ártatlanságában ...

Kvantumfizika és a világnézetek harca
Kvantumfizika és a világnézetek harca
Az eddigiekben tisztáztuk, hogy az emberek által észlelt és megélt valóság egy szuperpozíció materializálódása, és ez a megjelenő valóság minden esetben a szemlélő tudatának függvénye. Az, hogy ...

Kvantumfizika és a felelősség
Kvantumfizika és a felelősség
A kvantumfizika tudománya megértést ad a felelősség megélésére is, hisz amikor a Schrödinger dobozát kinyitjuk, hogy megnézzük a macskát, akkor a mi felelősségünk az, hogy a macska él vagy halott. ...

Kvantumfizika és Isten szuperpozíciója
Kvantumfizika és Isten szuperpozíciója
A kvantummechanika a tudománynak egy olyan ága, melyben találkozni látszik a tudományos felfedezés és a hagyomány dimenziója. Az, amit a hagyomány, és több, a hagyomány témájában jártas, és azt ...

A járvány metafizikai megközelítése
A járvány metafizikai megközelítése
Eddig a járvánnyal kapcsolatban inkább társadalmi szempontok alapján írtam, ezekben az írásokban a párbeszéd hiányára és az egyoldalúságra koncentrálva. Ez a társadalmi, politikai és tudományos ...